Világhírű nagyságok újrarendezve

Újra látható ősztől a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának AmerigoTot- és Nemes Endre-gyűjteménye Pécsen, ahol a világszerte ismert magyar származású képzőművészek alkotásait újrarendezett formában mutatják be a nagyközönségnek.

hirdetés

Az igazgatóságnak tájékoztató anyaga szerint Amerigo Tot (1909-1984) szobrász 26 és Nemes Endre (1909-1985) festő 18 alkotása a Káptalan u. 4. szám alatt, a Modern Magyar Képtár nemzetközi gyűjteményének felújított földszinti kiállítóterében kapott helyet.

Az 1937-től Olaszországban alkotó Amerigo Tot 1984-ben Pécsnek ajándékozott, teljes életpályáját átfogó szobrait, kerámiáit, domborműveit korábban a Zsolnay Múzeum őrizte, a műveket azonban az intézmény 2005-ben kezdődött és két éven át tartó rekonstrukciója, valamint a Káptalan utca 2009-ben elvégzett felújítási munkálatai miatt évekig nem láthatta a nagyközönség.

Az 1940-ben Svédországban letelepedő Nemes Endre gyűjteménye szintén a mester ajándékaként került Pécsre, és 1985-ben még önálló múzeuma volt. A Káptalan utca 5. számú épületbe azonban az 1990-es évek második felében gazdasági okokból átköltöztették a megyei múzeumi igazgatóság irodáit, így a mintegy 250 művet tartalmazó tárlat bemutatása a maga teljességében lehetetlenné vált.

Bár a mostani tárlat sem nyújt átfogó képet a főként elvont, szürrealista képi elemekkel ható művész munkásságáról, a kiállítás szervezői arra törekedtek, hogy olyan érzékeny alkotásait is bemutathassák, amelyeket korábban nem láthatott a nagyközönség. Így kerültek a kiállítótérbe Nemes Endre Prágában töltött első alkotói korszakának kubisztikus hatást felmutató grafikái.

Az igazgatóság a Nemes-gyűjtemény változatosságának érzékeltetéseként azt tervezi, hogy időnként megújítja a tárlatot, s mindig más-más alkotásra, művészi korszakra helyezi a hangsúlyt.

A közelmúltban újrarendezett két tárlat része a Modern Magyar Képtár nemzetközi gyűjteményének. E kollekció az életművüket külföldön létrehozó magyar származású művészek adományaként jött létre. Mintegy ezer műtárgyról van szó, amelyeket Victor Vasarely, Amerigo Tot, Nemes Endre, Zlatko Prica, Pierre Székely és Bán Béla ajándékozott a képtárnak. Ezen kívül számos, külföldön élő magyar származású alkotó gazdagította egy-egy művel az intézményt.

A közleményben utaltak arra, hogy a Szépművészeti Múzeumét kivéve Magyarországon nem létezik olyan nagyságrendű, 20. századi műveket felvonultató gyűjtemény, mint amilyen a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának intézményeiben található.