Kiállítás a Déli Nyitás jegyében

Császár Szebasztián lendvai képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás kedden a Pannon Magyar Házban. A muraközi festő tárlata szorosan kapcsolódik ahhoz a kezdeményezéshez, amelynek keretében a pécsi önkormányzat szorosabb együttműködést kíván kialakítani a határon túli magyar közösségekkel, ami ugyanakkor a meglévő kulturális kapcsolatok erősítését is szolgáló nemzetpolitikai kezdeményezés.

A kiállítást Bokor Béla, a házigazda Határokon Túli Magyarságért Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte, majd Őri László alpolgármester beszélt a tárlat tágabb összefüggéseiről.

– A kormánnyal tavaly kötött megállapodás értelmében Pécs feladata az, hogy a híd szerepét töltse be a déli térség országai között., azaz megvalósítsuk a Déli Nyitás politikáját. Ennek keretében tettünk többször is látogatást Zágrábban vagy éppen Szarajevóban, hiszen szeretnénk Pécs kulturális kisugárzását a déli országok felé is megerősíteni. Mindezt azzal a nem titkolt céllal, hogy a szorosabbá váló kulturális kapcsolatokra a későbbiekben gazdasági kapcsolatokat is fel tudjunk fűzni.

A politikus kitért arra, a pécsi kulturális intézményrendszer állami többlettámogatásáért cserébe a város vállalta, hogy a déli határ mentén élő magyarság felé is erősíti kulturális jelenlétét, mint az egyik legfontosabb nemzetpolitikai célkitűzés teljesülését.

tarlat2
Bokor Béla, Őri László, Császár Szebasztián és Pisnjak Attila a megnyitón

– A szórványban élő magyaroknak nagyon fontos, hogy az anyaországból kulturális megerősítést kapjanak. Ezért a pécsi kulturális holdingnak, a Zsolnay Örökségkezelőnek és a városnak is egyfajta többletvállalása az, hogy Pécs kapcsolati hálója sokkal erőteljesebben jelenjen meg a határon túli magyar területeken, ezáltal biztosítva a magyar kultúra magasabb fokú megnyilvánulását.

Császár Szebasztián lendvai művész kiállítása jó alkalmat ad minderre. Az alpolgármester szerint a festő hitvallását a fiatalság, művészet magyarság fogalmakkal lehetne leginkább megfogalmazni.

– Ezekben az alkotásokban jól láthatjuk, hogy fiatal kora ellenére művészileg hogyan tudja kifejezni azokat az érzéseket, azt a fajta világlátást, amely alkotásainak sajátja és mindez hogyan kapcsolódik össze az identitás kérdésével.

Az egykor a pécsi művészeti karon tanuló festő Egy kis domb című kiállításáról értő szemmel Pisnjak Attila művészettörténész adott rövid méltatást.