Hétköznapok Zsolnayja: vasárnapig még lehet pályázni

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Hétköznapok Zsolnayja címmel pályázatot hirdetett olyan magánszemélyek részére, akik Zsolnay-tárgyakkal, vagy a Zsolnayhoz kötődő saját történettel rendelkeznek, és azokat egy kiállítás keretén belül szívesen a nagyközönség elé tárnák. 
A felhívásra a meghirdetés óta számos pályázat érkezett bel- és külföldről egyaránt, azonban a pályázat kiírójának célja, hogy minél színesebb, gazdagabb anyagot sikerüljön összeállítani. A jelentkezőknek még egy szűk hét áll rendelkezésükre, hogy pályázati anyagukat eljuttassák a pályázatban megadott címre.

hirdetés

Pályázati felhívás:

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Hétköznapok Zsolnayja címmel pályázatot hirdet olyan magánszemélyek részére, akik Zsolnay-tárgyakkal, vagy a Zsolnayhoz kötődő saját történettel rendelkeznek, és azokat egy kiállítás keretén belül szívesen a nagyközönség elé tárnák. Kezdeményezésünk célja bemutatni azt, hogy a különböző Zsolnay-porcelánok vagy a „tömegtermelésben” gyártott tárgyak miként épültek be tulajdonosaik életébe, hogyan használták azokat, milyen helyet foglaltak és foglalnak el az otthonaikban. Olyan, a Zsolnay-gyárhoz köthető nem porcelán tárgyakat (pl. munkakönyv, dokumentumok) is szeretnénk bemutatni, amelyek amatőr gyűjtők vagy egykori Zsolnay-alkalmazottak birtokában vannak, és fontos adalékkal szolgálhatnak a Zsolnay-gyár, szellemiség és tárgykultúra megismeréséhez, vagy éppen az alkalmazottak gyárhoz fűződő viszonyáról mesélnek. A pályázóktól a tárgyhoz kötődő személyes viszonyukról szóló története(ke)t és fotókat is várunk. Tárgy nélkül is lehet pályázni, olyan saját Zsolnay-történettel, amely eddig feltáratlan, vagy ismeretlen adalékkal szolgálhat a Zsolnay történetéhez.

Pályázni tehát a következő módokon lehet:

1) Zsolnay-tárggyal (porcelán vagy egyéb tárgy, dokumentum): az arról készült fotó és a tulajdonos leírása az adott tárgy történetéről, helyéről a háztartásban, családban. A kiválasztott tárgyat eredeti környezetükben kell bemutatni (tehát például egy váza esetében a fotón az asztal vagy a szekrény is fontos, ahol a tárgy helyet kapott).

2) Olyan saját történettel, (maximum 2 oldal terjedelemben) amely a Zsolnay-gyárhoz, vagy a Zsolnay családhoz a „Zsolnay-legendáriumhoz” kötődik.
A beérkező képekből, dokumentumokból egy kurátori testület választja ki a tárlat anyagát. A kiállítás szervezője csak a kiállítás idején, és a raktározás idejére vállal felelősséget a bemutatásra átvett tárgyakért. A kiállításra kerülő tárgyakat a zsűri döntését követően a tulajdonosok szállítják a kiállítás helyszínére, a kiállítást követően pedig gondoskodnak azok elszállításáról is.

A pályázat technikai részletei

A művekről készült fotókat digitális formátumban várjuk a hetkoznapok@zsn.hu e-mail címre, vagy nyomtatott formában a következő postai címre: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., (H-7603 Pécs, Pf.: 27.). A borítékra kérjük ráírni: „Hétköznapok Zsolnayja pályázat”. A beküldött fotó mellé egy írásos, legfeljebb 1 oldal terjedelmű anyagot is kérünk, amelyben a tárgy történetét írják le a pályázók (pl. a tárgyhoz kötődő érdekes történet, a lakásban betöltött helye, származása, stb.). Az írásos anyagnak tartalmaznia kell a tulajdonos nevét és elérhetőségét (cím, telefonszám és/vagy e-mail cím). A beküldött adatokat bizalmasan kezeljük. A pályázatra jó minőségű digitális vagy előhívott képeket várunk (a digitális kép felbontása legalább 150, legfeljebb 300 dpi/ mérete maximum 3 MB, papírkép esetében legalább 10×15 cm vagy más képarány esetén legalább hasonló méretben).

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött alkotások elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) kapcsolatos minden jogi felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértés esetén bekövetkező anyagi felelősséget is. A részvevő a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal kapcsolatos publikációkban a reprodukciókat térítésmentesen használják, valamint azokat megjelenítsék. A kiállított tárgyak a pályázók tulajdonában maradnak. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy bármely, a pályázati feltételeknek nem megfelelő vagy emberi, illetve személyi jogokat sértő beadványt töröljön a pályázatok közül.

A kiíró Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. a pályázók személyes adatait bizalmasan kezeli, azokat harmadik személy számára (még a zsűri tagjai számára sem) adja ki.

Felhívásunk kapcsolódik a 2009-ben a Meszesi Környezetvédő és Szépítő Egyesület által útjára indított Mindennapok Zsolnayja című felhíváshoz, amelynek nyomán több száz Zsolnay-tárgy érkezett be a szervezőkhöz. Az akkor beérkezett tárgyakat szintén bemutatjuk a jelen pályázati felhívás nyomán szerveződő, 2011 októberében nyíló Hétköznapok Zsolnayja c. kiállításon.

A zsűri tagjai:

• Péterné Marosy Katalin, vezérigazgató, Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.
• Kovács Orsolya, muzeológus, Janus Pannonius Múzeum
• Szíjártó Zsolt, társadalomkutató, tanszékvezető egyetemi docens, PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
• Korda Rudolfné, elnök Meszesi Környezetvédő és Szépítő Egyesület
• Komor István, közgazdász, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft divízióvezetője

A kiállítás tervezett dátuma: 2011. október 20. – november 20.
Helyszín: Pécs, Művészetek és Irodalom Háza

További információk: Salamon Péter, kiállításszervező, (salamon.peter@zsn.hu), Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

A pályázat beadásának határideje: 2011. szeptember 25.

Pécs, 2011. augusztus 10.