Vita a Forrásház és a Délkomp között

Vita bontakozott ki a pellérdi szennyvíztelepen tapasztalható állapotok miatt: a Délkomp Kft. azt állítja, szolgáltatásukat azért kellett leállítani, mert a Tettye Forrásház Zrt. nem fizette ki őket. A szolgáltató ellenben úgy véli, a Délkomp Kft. súlyosan megsértette a velük kötött szerződését, és szerintük a vállalt feladatokat nem végezték el. Két sajtóközlemény következik:

hirdetés

„Nem fizette ki beszállítóját a Tettye Forrásház

Nem fizette ki beszállítóját a Tettye Forrásház. Pécs vízszolgáltatója már közel 30 millióval tartozik a komposztáló cégnek, így kft. – a szerződése lejárta után – kénytelen volt leállítani a szolgáltatást. A Délkomp Kft. a Pécsett keletkező szennyvíz iszap kezelésére jött létre 2007-ben, de kezelte a környező települések iszapját is. A Délkomp Kft. a tevékenységéhez minden engedéllyel rendelkezik! A Pécsett keletkező szennyvíziszapot igen kedvező áron, az alternatív megoldásokhoz képest 25-35%- al alacsonyabb díjon kezelte.

A Délkomp Kft. magas szakmai színvonalon és gazdaságilag is eredményesen dolgozott 2009 októberéig, (lsd. 2008-as mérleg), amikor is a Tettye Forrásház Zrt. vette át a pellérdi szennyvíztelepet is.

A pellérdi telepen lévő szennyíviszappal kapcsolatban a Délkomp Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli. A Délkomp Kft. minden szerződésben vállalt kötelezettségének – és még azon túl is – eleget tett. A telepen levő szennyvíziszapért a Tettye Forrásház Zrt-t terheli a felelősség, hiszen nem hosszabbította meg a Délkomp Kft-vel a 2010 március 31-én lejárt – előzetesen egyeztetett szerződést-, és 2010 június közepéig más módon sem gondoskodott a naponta keletkező szennyvíziszap kezelésről.

A Tettye Forrásház Zrt. 2009 októberétől 2010. januárig nem fizetett az iszapkezelésért a Délkomp Kft-nek. A számlákat teljesítésigazolás kiadásával befogadták, majd a fizetési határidő lejárta után vitatták és nem fizették ki. Utoljára a 2010. januári iszapkezelést fizette ki a Tettye Forrásház, azt is jelentős késéssel. Tehát a szerződés utolsó két hónapjáért sem fizettek mind a mai napig! A kialakult helyzetért, miszerint április óta jelentős mennyiségű szennyvíziszap halmozódott a Délkomp Kft-t próbálják felelőssé tenni, és ezt indokként felhasználni a fizetési kötelezettségük visszautasítására!

A Délkomp Kft. tovább nem tudja finanszírozni a szolgáltatást a Tettye Forrásház helyett, így rákényszerül arra, hogy felszámolási eljárást indítson a Tettye Forrásház Zrt. ellen. A jelenlegi helyzetben a pécsieknek közel 35%-kal többe kerülhet az iszap kezelése, amely naponta kb. 200 000 Ft többlet kiadást jelent a Tettyének, így a pécsieknek!

A Délkomp Kft., amennyiben beengedik a telepre, el fogja szállítani a saját tulajdonú komposztot, de a szennyvíziszapot csak akkor kezeli, ha a Tettye Forrásház Zrt.rendezi a február óta felhalmozott közel 30 milliós tartozását, és sikerül megállapodni szerződés meghosszabbításáról.

Dr. Dér Sándor
ügyvezető, Délkomp Kft.

A Tettye Forrásház Zrt. reagálása:

A Tettye Forrásház tisztességesen jár el

A Tettye Forrásház Zrt. mindig tisztességesen kezeli partnereit, mindig betartja megállapodásait. Ezt várjuk el azonban partnereinktől is. A Délkomp Kft. súlyosan megsértette cégünkkel kötött szerződését, a vállalt feladatokat ugyanis nem végezték el.

A Tettye Forrásház Zrt. tavaly októberi megalakulása óta 60 millió forintot fizetett ki a Délkomp Kft-nek a pellérdi szennyvíztisztítóban található víziszap elszállítására, illetve feldolgozására. Társaságunk azonban év elején észlelete, hogy a Pécsi Vízmű korábbi partnere nem tesz eleget szerződésben rögzített feladatainak, nem szállítja el az iszapot. A cégnek kifizetett több tízmillió forint ellenére a szennyvíziszap mennyisége egyre csak nőtt a telepen.

Miután év elején észleltük, hogy komoly környezetszennyezés keletkezett, társaságunk elsőként fordult a Környezetvédelmi Felügyelőséghez, hogy jelezze a problémát és a kialakult helyzetet.

Az iszap a Délkomp tulajdona, a szerződés értelmében pedig nekik kell gondoskodni ennek feldolgozásáról, elszállításáról. Többszöri egyeztetést követően sem változott semmi, ezért cégünk februártól részben, márciustól pedig teljesen leállította a kifizetéseket.

A Tettye Forrásház azonban hajlandó akár ügyvédi letétbe is helyezni a fennmaradó összeget, amelyet a Délkomp átvehet, amint eleget tesz vállalt feladatának és eltakarítja a víziszapot. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert a törvény értelmében, ha a cég nem tesz eleget feladatainak (például megszűnik), akkor a terület tulajdonosának, azaz Pécsnek, kell gondoskodnia a hulladék, a víziszap elszállításáról. Ebben az esetben azonban lényegében kétszer fizetnénk ki azt, amiért korábban már fizettünk.

A Tettye Forrásház Zrt. mindig pontosan és a megállapodásban rögzített szempontok szerint teljesíti a kifizetéseket partnerei felé, de el nem végzett munkáért cégünk nem fizet. Nem herdáljuk el a pécsiek pénzét, ezért csak ellenőrzött és valós teljesítés esetén egyenlítjük ki a számlákat.

Winkler Tamás
vezérigazgató, Tettye Forrásház Zrt.