Február közepén lejár a felsőoktatásba való jelentkezés határideje, már ami a 2020 őszén kezdődő képzéseket illeti. Szeptembertől várhatóan ismét sokezer fiatallal fog gazdagodni Pécs, rápillantottunk, melyek azok a szakok a Pécsi Tudományegyetem (PTE) egyes karain, ahová a legtöbb hallgatót felvehetik – nem a felvételi pontok, hanem a számbeli keretek alapján.

A felvi.hu adatai szerint a Pécsi Tudományegyetem 2020 őszétől a meghirdetett szakok maximális létszámai alapján legfeljebb 8619 főt vehet fel. Azaz ennyi pluszhallgató érkezhet Pécsre, ha minden képzés létszáma megtelik, ami azért nyilván nem lesz így. Szigorúbb értelemben véve pedig nem csak Pécsre – a PTE képzései közül nem egynek másik város ad otthont. Kaposvár (maximum 133 fő), Szekszárd (296), Szombathely (150) és Zalaegerszeg (151).

Megnéztük a PTE „legjeit”, melyek azok a képzések a tíz karon, amelyek a tapasztalatok szerint a legnagyobb létszámmal indulnak és ezért a legnagyobb kerettel hirdetik meg őket.

Nem nehéz kitalálni, hogy melyik az egyetem legbővebb képzése, ahová 210 hallgató is beférhet: ez az általános orvos. Persze az már az érem másik oldala, hogy már az első-második szemeszterekben hányan morzsolódnak le és hányan bírják végül a hatodévig az ÁOK-on.

A Műszaki és Informatikai Kar is sokféle, változatos és egyre bővülő képzéskínálattal rendelkezik, ami viszont hagyományosan a legnépszerűbb, az a mérnökinformatikus szak, ide 150 hallgató fér be legfeljebb.

Az ÁOK orvosképzése a legnagyobb méretű képzés a PTE-n

Az Egészségtudományi Karon a két „nagy” képzésre 100, illetve 120 főt fogadnak be: dietetikushallgatónak legfeljebb 100 embert vesznek fel, gyógytornásznak 120-at. A PTE Zalaegerszegen zajló gyógytornász képzésére maximum 110 ember fér be.

A Közgazdaságtudományi Karon is három fő szak van, ahová egyaránt 120 végzős hallgató kerülhet be: kereskedelem és marketing, gazdálkodás és menedzsment, illetve turizmus-vendéglátás.

A nemrég önállósodott Gyógyszerésztudományi Kar gyermekcipőben jár, de nagy lendületet vett indulásakor. Egyetlen – a gyógyszerész – képzésükre legfeljebb 100 hallgatót vesznek fel.

A legtöbb hallgatóval rendelkező Bölcsészettudományi Kar rengeteg képzést indít, a tanári szakok száma pedig megugrott, ahogy kiegészült az osztatlan képzésekkel. A BTK-n a legtöbb hallgató pszichológia szakon kezdheti meg tanulmányait, kereken 100 fő a korlát.

Az Állam- és Jogtudományi Kar nem a sokszínű képzéseiről híres, ezen az eléggé lehatárolt tudományterületen a jogász szakon – nappali munkarendben, állami ösztöndíjas képzésben – 80 fő a felső határ.

A Bölcsészettudományi Kar a képzések számát tekintve rekorder

Az alapvetően kevés hallgatóval rendelkező Művészeti Kar számos képzésével elaprózza a felvételi létszámokat, sok szakra korántsem egyszerű bekerülni. A TTK-nál ugyancsak a rengeteg képzés „szórja szét” a hallgatói létszámot. Amik itt kiemelhetőek, az a biológia (maximum 85 felvehető fő), edző (maximum 70), földrajz illetve sport-rekreáció (70-70).

A Szekszárdon székelő KPVK (Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar) méretéhez és lehetőségeihez mérten meglepően sok képzéssel rendelkezik. Ám a maximum felvehető létszám minden esetben 30-40-nél megáll (előbbi a tanító, utóbbi az óvodapedagógus képzés).