70 éves a PTE horvát tanszéke, ezt ünnepelték a hazai horvát oktatás napján

Az Országos Horvát Önkormányzat szervezésében harmadik alkalommal rendezték meg a magyarországi horvát oktatás napját, mellyel egyidejűleg egy másik, a nemzetiségi oktatás szempontjából neves jubileumot is tartottak a PTE-n, méghozzá a Horvát Nyelv és Irodalom Tanszék megalakulásának 70. évfordulóját. 

A PTE Bölcsészettudományi Kar Szlavisztika Intézetének Horvát Tanszékén jelenleg mintegy 15 hallgatói jogviszonnyal rendelkező diák van. 70 év alatt közel 500 hallgató végzett itt és kapott diplomát. Elmondható továbbá, hogy a mai magyarországi horvát értelmiségi rétegének nagy része itt folytatta tanulmányait az elmúlt hét évtized alatt.

A PTE Bölcsészettudományi Karának Vargha Damján Konferenciatermében tartott ünnepségen részt vettek dr. Miseta Attila, a PTE rektora; dr. Bereczkei Tamás, a PTE Bölcsészettudományi Karának dékánja; a Josip Juraj Strossmayer Egyetem Eszék Bölcsészettudományi Karának delegáltjai; a Horvát Köztársaság budapesti nagykövete és pécsi főkonzulja; az Országgyűlés horvát szószólója; az Országos Horvát Önkormányzat elnöke; a Vajdasági Horvátok Kulturális Intézetének igazgatója; valamint a PTE Szlavisztika Intézet volt és jelenlegi oktatói és hallgatói. Kulturális műsort az ünnepségen a horvát tanszék egy oktatójából, illetve volt és jelenlegi hallgatóiból, külön erre az alkalomra alakult tamburazenekar adott.

Dr. Miseta Attila köszönti az egybegyűlteket

Miseta Attila rektor köszöntőjében elmondta, semmi sem fontosabb az egyetemi vezetés számára, mint hogy összefogás és harmónia legyen az egyetem és az ünnepségen megjelent, nagyra becsült vendégek között. 

– Kicsivel az ünnepség kezdete előtt érkeztem, és volt egy kis időm arról beszélgetni, hogyan tudjuk fejleszteni és továbbvinni a tanszéken működő oktatást. A rektornak az egyik fő feladata az, hogy a peremfeltételeket biztosítsa a különböző tanszékek, karok egységes működéséhez, valamint esetünkben a horvát és magyar kapcsolatokat erősítse. Az igazán gyümölcsöző kapcsolatokat pedig olyan kollégákon keresztül tudnak létrejönni, akik közös témákon dolgoznak, és akik között segítjük az együttműködést – mondta a rektor. Hozzátette, örvendetes, hogy a magyar kormány az együttműködés minden szintjét támogatja. 

Bereczkei Tamás dékán elmondta, több szempontból is fontosnak tartja a 70 éve, a mai Horvát Tanszék jogelődjeként működő Délszláv Tanszék elindulását. Egyrészt, mert a horvátokkal vívott háború után megindulhatott egy képzés egy olyan nyelven és kultúráról, amellyel néhány évvel azelőtt hazánk még hadban állt. Másrészt azért, mert a Délszláv Tanszék a korábban főiskolaként funkcionáló egyetem alapítóintézetei közé tartozik, és ezzel nagy értéket képvisel. 

A köszöntők után dr. Blazsetin István, a Horvát Tanszék vezetője rövid prezentációban ismertette az intézmény történetét, a legfontosabb állomásokat, majd az Országos Horvát Önkormányzat nevében Gugán János elnök nyugdíjba vonult pedagógusoknak adott át emlékplaketteket a rendezvény zárásaként.

Dr. Barics Ernő, a tanszék korábbi vezetője és jelenlegi óraadója lapunknak elmondta, számára az elmúlt több évtizedek alatt az volt a legfontosabb, hogy az oktatók és hallgatók között nagyon közvetlen és szinte baráti kapcsolat legyen. Elmondása szerint volt rá példa, hogy más szakon tanuló hallgatók ezt irigyelték is, amikor egy közös kurzus alkalmával megtapasztalták azt.

– A jubileumi ünnepségre is sok volt és mostani hallgató jött el, akik még most is nagyon pozitív visszajelzéseket adnak, számomra ez nagy elismerés és jelzi, hogy pedagógusként jó munkát végeztünk – így Barics Ernő.

Dr. Blazsetin István, a Horvát Tanszék tanszékvezetője szerint a 70 éves évforduló megünneplésével az a cél, hogy erősítsék a hagyományokat és mindenkiben tudatosítsák, a horvát a BTK egyik legrégebbi tanszéke. Ünnepeljük ezzel a jogelődöt és a jelenleg működő intézményt is. Jól passzol egymáshoz a 70. évforduló a 2016 óta ünnepelt magyarországi horvát oktatás napjával, ami az ünneplás apropóját adta.

– Úgy látom, az emberek szívesen jöttek el az ünnepségre, így remélem ezután is meg tudjuk majd tartani a jubileumokat. Jó látni a régi arcokat – mondta a tanszékvezető.

Dr. Blazsetin István megköszöni a jelenlévők részvételét

hirdetés
Hirdetés