“Zuschlagi útra tévedtek a pécsi szocialisták”

Jogalap nélkül fizettek ki több esetben városházi jutalmakat Pécsen – mondta lapunknak Hoppál Péter, az esetek kivizsgálásával foglalkozó eseti bizottság elnöke. A bizottság két esetben visszakérné a pénzt a tisztségviselőktől.

hirdetés
Uránia Mozi

Bár városházi jutalmakat vizsgáló bizottság csütörtökön tartja utolsó ülését, hogy aztán a december 15-i közgyűlés elé már egy kész jelentést tárhasson, a testület már több törvénytelenségre is fényt derített. Hoppál Péter lapunknak elmondta: a testület az 1990 és 2009 között kiosztott városházi jutalmak kifizetésének feltételeit, megalapozottságát, törvényi alapját vizsgálta.

A bizottság elnöke azt mondta: a vizsgálódás során megállapították, hogy több esetben is jogszerűtlen kifizetések történtek a pécsi városházán.

A kifizetés jogcíme szempontjából például 2001-ben és 2002-ben Kerényi János és dr. Újvári Jenő alpolgármesterek részére céljuttatásként történt kifizetés, amelyre azonban a jogszabályok alapján nem volt lehetőség. A kifizetési igazolásokat az elnök elmondása szerint Toller László néhai polgármester és Papp Judit korábbi főjegyző írták alá.

Hoppál Péter megjegyezte: a további jogszerűtlenségek történtek azzal kapcsolatban is a vizsgált időszakban, hogy a jogszabályban rögzített mértéket meghaladó pénzösszegeket utaltak a jutalmazottaknak. A legmagasabb, azaz hathavi illetménynek megfelelő összegnél is nagyobb mértékben kapott jutalmat 2005-ben Gonda Tibor, Horváth Zoltán, dr. Kunszt Márta; mindhárman alpolgármesterként. A tisztségviselők havi illetménye bruttó 500 ezer forint volt, mégis 3 millió forinton felüli jutalmat kaptak a tárgyév során.

Toller László polgármester is e limit felett kapott jutalmat 2006-ban, ám mivel az egyösszegű jutalom kifizetése közgyűlési jóváhagyással történt, s mivel balesetét követően került rá sor, ezért kegyeleti okokból a bizottság az ügy részleteit nem vizsgálta – mondta Hoppál Péter.

Szintén a törvényes maximum felett kaptak jutalmat 2008-ban Meixner András és dr. Tóth Bertalan alpolgármesterek. Akkor a kifizetett jutalmuk összege meghaladta a törvényes 3,3 millió forintot.

Hoppál Péter azt mondta, az ezredforduló óta az évek során egyre nehezebb gazdasági helyzetbe jutott az önkormányzat, ennek ellenére a korábbi mértékeket többszörösen meghaladó jutalmak folyósítására került sor. A kifizetett tisztségviselői jutalmak erkölcsi megalapozottsága erősen megkérdőjelezhető ettől az időszaktól kezdve, mondta, hiszen „az eladósodás miatt gyakorlatilag a működési célú hitelből finanszírozták a jutalmak kifizetését is”.

Az elnök a várható forgatókönyvekről elmondta: a hároméves elévülési időn túl van a legtöbb törvénytelen kifizetés, így a jutalmak nagy része nem követelhető vissza, a vétkesek nem vonhatók felelősségre bírósági úton. Meixner András és Tóth Bertalan törvénytelen jutalmának kifizetésére pedig 2008. november 21-én került sor, azaz az elévülési idő röviddel a bizottság működésének októberi megindulása után lejárt; a pénz bírói úton tőlük sem követelhető vissza.

Hoppál Péter azt mondta, a bizottság ennek fényében azt fogja javasolni a közgyűlésnek, hogy szólítsa fel Meixner Andrást és dr. Tóth Bertalant, hogy az általuk a törvényes mértéken felül felvett jutalmat fizessék vissza.

A felvetések kapcsán megkerestük Nyőgéri Lajost a Magyar Szocialista Párt városi elnökét, ám ő későbbre ígért tájékoztatást az ügyben.

Frissítve (csütörtök, 10:00)

Az MSZP sajtóközleményben reagált a fentiekre, írásukat változtatás nélkül közöljük:

“Bűncselekmény elkövetésével zárta Hoppál Péter koncepciós bizottságának „munkáját”

Először is szeretnénk gratulálni Hoppál Péternek, az általa vezetett koncepciós bizottságnak és a városvezetésnek, hogy több hónapos megfeszített bizottsági munka végén „eredményt” tudott produkálni. Mi sem bizonyítja jobban a „bizottság” koncepciós eljárását, mint az a tény, hogy annak ellenére, hogy 2009-ben már Páva Zsolt osztotta a több száz milliós jutalmakat, a „bizottság” nem tett megállapítást arra a tényre vonatkozóan, hogy Nagy Csaba fideszes alpolgármester miért kapott háromszor is jutalmat, majd miután azt „tévedésnek” állította be, vajon miért nem utalta azt vissza az Önkormányzat számára?  Mikor fogja felszólítani

Hoppál Péter Nagy Csabát, hogy fizesse vissza a „tévedésből 3x is” felvett jutalmát? Hoppál Péter vizsgálóbizottsági munkásságának csúcsa viszont egyértelműen az a tény, hogy felkészületlenül, mi több, bűncselekményt elkövetve tette a „dolgát”. Nyilatkozata szerint 2005-ben az akkori alpolgármesterek a jogszabályban meghatározottnál magasabb összeget kaptak, Hoppál szerint „a tisztségviselők havi illetménye bruttó 500 ezer forint volt, mégis 3 millió forinton felüli jutalmat kaptak a tárgyév során.” Ezennel felvilágosítjuk Hoppál Pétert, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 391/2003. (09.25.) sz. határozata a választott tisztségviselők illetményének megállapításáról így rendelkezett: „A Közgyűlés a Jogi, Igazgatási, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslatát elfogadja, és dr. Toller László polgármester havi illetményét 2003. október 1-jei hatállyal a helyi illetményalap – 40.000,- Ft – 15-szörösében 600.000,- Ft-ban, dr. Kunszt Márta, Gonda Tibor és Horváth Zoltán alpolgármester havi illetményét egységesen ugyancsak 2003. október 1-jei hatállyal 550.000,- Ft- ban állapítja meg.” Így az alpolgármesterek nem kaptak a jogszabályban meghatározott összegnél több jutalmat. Ez alapján Hoppál Péter a Btk. 179. §. (2) bekezdésébe ütköző rágalmazás bűncselekményét követte el. Reméljük a mentelmi bizottság előtt is olyan bátran fog viselkedni, mint amikor hazugságait megfogalmazta a sajtónak.

Mi áttekintettük a juttatásainkkal kapcsolatos kimutatásokat és 2008 novemberében valóban fél hónapnyi összeggel több jutalmat kaptunk, mint lehetett volna. Nagyon sajnáljuk, hogy ez így történt, 2008-ban több adóváltozás miatt állandóan változott juttatásaink nettó összege, így nem tudtuk követni, hogy egy év leforgása alatt összességében 145.000.- Ft-tal több juttatást kaptunk. Elnézést kérünk a hibáért, és bár biztosak vagyunk abban, hogy a senkit sem vezetett rossz szándék ügyünkben, mi úgy határoztunk, hogy 2011. december 8-án, csütörtökön 13.00 órakor befizetjük a város pénztárába azt a félhavi összeget, fejenként 145.000.- Ft-ot, amelyet tévesen utalt ki számunkra az önkormányzat. Bízunk benne, hogy ezzel példát mutatunk Nagy Csaba fideszes alpolgármesternek, és ő is visszafizeti az általa „tévedésből” felvett háromhavi jutalmát, összesen 870.000.- Ft-ot.

Bízunk benne, hogy ezzel példát mutatunk Páva Zsolt fideszes polgármesternek is, és ha Pécs megkapja a bécsi választott bíróság ítéletét a Vízmű elfoglalása miatt kirótt kártérítésről, Páva Zsolt is befizeti a város kasszájába az általa okozott kár összegét.

Ezzel a részünkről lezártnak tekintjük azt a hecckampányt, amelyet a Fidesz saját tehetetlensége, a brutális helyi adóemelés, a soha nem látott munkanélküliség, a nullával egyenlő lobbi tevékenység, a várható több milliárdos vízmű kártérítés, a jövő évi áremelések, a 2,5 év alatti 25 milliárdos hitelnövekedés és a 14 milliárdos jövő évi várható költségvetési hiány miatt indított. Kíváncsian várjuk, az utolsó közgyűlésen milyen újabb, a pécsieket sanyargató javaslatokkal fognak előállni.

Pécs, 2011. december 8.

Dr. Tóth Bertalan és Meixner András

Frissítve (csütörtök, 12:29)

Hoppál Péter az alábbi kommünikével reagált a MSZP-s sajtóközleményre:

“Zuschlagi útra tévedtek a pécsi szocialisták

A Jutalmak Megalapozottságát Vizsgáló Bizottság ma befejezte két hónapos munkáját. A feltárt adatok tükrében megállapította, hogy az elmúlt tíz évben a szocialisták többször is áthágták a – jutalmak kifizetésére és mértékére vonatkozó – jogszabályokat. Így például 2001-ben, 2002-ben és 2008-ban.

A bizottság megállapította, hogy több esetben történt törvénytelen kifizetés. 2008-ban Meixner András és dr. Tóth Bertalan havi bruttó illetménye 550.000 forint volt, a 6 havi jutalom kifizetési limitet figyelembe véve a vizsgált évben kifizetett jutalmuk meghaladta a törvényes 3.300.000 forintot, így az jogszerűtlen kifizetésnek minősül.

A Bizottság álláspontja szerint egyébként a 2004. évtől kezdődően kifizetett tisztségviselői jutalmak erkölcsi megalapozottsága erősen megkérdőjelezhető, mivel ebben az időben indult meg a Város jelentős mértékű eladósodása, és a 2005. évtől kezdődően már a működési célú hitelből finanszírozták a jutalmak kifizetését.

A szocialista városvezetések alatt kifizetett rekord összegű jutalmakat vizsgáló bizottság munkájában minden közgyűlési politikai erő kivette a részét, kivéve az MSZP képviselőit. Komoly és felelősségteljes testületről volt szó, amely alapos és törvényes vizsgálatokat végzett és törvényes megállapításokat tett – a szükséges dokumentumok átvizsgálása és a meghallgatásokat követően.

Pontosan tudják ezt az MSZP-ben is, de a szocialista politikusok megint hülyének néznek mindenkit! Ha azt hiszik, hogy 145 ezer forinttal letudták ezt a botrányt, a jogsértéseket, a törvénytelenségeket, azt, hogy 40 milliárdos adósságot hagytak maguk mögött, akkor tévednek! Felhívom a figyelmüket arra is, hogy ez a magatartás párttársukon, Zuschlag Jánoson sem segített, aki hiába fizett vissza több tízmillió forintot, attól még bűncselekményeket követett el, amelyért jogerős büntetését tölti jelenleg is.

Most Pécsett léptek a szocialista politikusok a zuschlagi útra!

Magyarázkodás, politikai ellentámadások, hazugságok, vagdalkozások és fenyegetőzések helyett kérjenek végre bocsánatot a pécsiektől amiatt, mert miközben ők tönkre tettek egy egész várost, csaknem 40 milliárdos adósságot hoztak össze pár év alatt, aközben több tízmilliókkal jutalmazták meg önmagukat!

Hamarosan a bizottság teljes jelentését nyilvánosságra fogjuk hozni a város honlapján és a PécsMa.hu-n, az bárki számára hozzáférhetővé válik.

Dr. Hoppál Péter

elnök, Jutalmak Megalapozottságát Vizsgáló Bizottság

Pécs, 2011-12-08

Comments are closed.