Moderálási elveink

A szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték- és igazságtartalmára való tekintet nélkül védi. A véleménynyilvánítási szabadság alapvető célja annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy valaki mások véleményét formálja, másokat meggyőzzön saját álláspontjáról. Szerkesztőségünk is megadja a lehetőséget látogatóinak, amennyiben kívánnak, éljenek a vita lehetőségével, azzal a feltétellel, hogy betartják az általunk megírt szabályokat.

A moderálási elveink célja, hogy a normális keretek közt kialakult vitát helyes mederben tartsa. Minden embernek joga van a véleményét elmondani, amíg azzal más jogait vagy törvényt nem sért meg. Ezenkívül vannak morális, ízlésbeli szabályok is, melyek betartását látogatóinktól elvárjuk.

A PécsMa.hu-ra írt hozzászólásokban közzétenni szánt információkat előzetesen nem ellenőrizzük, de végzünk ún. moderálást. A nem kívánt üzeneteket formai és tartalmi szempontok szerinti utólagosan szűrjük ki. A hozzászólások moderátora töröl minden olyan hozzászólást, más weboldalakra mutató csatolást, amely:

 • vulgáris, alpári nyelvezetű, a jó ízlést sérti, személyeskedő, fenyegető hangnemű, vagy más módon akadályozza a kulturált társalgást,
 • politikai agressziót, pártpolitikai agitációt foglal magában,
 • bármilyen etnikai, faji, vallási kisebbséget sért, vagy becsmérel,
 • nemzeteket, nemzeti jelképeket sért vagy gyaláz, tiltott jelképeket tartalmaz,
 • természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékeket durván ócsáról,
 • jelenlegi, vagy korábbi közjogi méltóságainkat súlyosan sérti vagy gyalázza,
 • gyűlöletkeltésre bármilyen formában alkalmas,
 • rágalmazó, becsületsértő, kegyeletsértő, rémhírterjesztő, közveszéllyel fenyeget stb.
 • mások személyiségi jogait (jóhírnév, becsület, emberi méltóság stb.) sérti,
 • mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül közli,
 • szerzői jogot sért,
 • reklámot, hirdetést tartalmaz,
 • bármely más, jogszabálysértő információt hordoz, illetve jogsértésre szólít fel, vagy arra való jelentkezést tartalmaz.

A moderálást a PécsMa.hu által megbízott moderátor/szerkesztő végzi. A hozzászólások tartalmával kapcsolatban szubjektív véleményt nem nyilvánít. Törlést – a fenti elvekre – hivatkozással végez.

A Pécsi Médiaközpont Kft., a PécsMa.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, nem vállal felelősséget az oldal látogatói által elhelyezett üzenetekért. A felelősség az üzenetet elhelyező személyt terheli.