Háromszáz év pécsi nyomdászata

Három évszázad címmel jelent meg a Pécsi Nyomdász Egylet gondozásában az a kis kötet, amely a helyi nyomdászat múltjába és jelenébe enged bepillantást. A benne közölt fotók most kerülnek először nyilvánosság elé.

hirdetés

Nem csupán szakmabeliek számára jelent érdekes olvasnivalót a Három évszázad – szemelvények a pécsi nyomdászat múltjából és jelenéből címmel napvilágot látott kötet, hanem a helytörténet iránt érdeklődőknek is. Szerkesztését Mitzki Ervin újságíró, a Dunántúli Napló egykori főszerkesztője, a Pécsi Nyomdász Egylet hagyományőrző munkacsoportjának elnöke vállalta.

A hiánypótló kiadvány méltatja az egykori pécsi nyomdász, tudományos kutató, Borsy Károly tevékenységét, aki megírta A pécsi nyomdászat története 1836-1869 című könyvet, melynek folytatását is tervezte, ám halálával feldolgozatlanul maradt e téma gazdag dokumentum- és képanyaga. Tevékenységének sokáig nem akadt méltó folytatója. 2008-ban, Borsy halálának ötödik évfordulójára a Pécsi Nyomdász Egylet – munkássága előtti tisztelgésül – megjelentette életútjának feldolgozását. A mostani kötetben több, általa közreadott kutatás részlete olvasható, s a Baranya Megyei Levéltárban fellelhető, eddig nem publikált fotók láthatók.

A Pécsi Nyomdász Egylet a Pécsi Püspökséggel együtt a legnagyobb tisztelet hangján szól a háromszáz esztendeje született Klimó György pécsi püspök azon működéséről, mellyel megalapozta a pécsi nyomdászat létrejöttét, elindulását. Az ő közbenjárására adott engedélyt Mária Terézia 1773-ban az első pécsi nyomda alapítására – mely Engel János József nevéhez fűződik-, s ugyancsak neki köszönhető, hogy megépült a pécsi, tettyei papírmalom is.

A kötet betekintést nyújt a szakma országos fejlődésébe is, melynek kedvező hatása mindig érezhető volt szűkebb pátriánkban. Külön méltatja a gyomai Kner Izidor és nyomdájának tevékenységét, mely évtizedekig segítette az ott tanuló és gyakorló sok pécsi nyomdászt a szakma fortélyainak elsajátításában.

A pécsi nyomdászat fejlődése elválaszthatatlan volt a pécsi-baranyai nyomtatott sajtó fejlődésétől, így erről ugyancsak áttekintést kapunk. A hiánypótló, helytörténeti érdekességeket is felvonultató kiadvány ötszáz forintért megvásárolható a DN Ferencesek utcai hirdetésfelvevő irodájában, a Dómmúzeum ajándékboltjában és a pécsi egylet rendezvényeinek helyet biztosító Imázs étteremben.