Új lehetőségek a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban

A Leőweyre sokat költenek a következő időszakban

esza_logoAz én iskolám

Kedves Olvasó! Örömmel üdvözlöm Önt. Egy olyan iskolába pillanthat itt be, ahol lépten-nyomon meglepetések várnak ránk az ódon falak, a tudós tanárok és az életre készülő diákok között. Kivételes helynek mondom az iskolánkat, mert a szokványos iskolai életérzések – az unalom, a szorongás, a motiválatlanság – tűnőben vannak tőlünk.

hirdetés

A mi tanáraink megújították pedagógiai programunkat, mert aktuális válaszokat szeretnének adni nyugtalanító globális kérdéseinkre: Mi emberek miért szakadtunk el a természettől? Hogyan lehet ezen a bolygón 7 milliárdan is békésen létezni? Mit tudtak eleink nálunk jobban az életről? Mit jelenthet ma a természetfeletti fogalma? Ki tudjuk-e valódi tehetségünket bontakoztatni? Megtaláljuk-e helyes emberi céljainkat? Mire képes az emberi tudat? Ezek elég izgalmas kérdések ahhoz, hogy már középiskolás korban érdemes legyen velük foglalkozni, hogy élmény legyen a tanulás, hogy értelme legyen a munkának. Belemerülni a „jó tanulás” áramlatába – ez a mi tanáraink célja.

Sokféle módon valósul meg nálunk ez a cél. Közösségi emberek szeretnénk lenni, akik boldogok attól, hogy egy jó csapat tagjai lehetnek az osztályukban, a szakköreikben, a sportköreikben, az iskolájukban, miközben megtaláljuk érdekes, különleges egyéniségünket, s megformálhatjuk életideálunkat, amely elsegíthet minket a felnőttvilág nekünk rendelt helyére. Tanárainkat három vezércsillag irányítja: a magas szintű, modern szakmai tudás; a rendre tanító, fegyelmet követelő képesség; valamint az együttérző, türelmes szeretet.

leőwey1

Hétféle képzési formában lehet nálunk az élet titkait kutatni, és jó érzékelni, hogy ennyire figyelnek ránk, hogy elérjük a célunkat, hogy kibontakoztassuk azt a különleges képességet, amelyről Magyarország régóta híres. Leendő orvosok, kutatók, gyógyszerészek, vegyészek, fizikusok, matematikusok, mérnökök, jogászok, közgazdászok, tanárok és mindenféle szakma képviselői tanulnak nálunk.

Mindezek az értékek teszik különlegessé a Leőweyt nekünk, diákoknak. Sajátosan ötvöződik itt a hagyomány a százötven éves falak között a modernséggel. 2013. június 30-án 30 évre szóló szerződésben rögzítette az épülettulajdonos Ciszterci Rend és az iskolát működtető Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, hogy a Leőwey Klára Gimnáziumnak a Szent István téren kell működnie, és az épületet fel kell újítani. S aki erre jár, már láthatja: ennek a szerződésnek a keretei között született újjá most iskolánk, s így épülhetett meg vadonatúj természettudományos laborunk és francia tagozatunk új szárnya is.

Aki ide belép, az különleges térbe jut, a szép, új ruhába öltözött ódon falak közé, a komoly munka és a megtartó közösség terébe, egyúttal a lüktető élet pezsgését mutató iskolai atmoszférába. Az élet értelmét és titkait kutató, kíváncsi, tanulni vágyó fiatalok helye ez. Jöjjön velem!

Képzési formáink

Általános tantervű képzés emelt óraszámú középhaladó angol nyelvvel: 01
Általános tantervű képzés emelt óraszámú középhaladó német nyelvvel: 02
Emelt szintű fizika-matematika képzés: 03
Emelt szintű biológia-kémia képzés: 04
Német nemzetiségi kétnyelvű képzés: 05
Magyar-francia két tanítási nyelvű képzés: 06
Országos Arany János Tehetséggondozó Program osztálya: 07

A bekerülés feltételei: az általános iskolából hozott jó bizonyítvány, a központi írásbeli felvételi megírása, részvétel az iskola által szervezett szóbeli meghallgatásokon.

Angolra hangolva, felsőfokú nyelvvizsgával

A Leőwey angolos osztályába járok. Ez egy igazán beszédes társaság. Közös bennünk a nyelvek iránti fogékonyság, a nyitottság. Komoly céljaink vannak ezzel, egyetemi éveink előtt szeretnénk felsőfokú nyelvvizsgát tenni angolból, és lehetőleg még egy középfokú vizsgát egy második idegen nyelvből. Ehhez minden támogatást megkapunk kiváló és lelkes tanárainktól. Félévenként ingyenes próbavizsgákon győződhetünk meg haladásunkról, és objektív képet kapunk nyelvtudásunk aktuális szintjéről. Lehetőségünk van angliai tanulmányúton részt venni, anyanyelvi előadókkal találkozni, versenyeken megméretkezni. Az angol már több nekünk, mint tantárgy – mert a szívügyünk lett.

Újragondolva őrzik a hagyományt

A német nekem biztonságot ad. Olyan a szerkezete, mint egy óraműnek. Aki belelát, az elcsodálkozik. Büszke vagyok rá, hogy ide járhatok. 1956-tól működik a sulinkban a német nemzetiségi tagozat, vállalva a német nyelv magas szintű oktatását és a magyarországi németek kultúrájának megőrzését. Modernizált németes programot kapunk, megfelelve a mai kor elvárásainak. Valójában két különböző német nyelvű képzési formát egyesít a mi osztályunk. A német nemzetiségi kétnyelvű képzésben résztvevő diákok a német nyelv és – irodalom tantárgy mellett, a történelmet, földrajzot és a népismeretet kötelezően, míg a matematikát és biológiát választhatóan németül tanulják. A képzés végén szerzett érettségi bizonyítvány kétnyelvű, eredménye szerint felső- vagy középfokú nyelvvizsgát jelent. Az emelt óraszámú nyelvi csoportban heti 6 órában tanulhatjuk a német nyelvet. Iskolánk DSD nyelvvizsgaközpontként is működik, így hamarosan én is lehetőséget kapok a nyelvvizsga megszerzésére.

leőwey2

Tárt karokkal várnak az egyetemek

Mint ahogy Párizs csúcsa az Eiffel-torony, a gimi legtetején ott a magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat. Kezdetben egy mukkot sem tudunk franciául, de az első évben olyan szintre hoznak a tanárok, heti 18 franciaórával, hogy másodikban már pár tárgyat (földrajz, történelem, matematika, civilizáció) franciául tanulunk. S valahogy mégsem szakad ránk derült égből nyári záporként a sok tanulás – mert itt nagyon vidám az élet! Sok-sok utazás vár ránk: cserék, színházi utak és fényes jövő, hiszen a végén megszerzett felsőfokú nyelvvizsgával tárt karokkal várnak az egyetemek Magyarországon és Franciaországban egyaránt. A Leőwey francia-tagozata – tartalmas és szép öt év az életemből.

Egy kivételes lehetőség: hátrányból előny 

A falumban nyolcadikosként egyetlen cél lebegett a szemem előtt: Budapesten szerettem volna egyetemre járni. Ennek megvalósításához az Arany János Tehetséggondozó Program kiváló ugródeszkának tűnt. Azóta már tudom, hogy ez nem csak egy lépcsőfok, hanem az oktatás El Caminója. Az 5 év alatt hosszú utat jártam be, akárcsak a zarándok: megismertem önmagam, és új távlatok nyíltak meg előttem. Ebben nagy szerepe volt iskolámnak és a kötelező kollégiumnak. Társaimnak köszönhetem, hogy remekül tudok alkalmazkodni, hogy megtanultam elfogadni másokat. Nagyon hálás vagyok a pedagógusoknak: egy madár módjára a szárnyaik alá vettek, és engem is megtanítottak repülni. Terelgettek az úton, és ha eltévesztettem a helyes irányt, nem állítottak rá újra, inkább terelgettek, hagyták, hogy magamtól találjak vissza. Az érdeklődésem szikrájából olthatatlan tüzet élesztettek. Célomat elértem: van diplomám, nyelvvizsgám, jogosítványom és ECDL vizsgám is.

Sok orvos és biológus ismerte meg az iskola falai között a fizika, a biológia-kémia alapjait

Cambridge-i diák a labor névadója

Mindig vonzott a természet világának megismerése. Kivételes lehetőség az életemben, hogy a Leőwey természettudományos osztályába járhatok. Biológiát és kémiát vagy matematikát és fizikát tanulhatunk itt emelt óraszámban társaimmal. 2014 szeptemberében vettük hivatalosan birtokba az új laboratóriumunkat, amely a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0010 projekt keretében valósult meg. Ez a képzési forma komoly múlttal rendelkezik iskolánkban, a fizika, valamint biológia-kémia laborban végzett munka sok orvost, természettudóst indított el pályáján. A most átadott új laboratórium két termében összesen 36 munkahelyen dolgozhatunk, amelyek gáz, víz és elektromos csatlakozási hellyel is ellátottak. Mindkét teremben van interaktív tábla és korszerű IKT eszközök, pl. dokumentumkamera, a kémia laboratóriumban vegyifülke működik. Imádok itt kísérletezni, délutánonként szakkörökbe is járunk. S közben készülünk az emelt szintű érettségire.

leőwey1

Nagy ötlet volt a tanárainktól, hogy a labor névadója egykori diáktársunk lett, Szabó Attila, aki matematikából a Diákolimpián ezüstérmet szerzett, a Nemzetközi Fizikai Diákolimpián egy alkalommal ezüstérmet, kétszer abszolút elsőként, aranyérmet szerzett. Attila gyakran látogat el hozzánk, s büszkék vagyunk rá, hogy Cambridge-ben is évfolyamelső.