CESUN 2010: középpontban a kulturális övezet városai

Július 16-25. között a Pécs2010-program keretén belül valósul meg a baranyai megyeszékhelyen a CESUN 2010 angol nyelvű nyári egyetem. A cél nem kevesebb, minthogy – támaszkodva az elmúlt évek tapasztalataira – egy hosszabb távú régiós és nemzetközi együttműködés kiindulópontja legyen a rendezvény.

A program szervezőinek, azaz a Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesületnek és a PTE Bölcsészettudományi Karának célja, hogy az eseménnyel hozzájáruljanak Pécs regionális kulturális központtá válásához abban a nemzetközi térben, amelyet a Pécs2010 EKF program kijelölt. A nyári egyetem különböző tudományterületeket kapcsol össze, és központi témaként a város-régió, a városiasság, a városi léptékváltás kérdéseit vizsgálja meg. Előadásokat tartanak pécsi, szegedi és eszéki szakemberek, egyetemi oktatók.

A szakmai program során egyetemistáknak, PhD-hallgatóknak, fiatal kutatóknak szóló nemzetközi nyári egyetemet szerveznek, valamint egy kapcsolódó tudományos kötetet is kiadnak.

A résztvevők a kar, az egyetem diákjai, és más külföldi felsőoktatási intézmények különböző társadalomtudományi területekről érkező tanulói. Az eseményhez kapcsolódóan kiadnak egy 200 oldalasra tervezett 300 példányban megjelenő angol nyelvű tanulmánykötet is a nyári egyetem legjobb előadásaiból, valamint a Pécsett zajló más diskurzusok összegzéséről is gondoskodnak. Az összegyűlt anyagokat online formában is elérhetővé kívánják tenni a www.publikon.hu portál segítségével.

A szervezők terve szerint a nyári egyetem egyik hozadékaként egy hozzávetőleg 30 képből álló fotókiállítás megrendezését is tervezik az elkövetkező hónapokban. A kiállítás anyagát egy nemzetközi, egyetemistáknak kiírt fotópályázat meghirdetése nyomán beérkező, művészeti zsűri által rangsorolt pályamunkák képezik majd. Témája: hogyan alakulnak át a városok? Ennek anyaga utazó kiállításként eljuthat Európa többi kulturális fővárosaiba is.

A nyári egyetem szorosan kapcsolódik a 14. Pécsi Nemzetközi Kultúrhéthez, az ICWiP2010 programhoz. (www.icwip.hu) Szervező: A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudománya Kara és a Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület (www.cesun-pecs.hu).

Hirdetés