Hallott már a von Fünfkirchen grófokról?

Újabb fejezetéhez érkezett a Pécs Története Alapítvány által évekkel ezelőtt megkezdett nagyszabású projekt. Kedden délután a Dóm Kőtárban mutatták be a Pécs történetét feldolgozó könyvsorozat második kötetét, amely a püspökség megalapításától a török hódoltságig mutatja be városunk múltját.

hirdetés

A két évvel ezelőtt elkészült első kötet után került sor a második könyv bemutatójára, amelyen a kötet szerzői – Font Márta szerkesztő és Vonyó József főszerkesztő – mellett Páva Zsolt polgármester, Udvardy György megyéspüspök és Kosztolányi György, a Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) elnöke méltatták a mű jelentőségét.

pécs története, könyv, második kötet01

Az Ujvári Jenő egykori alpolgármester, az alapítvány kuratóriumának elnöke moderálásával zajló eseményen előbb a pécsi egyházmegye főpásztora szólt a könyv által sugalmazott üdvösségtörténetről.

– Ebből a könyvből, miközben a régmúlt események adatait, összefüggéseit láttatja, kiviláglik az is, hogy az egyház az e világi rend dolgaiban hogyan szolgálta akkor az itt élők üdvösségét – fogalmazott Udvardy György.

Kosztolányi György, a PAB elnöke a kötet tudományos jelentőségét emelte ki.

– A tudomány sajátossága a kíváncsiság, az adatgyűjtés és a kételkedés. Ez a csodálatos könyv mindezt megjeleníti, például a város nevével kapcsolatos források bizonytalanságát illetően is. Mindez azonban alátámasztja ennek a kötetnek a tudományos jelentőségét, hiszen 149 forrás, 950 felhasznált irodalom és 2032 jegyzet mutatja, hogy a szerzők kritikusan, ugyanakkor a legnagyobb szakértelemmel tárgyalják Pécs történetét és elemzik a rendelkezésre álló adatokat.

pécs története, könyv, második kötet02

Páva Zsolt polgármester előbb a Pécs Története Alapítvány közel negyedszázados tevékenységét méltatta, majd kitért a most megjelent monográfia fontosságára.

– A könyv olyan úttörő és nagy jelentőségű kiadvány, ami egyrészt egy gazdag múltú városnak a történelmét dolgozza fel, másrészt nagyon kevés város van – vagy talán nincs is olyan település – Magyarországon, amely ilyen alapos kutatómunkának veti alá saját múltját és teszi azt közzé polgárai számára. Ilyen értelemben beszélhetünk gazdag és egyedülálló értékmentésről – hangsúlyozta a polgármester, aki hozzátette, hogy Pécs középkori évszázadait tárgyaló mű tulajdonképpen Magyarország aranykorát mutatja be a város történetén keresztül, Szent Istvántól, az Árpád-házi királyoktól egészen Mátyás királyig és II. Lajosig bezárólag.

A kiadványból számos érdekességet megtudhatunk, így például azt is, hogy milyen szerzetesrendek telepedtek le Pécsen, vagy ki voltak a Pécsről elszármazó von Fünfkirchen grófok.

Pécs története II. - A püspökség alapításától a török hódításig (1009-1543)
A kötet időhatárai jelzik, hogy Pécs esetében a püspökség alapítása (1009) jelentette a fordulópontot, s a korszakot a város törökök által történő elfoglalása zárta le 1543-ban. Az írásokból megtudjuk, hogy a latin Quinqueecclesiae, a német Fünfkirchen és a magyar Pécs neve egyaránt ebben az időszakban alakult ki. Külön fejezet szól a város nevének keletkezéséről, a névadás lehetséges és vélelmezhető szempontjairól, de a kötet gerincét a második és a harmadik fejezet alkotja. A második a település egységes arculatának a kora középkor évszázadaiban történő kialakulását mutatja be, a harmadik pedig a késő középkor prosperáló gazdaságát, fejlődő társadalmát, és azt, hogy ennek nyomán miként vált Pécs kulturális központtá. Az új tudományos eredményeket is tartalmazó, részben eltérő álláspontokat is megjelenítő, de a széles olvasóközönségnek is szóló könyv szövegét gazdag, színes illusztrációk – 30 térkép, 19 táblázat, s mintegy száz tárgy- és épületfotó – teszik szemléletessé.