Uniós programot valósított meg a Kerek Világ Alapítvány

A kerek Világ Alapítvány egy Európai Uniós finanszírozású programot valósított meg EQUAL Plusz elnevezéssel Pécsett.

hirdetés

Közlemény:

“A program lényege a megváltozott munkaképességű és a fogyatékos emberek számára munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetek összefogásának, érdekképviseletének erősítése és a célcsoport munkához jutása érdekében megvalósított módszertani fejlesztés.

Az EQUAL programokban a jelzett szolgáltatók, több modell, hálózat összefogásának eredményeként egy önálló érdekképviselet hoztak létre Munkaesély Szövetség elnevezéssel, valamint a tématerületen dolgozó több modell (4M, Támogatott Foglalkoztatás, Komplex munkaerő-piaci szolgáltatás) módszertanának szintéziseként leírták a célcsoportnak az elhelyezkedés érdekében nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatás standard folyamatát. Az EQUAL program folytatásaként a szolgáltató közösség hosszú-távú céljainak előmozdítása érdekében a Kerek Világ Alapítvány benyújtotta a jelzett pályázati programot, melynek megvalósítására 24 millió forint támogatást nyert.

A program eredményeként workshopok valósultam meg Magyarország több régiójában, ahol is az eredetileg 11 tagú összefogás taglétszáma 30-ra nőtt, azaz jelenleg a Munkaesély Szövetség elérte az országos lefedettséget és 30 szervezet, (ez nagyjából az összes Magyarországon működő, azonos célú szolgáltatást jelenti) tagja.

A program célja azonban nemcsak a hálózat bővítése, hanem a szakmafejlesztés a tudásmegosztás is a tagszervezetek között a fogyatékos emberek munkához jutása érdekében. A projekt keretében egy minőségügyi eszközt fejlesztettünk, amely a naprakész információkat szolgáltatat a közösségnek a szolgáltatások eredményeiről, a szolgáltatási feltételek javulásáról. Az eszköz önértékelésen alapul és a szolgáltatások folyamatos fejlesztését célozza. Használatával a szolgáltatók közösségének eredményei folyamatosan monitorozhatók, figyelemmel kísérhetők az eredmények, hogy hány megváltozott munkaképességű ember kerül a nyílt munkaerőpiacra, a fejlesztési források tervezhetővé, a költség-hatékonyság kimutathatóvá válik.

A program megvalósítását a Kerek Világ Alapítvány sikeresen értékeli és zárja 1010. augusztus 31.-én a Pécsett a Hársfa fogadóban tartott workshopon, ahova a sajtó képviselőit is várjuk 16 órá és 17 óra között.
Magyarországon, a legutóbbi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékos ember van, az aktív korú, megváltozott munkaképességű személyek számát pedig a NYUFIG 2007-es adatai alapján mintegy 700 ezer főre tehetjük. Az Európai Unióban e populáció 40%-a dolgozik, ez az arány ma Magyarországon 7-9%, amely rendkívül alacsony, különösen amellett, hogy az aktív korú célcsoport 80 – 85%-a akar, és tudna is dolgozni, védett, vagy nyílt munkaerő-piaci körülmények között.

A fogyatékkal élők legnagyobb csoportját (43,6%) a mozgássérültek és a testi fogyatékkal élők adják. Vak vagy gyengén látó 14,4%-uk, míg értelmi fogyatékos megközelítőleg 10%-uk. A nagyothallók aránya 7,7%, siket, siketnéma vagy néma 1,5, beszédhibás 1,3%-uk. A csoport körében mért munkanélküliségi ráta háromszor nagyobb, mint a munkaképes korúak körében mért adat.

A fejlett országokban szinte már evidencia, hogy az inaktív, köztük a tartósan akadályozott (fogyatékos és megváltozott munkaképességű) emberek csak az egyéni szükségletekhez igazodó, személyközpontú szolgáltatásokkal integrálhatóak tartósan a munkaerő-piacra.

Magyarországon a személyközpontú komplex munkaerőpiaci szolgáltatásokkal csak néhány éve lehet találkozni, mindenekelőtt az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány meghirdetett programjai és az Európai Szociális Alap támogatásával megvalósuló alternatív foglalkoztatási programok generálták megvalósulásukat.
A releváns szolgáltatásokat nyújtó szervezetek száma ma Magyarországon 50 körülire tehető. A szolgáltatások rendszeres működését biztosító finanszírozási környezet kialakítása még várat magára, a szolgáltatások így jellemzően projektként működnek, hosszú távú fennmaradásuknak pedig nincs garanciája.

Az alternatív szolgáltatók és foglalkoztatók financiális helyzete instabil, tevékenységük minőségi garanciái szabályozatlanok és eddig nem képeztek hálózatot, a kedvezményezettként érintettek hozzáférése a szolgáltatásokhoz, esetleges. Ugyanakkor vannak, működnek olyan modellértékű kezdeményezések, vagy kialakításra kerültek olyan módszertanok, amelyek túlnőnek, illetve túlnőhetnek a helyi, partikuláris kezdeményezéseken.

Ilyen például az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Magyarországi programja keretében létrejött Megváltozott Munkaképességű Tematikus Innovációs Hálózat megvalósított munkaprogramja. A hálózatban együttműködő szolgáltatók (11 szolgáltató) mindegyike a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek munkaerőpiaci (re)integrációját célzó szolgáltatást működtet és közös fejlesztéseket végeztek, szolgáltatásaik közös fejlesztése érdekében. Az együttműködés oda vezetett, hogy a szervezetek megállapodtak a szolgáltatás felépítésének standard folyamatelemeiben, megállapították a szolgáltatások nyújtásainak korszerű feltételeit és a tevékenységekhez csatolt indikátorok meghatározásával minőségügyi rendszert készítetek elő. A 11 szervezet az EQUAL program végén formalizált szervezetet hozott létre az együttműködés fenntartására Munka-Esély Szövetség néven. A szolgáltatók célja, hogy a megállapított standardok alapján továbbra is közösen szervezze a szolgáltatásfejlesztést, valamint folytassa a szolgáltatás rendszerbe építése és stabil finanszírozásának megteremtése érdekében folytatott tevékenységeit.”

Kerek Világ Alapítvány