Megmentik az István-aknai gyerekeket

Pécs egyik legcsúnyább tájsebe

A Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület 2014. október 1-jétől egy átfogó, 14 hónapos projektet valósít meg István-aknán „Apró lépések István-aknáért” címmel. A program keretein belül a területen élő szegény, többségében roma származású gyermekeknek nyújtanak segítséget az egyesület szakemberei.

hirdetés

István-akna közigazgatásilag ugyan Pécshez tartozik, mégis nehezen megközelíthető és szegregálódott, kifejezetten elmaradott terület. Mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű családok élnek itt, akik óvodáskorú gyermekeik óvodai és iskolai előmenetelét eddig nem tudták megoldani. A Khetanipe Egyesület októberben elindított programja, amely a Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund) támogatásával vette kezdetét, pontosan ezen a pécsieket és istván-aknaiakat is nagyban érintő problémán segítene.

sára istvánakna1
Pécs egyik legszegényebb részén élni nem egyszerű

Lakatos Szilvia, az egyesület elnöke lapunknak elmondta, hogy a projektben két, négy órában dolgozó fejlesztő pedagógus vesz részt, akiknek az a legfőbb feladatuk, hogy a gyermekek állapot-felmérését követően egyéni fejlesztési terveket dolgozzanak ki számukra, és ezek alapján, valamint felmerült hiányosságaiknak megfelelően rendszeres fejlesztésben részesítsék őket. Ezek az István-aknán egyértelműen hiánypótlónak nevezhető fejlesztések elsősorban az óvodákban zajlanak, februártól azonban egy új fejlesztő szobát alakítanak ki, hogy azok a szegény gyermekek is támogatásban részesülhessenek, akiknek az otthoni és az óvodai környezete ezt eddig nem tette lehetővé.

Nem csak a hátrányos helyzetű ovisok képességeinek pallérozása jelenti az István-aknán élő családok egyetlen problémáját, hiszen az itt élő kisgyermekes szülők nem mindig bírnak a gyermekneveléshez szükséges felelősségtudattal, a kellő információkkal és technikákkal. Ezért olyan szülői klubokat és kerekasztal-beszélgetéseket szerveznek az egyesület tagjai, amelyek kialakíthatják és erősíthetik a szülőkben a gyermekeik iránti kellő felelősségtudatot, valamint a szülői feladatokat, teendőeket, módokat is itt tanulhatják meg az erre vállalkozók.

A projekt február második felében még intenzívebbé vált, tekintve, hogy a fejlesztő- és képességjavító foglalkozásoknak helyet adó házat az egyesületet segítő önkéntesek akkorra hozták rendbe, és alakították át a céloknak megfelelően.

A program várhatóan 2015. november végéig tart, azonban az egyesületnél azt remélik, hogy eredményeik további támogatást is lehetővé tesznek majd. Emellett segítenék az ott élő emberek közösségé formálódását és tervezik, hogy velük együttműködve további programokat valósítsanak meg.