Utolsó ütemnél a szakképzésfejlesztés

Utolsó üteméhez érkezett a PANNON Szakképzés Szervezési Társulás TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0018 „A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása – a TISZK rendszer továbbfejlesztése Baranya megyében” című, az Európai Szociális Alap támogatásával megvalósuló projektje.

hirdetés

A november 24-én tartott szakmai napon Dr. Filó Csilla projektvezető bemutatta az eddig megvalósított fejlesztéseket a TISZK irányítási és kapcsolattartási folyamatainak kiépítését megalapozó informatikai beszerzésekről, közösségi szolgáltatásokat megalapozó fejlesztésekről és a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók számára kialakított módszertani központról.

E programok keretében kialakításra került az intézmények által közösen működtetendő elnőttképzési rendszer, a tanulók pálya- és nyomonkövetési rendszere és többek között a központ minőségirányítása. A szakmai programban bemutatásra került az integrált erőforrás gazdálkodási rendszer, az e-napló és az óra és tantárgyfelosztás jövőbeni összehangolása.

A projekt eddigi eredményei fejlesztései a következő félévtől kerülnek bevezetésre a partnerintézményeknél.