31 milliós kárt okozott

Két év tíz hónap letöltendő börtönbüntetéssel sújtotta a Pécsi Ítélőtábla Wolf Gyulát, mert a vád szerint költségvetési csalást követett el és folytatólagosan hűtlen kezelésben volt bűnös. Az ügy folytatódik a Kúrián, mert az ügyész és Wolf védője is fellebezett.

hirdetés

Az ítélőtábla Krémer László vezette tanácsa Wolf Gyula katolikus papot költségvetési csalásban, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelésben és hamis magánokirat felhasználásában mondta ki bűnösnek. A vádlottat első fokon a Pécsi Törvényszék bűnösnek mondta ki adócsalás elkövetése miatt is, de az ítélőtábla felmentő ítéletet hozott ezzel kapcsolatban.

Wolf Gyula most nem jelent meg a tárgyaláson, azt üzente, szívritmuszavara van, nem érzi jól magát
Wolf Gyula most nem jelent meg a tárgyaláson – Archív fotó

Emiatt az első fokon kiszabott három év tíz hónapos börtönbüntetést csökkentették másodfokon két év tíz hónap letöltendő szabadságvesztésre. A vádlottnak az ítélet szerint meg kell térítenie Pécsi Egyházmegyének 31 millió forint kárt is.

Wolf Gyula az ítélet szerint a vagyon kezeléséből fakadó kötelezettségeit megszegve az egyházi szervezet és a vádlott által közösen létrehozott gazdasági társaság üzleti ügyeit úgy intézte, hogy azzal munkáltatójának vagyoni hátrányt okozott. A hűtlen kezelést azzal követte el, hogy ingatlanok bérbeadása során a szerződésben megállapítottaknál lényegesen magasabb összeget fizetett ki az egyházi szervezet.

Ezen túlmenően egy ingatlan bérbevétele során bérleti díjat egyáltalán nem fizetett, ellenben a bérbeadóra hárította a gazdasági társaságot terhelő egyes költségeket.

A vádlott a kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára szolgáló támogatás felhasználása során az állam által ilyen célra szánt – adó- és járulékmentes – összegből olyan személyek részére fizetett járandóságot, akik erre nem voltak jogosultak.

A vádlott az egyházi szervezetnél a felügyelete alá tartozó gazdasági hivatal irányítása során nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően járt el, így az egyházi szervezetnél a számviteli szabályokat nem tartották be és sem a pénztár kezelése, sem a könyvelés nem volt megfelelő. A valós pénztári egyenleg és hiány megállapítása is lehetetlenné vált.

A Pécsi Ítélőtábla a törvényszék által megállapított tényállást több ponton kiegészítette, illetve pontosította.

Az egyházi ingatlanok bérbeadásával kapcsolatosan megállapította, hogy 2000 és 2009 között a Pécsi Egyházmegye összesen 6 millió forinttal több bérleti díjat fizetett, mint a bérleti szerződésben szereplő összeg. Mivel a 2000. év előtti időszakra vonatkozóan könyvelési adat nem áll rendelkezésre, nem lehet megállapítani, hogy ez az összeg korábbi elmaradt bérleti díj, vagy túlfizetés. Ezért e cselekmény kapcsán a másodfokú bíróság álláspontja szerint a vádlott büntetőjogi felelőssége nem állapítható meg.

A kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára szolgáló támogatás felhasználása során a másodfokú bíróság által pontosított tényállás szerint a vádlott 2006 és 2009 között összesen 74 millió forintot használt fel szabálytalanul, a céljától eltérő módon.

E cselekménnyel kapcsolatosan azonban kirekesztette a bűnösség köréből a járulékfizetés elmaradására vonatkozó rendelkezéseket, mivel az ítélőtábla jogi álláspontja szerint ezek ún. büntetlen utócselekménynek minősülnek.

Összességében a megváltozott minősítés, az elkövetési értékek csökkenése miatt a vádlott terhére rótt cselekmények büntetési tétele is csökkent, ezért a másodfokú bíróság a vádlott büntetését 2 év 10 hónap szabadságvesztésre enyhítette.

A másodfokú bíróság ítélete ellen a fellebbviteli főügyészség a vádlott terhére, a felmentő és megszüntető rendelkezések ellen, bűnösségnek megállapítása, a büntetés súlyosítása végett, a védő elsősorban további cselekmények vonatkozásában felmentés, illetve részfelmentés és a büntetés enyhítése érdekében jelentett be fellebbezést.

Az ügy a Kúrián folytatódik.