Kétnyelvű környezeti nevelés a Dráva-medencében

A Magyarország-Horvátország IPA – Határon Átnyúló Együttműködési Program (2007-2013) pályázatán a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) és a horvát Zeleni Osijek szervezet horvát-magyar nyelvű közös környezeti nevelési program megvalósítására nyert támogatást.

hirdetés

A program célja a Dráva folyó mellett élő magyarországi horvát és horvátországi magyar fiatalok környezeti nevelési központjainak kialakítása, a szükséges oktatási infrastruktúra megvalósítása, ideértve a humánerőforrás képzést és a tárgyi eszközök, oktatási segédanyagok megvalósítását is.

A DDNPI kiemelt feladata az oktatás, az ismeretterjesztés és a környezetbarát, természetközeli idegenforgalom fejlesztése – a nemzeti parki területek természetvédelmi kezelése, saját területeinek és infrastruktúrájának vagyonkezelése, a védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi igazgatási feladatok ellátása mellett.

A horvát Zeleni Osijek fő tevékenysége a természetvédelem, természeti nevelés, az ökoturizmus; Szlavónia és a Baranya-régió természeti és kulturális értékeinek megőrzése és bemutatása. Legfontosabb projektje a Kopácsi Rét közelében található Zlatna Greda elnevezésű öko-központ, mely az ökoturizmus, a természetismereti programok szervezése mellett a helyi hagyományok – köztük a gasztronómiai tradíciók – megőrzésén és fenntartásán is dolgozik.

A megvalósult magyar-horvát közös projekt keretében két oktatási központ került felújításra, fejlesztésre – egy Horvátországban (Zlatna Greda), egy pedig Magyarországon (Szentborbás). A Zlatna Greda oktatási központban egy a Dráva-menti természeti és kulturális értékeket bemutató kiállítás is kialakításra került. Az oktatási központok körül és a környező településeken kétnyelvű információs táblákat helyeztünk ki, amelyek nemcsak a fiatalok, hanem a felnőtt lakosság tájékoztatását is szolgálják.

Az oktatási program megvalósítását több nyomtatott anyag segíti: elkészült egy színvonalas kiadvány, mely a Dráva-menti térség természeti és kulturális értékeit mutatja be magyar és horvát nyelven, valamint egy kétnyelvű természetvédelmi szótár, mely a környezeti nevelési foglalkozások alapját szolgáló szókincset tartalmazza. A projekt részeként pedagógus továbbképzések valósultak meg – a nyertes pályázat keretében négy alkalommal.

A pedagógusok számára több olyan oktatási program került bemutatásra (gólya-program, BISEL, térinformatika), amelyeket önállóan folytathatnak a későbbiekben. A pályázat megvalósítása során két ötnapos tábor került megrendezésre a Dráva magyar illetve horvát oldalán. Hosszú távon az oktatási központok magyar-horvát ifjúsági táborok, oktatási programok, továbbképzések és természetismereti foglalkozások helyszínei lesznek.

A projekt eredményeképpen megvalósult infrastruktúrát, oktatási anyagokat és programokat a kisebbségek, a kisebbséget oktató pedagógusok mellett a többségi helyi lakosság is használni tudja majd. A két ország fiataljai a környezeti nevelési programok, táborok, kirándulások során anyanyelvükön ismerkedhetnek a saját és a másik ország természeti értékeivel. A magyar és horvát nyelvet egyaránt beszélők száma jelentősen növekedhet.

Olyan látogatóbarát határmenti terület jött létre, ahol a természeti, kulturális és gazdasági javak megosztása könnyebbé válik. Így nagy esély van arra, hogy Horvátország EU-hoz és schengeni zónához való csatlakozásának idejére a határmenti lakosság mind a magyar, mind a horvát oldalon egymás felé nyitott, egymás természeti- kulturális értékeit jól ismerő közösséggé válik, ahol a Dráva összekötő kapcsot, valódi közös értéket fog jelenteni a két ország állampolgárainak.

Forrás: DDNPI