A tűzoltók ígérik, 25 perc alatt kiérnek

Januártól megszűntek a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, helyükbe pedig az egységes katasztrófavédelmi szervezetrendszeren belül működő állami tűzoltóságok lépnek. Az illetékesek szerint gyorsabbak, hatékonyabbak lesznek a lánglovagok azzal, hogy egyesülnek a katasztrófavédelemmel.

hirdetés

2012-től már állami kézben folyik a tűzoltás, hiszen az egységes katasztrófavédelmi szervezetbe integrálták az önkormányzati tűzoltóságokat. Közös irányítás alatt működik majd a katasztrófavédelem és a tűzoltóság vezénylése.

A pécsi, baranyai változásokkal kapcsolatban Bacher Csaba tűzoltó százados, a megyei katasztrófavédelmi szóvivő azt mondta, hogy az új rendszer előnye, hogy a tűzoltók így a jövőben a települések 98 százalékához 25 percen belül kiérnek. Emellett eredményesebb tűzvédelmi tevékenységet fognak tudni folytatni.

Ez utóbbi alátámasztására megjegyezte, hogy a jövőben a helyi érdekektől mentesen, a meglévő kapacitások hatékonyabb kihasználásával, az erő- és eszközállomány optimális tervezésével és rendszerben tartásával, az anyagi források ésszerű felhasználásával tudnak működni.

Baranyával kapcsolatban megtudtuk, hogy megyénkben a megalakuló négy katasztrófavédelmi kirendeltség – Mohács, Pécs, Siklós, Szigetvár – irányítása alatt látják el a tűzvédelmi feladatokat. Új tűzoltóőrsök is létrejönnek a következő három évben Sásdon, Sellyén, Villányban és Véménden. Országos szinten ezzel együtt 64 tűzoltóőrs alakul.

Az új őrsökkel elsősorban az eddigi „fehér foltként” emlegetett területek ellátását javítják. Környékünkön is előfordultak ugyanis olyan települések, amelyeken a tűzoltóságok a korábbi rendszerben − a nagy vonulási idő miatt − a kárfelszámolási tevékenységüket csak későn tudták megkezdeni.

A jogszabály új elemként katasztrófavédelmi hozzájárulás megfizetésére is kötelezi a veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek gazdáit, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó külön jogszabály szerinti veszélyes áruk tárolását, gyártását és feldolgozását végző gazdálkodó szervezeteket.

Az így megszerzett bevétel műszaki-technikai eszközök, felszerelések beszerzésére, fejlesztésére, felújításra, objektumok létesítésére, védekezési kiadásokra, közbiztonsági referensek képzésére, valamint polgári védelmi szervezetek képzésére, felszerelésére, illetve önkéntes mentőszervezetek támogatására használható majd fel.