A pécsi pap hite fénybe borította Pécs kapuját

Első dolga volt kivilágíttatni a templomot

Kövesi Ferenc pécsi pap kapta a Kalmár Rózsa-díjat, a város humanitárius díját. A Gyárvárosi Plébániatemplom plébánosának Páva Zsolt, Pécs polgármestere adta át az elismerést hétfőn.

hirdetés

Hétfőn, a gyárvárosi templomban rendezett Borbála napi ünnepi szentmisét követően adta át Páva Zsolt, Pécs polgármestere és Lovász István jegyző a Kalmár Rózsa-díjat, a város humanitárius díját a templom plébánosának, Kövesi Ferencnek.

Kövesi Ferencnek Páva Zsolt polgármester adta át a díjat

Ahogy az eseményen méltatása során elhangzott, az 1965-ben született Kövesi Ferencet 1990-ben szentelték pappá Kaposváron, ezután első szolgálati helye Veszprémben volt, ahonnan 1993-ban került vissza szülővárosába, Pécsre, a Pécsi Egyházmegyéhez, ahol a mai napig lelkipásztorként dolgozik.

Kövesi Ferenc 2008 óta a Gyárvárosi Plébániatemplom plébánosa, valamint a Pécsi Esperesi Kerület esperese, és a Kozármislenyi Plébánia kormányzója, 2012-től pedig a Magyar Kolping Szövetség országos egyházi elnöke.

Szent Borbála napi misét tartottak a gyárvárosi templomban

A pécsi pap – hangzott el laudációjában – a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak szociális ellátásában, problémáik enyhítésében tevékenyen részt vesz, továbbá rendszeresen szervez a híveknek kulturális programokat, lelki vezetéseket, koncerteket. Mindemellett Kövesi Ferenc plébániáin többféle csoportot alapított, neki köszönhetően jöhetett létre a Rózsafüzér Társulat, a Szent Mónika Közösség, a Jézus Szíve Imaközösség, a Biblia kör, a Szeretetláng Imacsoport, a Házas Hétvégés Csoport, ő vezette be a diákmisét és az ifjúsági hittant, melynek célja a plébániához tartozó fiatalok bevonása a hitéletbe.

Első dolga volt kivilágíttatni a templomot

– Hálásan köszönöm a pécsi püspökségnek, hogy meghívott a szolgálatára, hiszen az én szívem itt dobog Pécsett. Köszönöm a jelenlegi és a korábbi városvezetésnek a szeretetet, a segítőkészséget, és ugyanígy köszönöm a híveinknek is, nélkülük nem jutottunk volna el idáig. Mikor ide kerültem, az első dolgom az volt, hogy kivilágíttattam a templomot, hogy Krisztus és a hitünk fénye Pécs kapujában köszöntse és hívja be a városba érkezőket. A célunk ezzel a közösségünk építése volt, mely úgy gondolom, hogy a várossal és a püspökséggel együtt közös feladatunk a mai napig. Mikor megtudtam, hogy megkapom ezt a kitüntetést, akkor az első gondolatom az volt, hogy én csak a munkámat végzem, amire szenteltek, de tény, hogy a díj új lendületet ad a munkámhoz, hiszen van még mit tenni, noha sok szép eredményt elértünk már közösségünkben. Az én olvasatomban ennek a közösségnek, valamint az egyházmegyének is szól ez az elismerés – mondta köszönőbeszédében Kövesi Ferenc.