A fűtési időszak elszámolásáról

A PÉTÁV-nál nem aggódnak.

A PÉTÁV Kft. júniusban kezdi meg a 2015/2016-os fűtési időszak elszámoló számláinak kibocsátását azon ügyfelek részére, akik év közben részszámlát kaptak, és az elszámolási időszak végén kerül sor a tényleges fűtési költség elszámolására.

hirdetés

Az elszámoló számlák tartalmazzák az elszámolási időszak hőfelhasználásának hőközpontban/hőfogadóban mért adatait, a kiszámlázott előlegeket és a tényleges fűtési költség felhasználási helyre jutó díját. Külön elszámoló számlát kapnak azon ügyfelek is, akiknél a fűtéselszámolás hónapjában használati melegvíz-elszámolás is történik.

A tárgyhavi díjtételeket (fűtés és használati meleg víz) külön részszámlában számlázza ki a PÉTÁV Kft.

Júniusban kapnak elszámoló számlát azon ügyfelek, ahol a lakóközösség a lakások fűtött légköbmétere alapján számolnak el.

Ott ahol a fűtési költség felosztása a hőleadókra (radiátorokra) felszerelt költségmegosztók alapján történik, a szolgáltató javasolja ügyfeleinek, hogy a költségmegosztás adatait (leolvasott fogyasztási egység, korrekciós tényező, légköbméter/fogyasztás arány) ellenőrizzék, és ha abban hibát találnak, forduljanak a közös képviselőhöz, vagy a költségmegosztást végző szakcéghez.

A közös képviselő feladata, hogy a részarányokat tartalmazó listát igazolt módon (minden oldalt aláírással és dátummal ellátva) eljuttassa a PÉTÁV Kft-hez. Az adott hónap 25-ig beérkezett listák alapján, a jóváhagyott felhasználói részarányok birtokában, a leadást követő hónapban tud a szolgáltató elszámolni a lakóközösségekkel. Az említett időpontot követően beérkező költségmegosztási adatok esetében az ügyfelekkel történő elszámolás – az önkormányzati rendelet, valamint a hatályos megállapodás értelmében – az adatok átvételét követő 45 napon belül történik.