Új dékánja van a pécsi közgáznak

Dr. Schepp Zoltán személyében új dékán áll idén július 1-től a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának (Pécsiközgáz) élén.

hirdetés

A habilitált egyetemi docenst, jelenlegi kutatási és innovációs dékánhelyettest dr. Bódis József rektor nevezte ki a közelmúltban, miután a kar dolgozóinak döntő többsége, majd a kari tanács tagjai egy tartózkodás mellett támogatták a tisztség elnyeréséhez benyújtott pályázatát. A docens dr. Ulbert Józsefet váltja a poszton, megbízatása három évre szól.

Dr. Schepp Zoltán 1991-ben szerzett közgazdász és német nyelvi ágazati szakfordítói diplomát a JPTE Közgazdaságtudományi Karán. 2004-ben védte meg PhD-disszertációját, majd 2011-ben ugyanitt habilitált. 2005-től egyetemi docensi beosztásban dolgozik.

Kutatási területe a rugalmas devizaárfolyamok elmélete és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok. E területekhez kapcsolódó tantárgyakat oktat a Kar alap- és mesterképzési programjain, valamint magyar és angol nyelvű doktori képzésén. 2011-től kutatási és innovációs dékánhelyettes, ezt megelőzően 2007 és 2011 között a Kar mesterképzési programjainak igazgatója, még korábban a Kar és a Hageni Egyetem közötti kettős diploma program vezetője volt.

Dr. Schepp Zoltán a kar átfogó megújítását helyezi dékáni ciklusa fókuszába. Fő céljai közé tartozik a szervezeti decentralizáció, amely a felelősség-megosztáson túl a kompetenciaelvek mentén működő struktúra kialakításának irányába mutat. A karon létrehozandó irányító testülettel közösen szeretné újradefiniálni a kar termékfogalmát, és ennek megfelelően kialakítani a Pécsiközgáz szakportfólióját. A jelenlegi dékáni ciklusban meghozott döntések alapján így 2015. szeptemberétől turizmus és vendéglátás alapszak, 2016-tól pedig vállalkozásfejlesztési mesterszak indul a KTK-n. Utóbbi a régió gazdasági helyzetének javításában, felzárkóztatásában is jelentős szerepet tölthet be.

Dr. Ulbert József leköszönő dékán négyéves munkáját összegezve elmondható, hogy a kar számára egy minden szempontból kiemelten nehéz időszakban a beiskolázási, nemzetközi és vállalkozási tevékenységének, valamint a hallgatói szolgáltatások fejlesztésének köszönhetően stabil, kiegyensúlyozott működést és egy állandósulni látszó hallgatói létszámot tudott biztosítani.

A PTE KTK-nak jelenleg csaknem kettőezer hallgatója van, akik négy alapszakon, hét mesterszakon és két doktori programon tanulhatnak. Angol nyelvű képzést a gazdálkodási és a menedzsment alapszak, a vezetés-szervezés mesterszak, valamint a nemzetközi PhD-képzés kínál. Német nyelven tanulni a már felvett alap- és mesterszakos hallgatóknak van lehetőségük az úgynevezett távtanulási kettősdiploma programban.