Új üzemeltetőt keresnek a Kultúrkertnek

A Nevelők Háza Egyesület nyilvános pályázatot hirdet Pécs MJV Önkormányzatától határozatlan idejű haszonbérletbe kapott, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 18419/4 hrsz. alatt felvett úgynevezett Nyugati Várfalsétány megjelölésű ingatlan körbehatárolt területének bérlésére és kerthelyiség jellegű üzemeltetésére.

hirdetés

Jelen pályázat tárgyát képezi továbbá az úgynevezett déli pavilon (négyszög alaprajzú) kizárólagos használata.

A bérlet időtartama: 2013. május 1 – 2013. szeptember 30.

Helyszíni szemle időpontja, helye:2012. december 18. (kedd) 10 óra
A pályázat beadásának határideje: 2012. december 31. (hétfő) 12 óra
A pályázat benyújtásának helye: Civil Közösségek Háza
(7624 Pécs, Szent István tér 17.)
Személyesen vagy meghatalmazott útján zárt borítékban lehet beadni a pályázatot, munkanapokon és munkaidőben (hétfő–péntek: 8.00 – 18.00 óra)

A részletes pályázati kiírás letölthető a www.ckh.hu weboldalról.

Nevelők Háza Egyesület