Az internetet is beveti a pécsi egyházmegye

Olyan imaszövetség alakult a Pécsi Egyházmegyében, amivel a 25 év alattiakat is meg tudják szólítani. Ehhez internetek keresztül adnak segítséget segítséget. A cél az, hogy a keresztény  hitükben erősítsék meg a hívőket. 

hirdetés

A hét minden napjára adnak imacélt, amit személyesen Udvardy György pécsi megyéspüspök fogalmaz meg a hívőknek. Ezt az imaszövetség honlapján érhetik el azok, akik tagnak jelentkeznek.

Tag lehet az, aki

    • naponta imádkozik és az interneten megtalált imacélt belefoglalja imájába
    • hetente legalább 15 percet a Bibliát olvasására szán és a templomi oltáriszentség előtt imádkozik
    • havonta legalább egyszer önkéntes lemondást vagy böjtöt vállal
    • lehetősége szerint részt vesz az egyházmegye évi – általában május második szombatján tartott – gyalogos zarándoklatának végén bemutatott máriagyűdi ünnepi szentmisén
    • keresi a rendszeres szolgálat lehetőségét saját plébániáján

A különleges szövetséget húsvét vasárnapján hozta létre Udvardy György pécsi megyéspüspök. A Boldogasszony Imaszövetségnek több célja is van: egyrészt szeretne segítséget az imádkozóknak, nekik egyfajta iránymutatást ajánl fel az imacélok tekintetében a honlap. Másrészt a Pécsi Egyházmegye szeretné hogyha minél többen imádkoznának egy közös célért, hiszen annak összetartó ereje is van és iránymutatásként is szolgál.

imaszandek

Az imaszövetség egy évre szól és mindig húsvétkor lehet majd megújítani. A fiatalokat az ifjúsági tagozatba várják, itt vállalhatnak liturgikus szolgálatokat. Fontos, hogy nekik is 365 napig tart a vállalás.

Felnőttekhez is szólnak

Az imaszövetségbe jelentkezők az énekkarban is énekelhetnek, vagy akár egy-egy mise alatt segédkezhetnek.

javasolt imadsagok
A honlapon minden napra jut egy imacél
A jelentkezni online felületen, illetve a plébániákra postán eljuttatott jelentkezési lapon lehet.