Záportározó épül Magyarhertelenden

Nagy a várakozás a Magyarhertelenden élők körében a település keleti területén épülő záportározóval kapcsolatban. A környező dombokról lefolyó csapadékvíz, valamint a közelben folyó Baranya-csatorna a közelmúltban több kárt is okozott a településen, az Európai Unió és a magyar állam által pályázati forrásból finanszírozott tervezett tározó ezt a problémát fogja orvosolni.

hirdetés

A település önkormányzata még 2011 végén döntött a jelenlegi mocsaras területen megépítendő záportározóval kapcsolatos pályázat benyújtásáról. A pályázati forrásról szóló döntés elhúzódott, de a probléma nem szűnt meg a területen. Ezért volt különösen nagy az öröm 2012 novemberében, amikor értesült a település a több mint 100 millió forint támogatás megítéléséről.

A dombokkal határolt baranyai tájon 2004-ben, 2009-ben és 2010-ben is olyan rendkívüli események történtek, melyek kárt okoztak a környező terület lakásállományában, az utakban, hidakban és egyéb létesítményekben. A probléma forrása részben a környező dombokról lezúdúló csapadékvíz, valamint a település külterületén áthaladó Baranya-csatorna áradása és visszaduzzadása volt. A károk elhárítását az önkormányzat vis maior támogatásból oldotta meg, de a probléma megszüntetésére az önkormányzatnak önerőből nem volt lehetősége. Azt, hogy elodázhatatlan a vízkár-veszélyeztetettség és a környezeti károk csökkentése, a helyi lakosok és a település önkormányzata már rég felismerték.

– A megítélt pályázati forrás eredményes felhasználása révén a lakóépületek biztonságba kerülnek, és a településkép is tovább fejlődik – mondja Kovács Gyula, a települést ciklusok óta vezető polgármestere. – A település adottságainak turisztikai célú fejlesztését is akadályozták az árvizek, hiszen a víz a település megközelíthetőségét is korlátozta, és a kemping területét is több alkalommal elöntötte a medréből kilépő Baranya-csatorna.

A Baranya megyei település a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében 108 231 555 forintos pályázati támogatást nyert el. A „Magyarhertelendi tározó megvalósítása” című projekt keretében a kivitelezési munkák várhatóan 2014 márciusban megkezdődnek, és nyár végére az önkormányzat reményei szerint a kész záportározót át is adhatják.