Csorbuló egyetemi autonómia: a véleményüket azért még elmondhatják

Fogyatkozóban a PTE autonómiája: papírforma-eredmény született a pécsi egyetem szenátusának legutóbbi ülésén, csak véleményezési jogot kapott a kuratóriumtól az intézmény korábbi vezető testülete a költségvetést illetően.

A PTE működése a “modellváltás”, azaz az alapítványba való kiszervezés után nem is annyira leegyszerűsítve úgy néz ki, hogy az irányító, kormányközeli figurákból álló kuratórium nagyjából azt csinál, amit akar. A szenátusnak, azaz az intézmény korábbi vezető testületének is annyi jogot ad, amennyit akar. 

A kuratórium tagjai: Bódis József, az Orbán-kormány államtitkára (elnök), Decsi István, Pécs korábbi fideszes alpolgármestere, Mikes Éva kormánybiztos, Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, és Rappai Gábor egyetemi tanár.

A szenátus több tagja a testület egy korábbi ülésén több módosító indítvánnyal is élt a szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ) illetően. Ezek azt a célt szolgálták, hogy a testületnek érdemi beleszólása legyen a folyamatokba, például a költségvetéssel kapcsolatban ne véleményezési, hanem egyetértési joga legyen. Számos egyetemi polgár szerint ez a valódi autonómia egyik fontos feltétele.

A szenátus feladat- és hatáskörét illetően a kuratórium elfogadta a módosítók egy részét, de nem fogadta el a szenátus egyetértési jogát a költségvetéssel kapcsolatban, hanem visszaállította a véleményezési jogot, és a tervezet már így került vissza ismét a szenátus elé a szeptember végi ülésen. A paragrafus pontosan úgy szól, hogy a szenátus “véleményezési jogot gyakorol az Egyetem költségvetésének, vagyongazdálkodási tervének a fenntartó általi elfogadása során”.

Úgy tudjuk, a BTK és TTK dékánja, a korábbi módosítások előterjesztői, hozzászólásaikban jelezték, hogy a fenti változtatás miatt, amit ők az egyetemi autonómia csorbításának tartanak, tartózkodnak az SZMSZ elfogadásától.

A szenátus végül nyílt szavazás során, 5 tartózkodással (vélhetően a BTK és TTK jelenlévő szenátorai) elfogadta az SZMSZ-t.

A Szegedi Tudományegyetemen nem így alakították ki a jogi kereteket a modellváltás után. Ott a szenátus fogadja el a költségvetést, és a kuratóriumnak egyetértési joga van, amire a törvény lehetőséget ad. A PTE szenátusa ennél enyhébb jogosultságot igényelt magának azzal, hogy a szenátusnak legyen legalább egyetértési joga a költségvetést illetően is, de még ezt sem kapták meg.