Változott az 1%-os felajánlások rendszere

A NAV tájékoztatása szerint az egyszázalékos felajánlások feltételrendszere jelentősen megváltozott: a kedvezményezetti feltételeket a civil szervezeteknek előzetesen kell igazolniuk az adóhivatalnál (regisztráció), amely tájékoztató leveleket ebben az évben már nem küld az érintetteknek.

hirdetés

A regisztrációra először 2014-ben volt lehetőség. A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásából származó támogatásra igényt tartó szervezetnek előzetesen, elektronikus úton kell regisztrálnia a NAV-nál és igazolnia a kedvezményezetté válás feltételeit, valamint bejelenteni a kiutaláshoz szükséges adatokat. A regisztrációs kérelem benyújtásának határideje a rendelkező évet megelőző év szeptember 30-a, amely határidő jogvesztő.

A szervezet a nyilvántartásba vételt követő évben válik kedvezményezetté, a regisztráció visszavonásig érvényes. Amennyiben a kedvezményezetti feltételek igazolása után bekövetkezett változás miatt a szervezet már nem felel meg a törvényi feltételeknek, azt a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni a hivatalnak.

Az érintett szervezetek 2015-ben csak akkor részesülhetnek az szja 1 százalékos felajánlásokból, ha 2014. szeptember 30-ig regisztráltak a NAV-nál. A 2014-ben érvényesen regisztrált civil szervezetek listája a NAV honlapján (http://nav.gov.hu) megtalálható, elérhetősége: Szja 1+1% / Regisztrált (felajánlásra jogosult) civil kedvezményezettek 2015.

Azon civil szervezeteknek, amelyek 2016-ban részesülni kívánnak az szja 1 százalékos felajánlásokból, 2015. szeptember 30-ig kell regisztrációs kérelmet benyújtaniuk a NAV-hoz, kizárólag elektronikus úton, a 15EGYREG nyomtatványon. A regisztrációs kérelméhez csatolni kell a törvényi feltételek fennállását igazoló nyilatkozatokat, illetve iratokat (pl.: nyilvántartásba vételről szóló jogerős bírósági végzés, létesítő okirat). A hivatal köztartozás esetén a felajánlásból először a kiegyenlítéshez szükséges összeget átvezeti, és a fennmaradó összeget kiutalja.