Vevők voltak a pécsiek a homlokzatprogramra

Lassan a befejezéséhez ér az a pályázat, amelyet tavaly márciusban hirdetett meg a pécsi önkormányzat közgyűlése, s amely a baranyai megyeszékhely történelmi belvárosában lévő épületek homlokzati felújításához biztosít vissza nem térítendő támogatást. Az önkormányzat a minap 15 milliót forintot különített el a 2011-es folytatásra is.

hirdetés

(Felvételünk a program indulásakor tartott bejáráson készült.)

A képviselő-testület elképzelése igazán sikeresnek bizonyult, mert az érintett ingatlanok tulajdonosai éltek az alkalommal, és maximálisan kihasználták a lehetőséget. A szűken vett belváros területéhez a közgyűlés határozata értelmében még hozzácsatolták északi oldalon az Ágoston térről a Tettyére vezető utcákat, déli oldalon pedig a Szabadság utat.

A részletekről Magay Miklós, a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Főosztályának vezetőjétől kaptunk tájékoztatást.

A támogatás elnyeréséhez a pályázaton résztvevőknek meg kellett felelniük bizonyos feltételeknek – mondja a szakember.

Ezek közé tartozott, hogy a felújítási munka elvégzéséhez szükséges önrész meglétéről rendelkezésükre álljon banki igazolás. Tanúsítvány arról, hogy a társasház tulajdonosainak helyi adótartozása nincs, és birtokukban van az érvényes és jogerős építési engedély. Az is a kritériumok közé tartozott, hogy mellékelniük kellett a tételes költségvetést és egy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot.

Az osztályvezető elmondta: a kiírás szerint a városi támogatás mértéke nem lehetett több, mint a bekerülési összeg maximum 50%-a, de esetenként legfeljebb 1,5 millió forint. Az éves költségvetésben pedig ehhez 30 millió forintot biztosítottak.

A felhívás célba talált, mert az első évben 23 tulajdonossal kötöttek szerződést, ami ki is merítette a rendelkezésükre álló keretet. Az érdeklődés és az igény azonban akkora volt, hogy a város vezetői a 2010-es évre is kiterjesztették a lehetőséget szintén 30 millió forintos hozzájárulással. Idén is sokan pályáztak és feleltek meg az elvárásoknak, így összességében 52 támogatási szerződés köttetett két év alatt, hozzájárulván ahhoz, Pécs belvárosa megszépüljön, és szebbik arcát mutassa a kulturális fővárosba érkező látogatóknak.

Számszerűsítve az eredményeket: 60 millió forint talált gazdára, és mindössze két eredményes pályázó lépett vissza teljesítési kötelezettségének megvalósításától. Mint kiderült, a Király utcai ingatlantulajdonosok voltak a legeredményesebbek, mert hét támogatási szerződést is elnyertek. A Rákóczi úton öt homlokzat újult meg, és általánosságban elmondható, hogy az érintett terület szinte minden utcájában éltek a lehetőséggel.

Magay Miklós külön kiemelte, hogy a homlokzat-felújítások során a beruházók odafigyeltek arra is, hogy a megújult, megszépült épületek színe illeszkedjen egy mediterrán város hangulatához.

A program folytatódik ugyanezen feltételekkel, így a „későn reagálóknak” is lesz módjuk forrást elnyerni  erre a célra.