Kritikai pályázat az EKF-s beruházásokról

Rendhagyó kritikai pályázatot hirdetett meg a FAL (www.afal.hu) weboldal, a pécsi Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program keretében megvalósult építészeti és köztér-építészeti beruházások témájában.

hirdetés

A pályázat közvetlen célja, hogy építő vélemények, elemzések szülessenek a város életében meghatározó építészeti beavatkozásokról, láttatva, tudatosítva azok eredményeit és tapasztalatait, így értékeiket, de akár hiányosságaikat is. Az írások közvetett célja ezzel egyszersmind az is, hogy a beruházásokról alkotott vélemények kerüljenek felszínre, és érvek mentén is alakuljanak, ne csak előítéletek, pletykák és érzelmek formálják azokat.

Az átgondolt vélemények megjelenítése által az építészeti teljesítmények is tudatosulhatnak, ezáltal az építészet és a társadalom közötti kapcsolat erősödhet, melyből a szakma és a közönség egyaránt profitálhatnak. Mindezek mellett a pályázat közvetett céljai között szerepel az is, hogy az építő párbeszédnek kialakuljanak formái, helyei, és erősödjön az a meggyőződés, miszerint a közösség ügyeiről véleményt alkotni értelmes formában érdemes.

A pályázat rendhagyó abban az értelemben, hogy az építészeti teljesítményekről folytatott diskurzust nem kényszeríti szigorúan véve az építészeti kritika műfaj keretei közé. A pályázat kiírói teret kívánnak biztosítani minden olyan megközelítésnek – műfajtól függetlenül –, amely az épületekről és/vagy a közterekről bármilyen szempontrendszer felől következetes és logikus elemzéssel szolgálhat. Így különösen érdekes lehet annak láttatása, hogy az adott építészeti mű miként felel meg az építészeti és miként a laikus szempontoknak – a városlakóénak, a tereket, épületeket használókénak.

A pályázat rendhagyó a tekintetben is, hogy a véleményeket a szerzők – természetesen valós adataikkal való regisztrációt követően – a FAL (www.afal.hu) megjelölt fórumain kell közzétegyék. A munkákat egy szakmai zsűri bírálja majd el. Az I. díj 100.000 forint, a II. díj 70.000 forint, míg a III. díj 30.000 forint. A munkákat december 15-ig várják. További információ: ekf.afal.hu/szerintem/kritikai_palyazat