Véméndieké a Nemzetiségi Díj

Magyarország megyéi közül Baranyában a legmagasabb a nemzetiségek aránya – A Véméndi Német Nemzetiségi Táncegyüttes országos elismerésben részesült.

hirdetés

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1992. december 18-én fogadta el a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló Nyilatkozatát. A Magyar Országgyűlés e napra utalva, 1995-ben tette december 18.-át a Kisebbségek Napjává, amit Magyarország Alaptörvényének elfogadása után a Nemzetiségek Napjává nyilvánított – közölte lapunkkal Hargitai János kormánymegbízott.

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők. Az Alaptörvényben vállaljuk, hogy a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját ápoljuk és megóvjuk. Emellett sor került a nemzetiségek jogairól szóló sarkalatos törvény elfogadására is. A Magyarországon élő nemzetiségeknek az Országgyűlés munkájában való részvételét az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény szabályozza, lehetőséget kínálva, hogy az országos nemzetiségi önkormányzatok a 2014-es választásokon országgyűlési képviselőt juttassanak a Tisztelt Házba. Ez a magyarországi nemzetiségek jogainak minél szélesebb körű érvényesülésének tekintetében hatalmas előrelépés.

A nemzetiségek sokszínű kultúrájának, szellemi és tárgyi emlékeinek, hagyományainak megőrzése, anyanyelvük ápolása, fejlesztése az egész nemzet számára pótolhatatlan, védendő értéket jelent. Magyarország, a nemzetiségek iránt az Alaptörvényben is kinyilvánított felelősségvállalásra figyelemmel, a nemzetiségek egyéni és közösségi jogait széleskörűen biztosítja. Elhivatottak vagyunk a nemzetiségek integrációja, jogaik érvényesülése iránt.

Magyarország történelme folyamán mindig is Európa egyik befogadó nemzete volt. A történelem során az itt élő nemzetiségek meghatározták és jelentős mértékben formálták az ország társadalmi, gazdasági, kulturális képét. Hagyományaik, kultúrájuk, énekeik, táncaik, viseletük, szokásaik gazdagítják és gyarapítják a nemzetet.

Magyarország megyéi közül Baranyában a legmagasabb a nemzetiségek aránya. Történelmi vonatkozásban és jelenleg is a különböző kultúrák, népek otthona, egy igazi, soknemzetiségű megye. A hazánkban élő, törvényben elismert 13 nemzetiségek szinte mindegyike jelen van területünkön, és többségük megyei, valamint települési nemzetiségi önkormányzatot is alakított.

A Nemzetiségek Napja olyan ünnep, amelyet magyarok és nemzetiségek együttesen ünnepelhetnek, amelynek keretében együtt emlékezhetnek meg a nemzetiségi jogok fontosságáról. A Nemzetiségek Napján kerül átadásra a Nemzetiségekért Díj, amelyet a nemzetiségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végző magyarországi és határon túli személyek és szervezetek kaphatnak meg.

Baranya megyéből 2013-ban a Nemzetiségekért Díjban a többszöri fesztiváldíjas, fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Véméndi Német Nemzetiségi Táncegyüttes részesült. A díj átadására hétfőn került sor. Az elismerésért tisztelettel és szívből gratulálok a véméndi együttes minden tagjának.