Szmog: visszavonták a tájékoztatási fokozatot

Szálló por (PM10) szennyezőanyag okozta szmogriadó tájékoztatási fokozatának megszűntetése és lakossági tájékoztató:

hirdetés

“Mint Pécs Megyei Jogú Város polgármestere a 39 /2009. (11.09.) számú önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján a szállópor koncentrációk magas értékei miatt 2011. november 17-é elrendelt szmogriadó tájékoztatási fokozatát visszavonom 2011. év 11. hó 21. nap 6 órával, mivel a szállópor légszennyező anyag 24 órás átlag értéke mindhárom monitoring-állomáson a 75 µg/m3 szintű tájékoztatási küszöbérték alá csökkent a tegnapi nap folyamán, illetve a meteorológiai előrejelzések szerint nem lehet számítani a szmog-helyezetnek kedvező légköri viszony kialakulására.

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazon városlakóknak, akik a tájékoztatási fokozat elrendelését követően önmérsékletet tanúsítva mellőzték a gépjárműhasználatot, valamint mérsékelték fa- és széntüzelésű fűtőberendezéseik kibocsátását.

Tájékoztatom egyúttal Városunk lakosságát arról, hogy fenti rendelet, valamint a levegő tisztaság védelméről szóló 2003. évi 22. önkormányzati rendelet értelmében a tájékoztatási fokozat visszavonásával a kerti hulladék nyílt téri égetésére csak a hulladékszállítási közszolgáltatásba be nem vont területeken van november hónapban lehetőségük.

További tájékoztatást kaphatnak az önkormányzat Referatúra Főosztályán a következő telefonszámán: 72/ 533-975, illetve a levegőminőségi adatokról a következő internetes honlapon: http//www.pecstv.hu/levego vagy a www.okovaros.hu honlapon”

Tisztelettel:

dr. Páva Zsolt
polgármester