Másodszor ülésezett az új közgyűlés

Második közgyűlését is megtartotta az újonnan megalakult városvezetés. A döntések nyomán többek között változik a közgyűlések menetrendje, és az előző testület egy korábbi határozatát is semmissé tették.

A közgyűlés elsőként hatályon kívülre helyezte az előző városvezetés 2017 decemberében hozott határozatát, miszerint az Emberség Erejével Alapítvány rendezvényeinek a pécsi vállalkozók, polgárok nem adhatnak otthont.

Topán László (MPE-Momentum) szerint egy társadalom akkor erős, ha a civil szervezetei is azok, ők nagy terhet tudnak levenni a városvezetés válláról. Ezzel a szimbolikus lépéssel a civil szférának adja vissza a város a teret: a civilek számíthatnak a városra, és ők is rájuk.
Kővári János (Fidesz-KDNP-ÖPE) kifogásolta, hogy az előző vezetés ellenségének tekintette volna a civil szervezeteket, több száz szervezet van, akik az önkormányzattól kaptak támogatást.
Nyőgéri Lajos (MPE-MSZP) erre reagálva azt mondta, hogy a Fidesz kampányában milliókkal támogattak olyan szervezeteket, akik a kampányban részt vettek.

Az előterjesztést egyhangúan fogadta el a közgyűlés.

Változások az SZMSZ-ben

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával egy több évtizedes jogszabály változik meg. Ennek elfogadásával a közgyűlésre vonatkozólag az elnök jogköre kiszélesedik, csak azok a napirendi pontok tárgyalhatóak, amik előzetesen regisztrálva lettek (azaz a napirend előtti felszólalások lehetősége megszűnik), a vita folyamán is a képviselők több jogköre módosul – a felszólalásra személyenként többször is van lehetőség, ám azok együttes időtartama nem lehet több mint 5 perc.

Vári Attila (Fidesz-KDNP-ÖPE) szerint az új módosításokkal egyértelműen csorbul a véleménynyilvánítás lehetősége. Ez egyfajta bizalomvesztést jelez, mintha Péterffy Attila egyszemélyes cégként irányítaná a várost.
Csizmadia Péter (Fidesz-KDNP-ÖPE) 6-7 módosító javaslatot is benyújtott, ami tulajdonképpen a már meglévő szabályok megtartásáról szól. Szerinte ez a jogintézmény jól szolgált az elmúlt években, a napirend előtti felszólalások lehetőségének megvonása az érdemi vitától vonja meg a közgyűlést és a pécsiek tájékoztatása is háttérbe szorul. Elmondta, szerinte ez nem pártérdek, és kéri, hogy minden képviselő fogadja el javaslatait, hogy saját jogaikat ne korlátozzák.

Kővári János szerint a Fidesz kormány nem tekintette ellenségnek a civil szervezeteknek

Kóbor József (LMP) is egyetértett abban, hogy a technikai jellegű változtatások a megszólalás lehetőségeit csökkentik, alapvetően károsak és feleslegesek ezek, így nem tudja támogatni az előterjesztést és egyetért a módosító javaslatokkal.
Kővári János szerint a polgármester a demokratikus elveket hangsúlyozta köszöntő beszédében az alakuló közgyűlésen, ugyanakkor előbb a bizottsági helyek felosztása sem túl demokratikus döntés, most pedig a napirend előtti felszólalások lehetőségének megvonása egyenlő azzal, hogy a képviselők saját szavazóköri problémái nem kerülhetnek napirendre.
Ruzsa Csaba alpolgármester szerint az egész előterjesztés lényege a munka folytonosságának erősítése, gördülékenységének elősegítése. Az elhangzó vélemények pedig így is – úgy is eljutnak a közösségi médián keresztül az emberekhez, így nem zárulnak be a lehetőségek a nyilvánosság elől.

Az új vezetés: Ruzsa Csaba, Péterffy Attila és Bognár Szilvia

Az innovációs biztosi szerepkör létrehozásáról szintén hosszas vita alakult ki.

Bognár Szilvia alpolgármester (MPE-DK) szerint szükséges az innovációs biztos, hiszen számos feladatot levesz más tisztviselők válláról. Emellett az egyetemmel, középiskolákkal való kapcsolattartás feladata összhangban van azzal, hogy párbeszéd alapú vezetést szeretnének kialakítani és generációs politizálást képzelnek el a közeljövőben.
Ruzsa Csaba kifogásolta, hogy az előző években az innováció szó el sem hangzott a város vezetésének felfogásában, mire Kővári János elmondta, az innováció már eddig is jelen volt a város életében, több elfogadott kezdeményezés is szólt erről, mint az okosváros, okosparkolás stb.
Több ellenzéki képviselő kifogásolta, hogy az innovációs biztos személye pártpolitikus és nem pártatlan szakértő.

Bognár Szilvia szerint az MPE színeiben közgyűlésbe jutott képviselők és a különféle biztosok tulajdonképpen mind pártok képviselői, és számos olyan ügy lesz, ahol nem ugyanúgy fognak szavazni – hiszen ügyek mentén szavaznak, saját véleményeket is érvényre juttatnak.
Erre reagálva Bognár László (Fidesz-KDNP-ÖPE) azt felelte, hogy az MPE politikusai megvezették, becsapták a választókat, hiszen egy jelölőszervezet tagjainkét vettek részt, majd darabjaira hullottak, ahogy azt Bognár Szilvia is elmondta.

Csizmadia Péter módosító javaslatait egy kivétellel (az előterjesztő minden egyes esetben röviden ismertesse az előterjesztését) mind elutasította a közgyűlés, ezt az egyet fogadták el.

Péterffy Attila előterjesztését összességében a vita végén 16 igen, 1 nem és 7 tartózkodás mellett a közgyűlés elfogadta.

Kunszt Márta és Nyőgéri Lajos

Költözik a nagy múltú kiadó

15 napot kapott arra a Pro Pannonia Kiadó, hogy a városvezetés döntése nyomán kiköltözzön Perczel utcai székhelyéről a Váradi utcába, hogy a helyére az önkormányzat új helyiségeket létesítsen.

A vita során Bognár László elmondta, mindez méltatlan egy olyan alapítvánnyal, ami a Pécsi Értéktár részét képezi, amely három évtized alatt mintegy félezer könyvet jelentetett meg. Az új helyszínről pedig nem egyeztettek velük. Kővári János hozzátette, szerinte ez egyértelműen egy politikai alapú döntés.
Nyőgéri Lajos szerint a hivatalnak szüksége van új helyiségekre, ráadásul ez a határidő bőven elegendő arra, hogy kiköltözzön az alapítvány. A munka eredményességét pedig nem a helyszín határozza meg.
Horváth Tamás (MPE-Öttorony) szerint az új helyszín sokkal alkalmasabb, méltóbb helyszín az alapítvány számára és nekik sem okoz gondot a költözés.

A közgyűlés a döntést elfogadta.

Kóbor József (LMP)

Rendkívüli ülésén a közgyűlés újabb, ezúttal személyi kérdéseket tárgyalt.

Csizmadia Péter szerint ezt politikai alapú tisztogatásnak a kezdete, ezért a Fidesz-frakció kivonul a zárt ülés alatt a közgyűlési teremből.

Péterffy Attila elmondta, a zárt ülésen a Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetőjének hat hónapra Rózsa Zoltánt, a Pécsi Kommunikációs Központ ügyvezetőjének Bleszity Pétert választották meg.

Az alakuló ülésen a gazdasági és költségvetési bizottság elnökének megválasztott Nyőgéri Lajos a napokban nyújtotta be lemondását, a helyére Schmuck Roland (MPE-MSZP) fog lépni.

Az innovációs biztos személyének a momentumos Nemes Balázst jelölte a városvezetés.

A személyével kapcsolatban Csizmadia Péter és Bognár László is kifogásoknak adott hangot, miszerint Nemes múltjában több ponton is gyűlöletkeltésre figyelhetünk fel, ráadásul a Momentum tagja, egy politikai személy. Bognár László és Vári Attila is arra kérdezett rá, mi is pontosan az innovációs biztos feladatköre.

Topán László

Nemes Balázs szerint feladat a diákok nemzetközi kapcsolatainak erősítése, a csereprogramok élénkítése, és fontosnak tartja, hogy szigorúan távol tartsa magát a politikától.
Péterffy Attila is azt hangsúlyozta, ez nem politikai pozíció, nem képezi a biztos feladatát a politikai hittérítés, feladata a választási programban megjelölt munka: a fiatalok itt tartása a városban.
Kővári János szerint szintén az innovációs feladatokra kérdezett rá, illetve elmondta, ha egy politikus megjelenik egy iskolában, az onnantól semleges nem lehet, ezért ennek a pozíciónak az elfogadásával a Momentumban elfoglalt tisztségeiről le kell mondania.

Nemes Balázs személyét az innovációs biztos posztjára a közgyűlés elfogadta.

Utolsó napirendi pontként a civil kapcsolatok tanácsnokának személyére Kunszt Mártát (MPE-DK) javasolta. Személyével kapcsolatosan az ellenzék köreiből akadtak fenntartások, újra téma lett a civilek, civil szervezetek kérdése és szerepe a városban.

Végül az ő személyét is megszavazta a közgyűlés. 

Sajtótájékoztatón összegzett a Fidesz

A közgyűlést követően a hét Fidesz-KDNP-ÖPE-s ellenzéki képviselő kifejtette véleményét a meghozott döntésekről, többen a demokrácia csorbulásáról beszéltek.

 Azzal, hogy a városvezetés gyakorlatilag centralizálta a hatalmat, a mai napon a demokrácia csorbult. Számunkra érthetetlen, hogy Péterffy Attila miért nem bízik az őt megválasztó egyesületben, miért ez a bizalmatlanság a saját képviselői felé is – mondta Vári Attila.

Csizmadia Péter, Vári Attila és Kővári János

Lássuk be, hogy egy komolyabb előterjesztés tárgyalásakor öt perc felszólalási korlát nem ad alkalmat arra, hogy rendesen kifejthessük véleményünket folytatta Csizmadia Péter, aki hozzátette: az ezt megváltoztató javaslatukat azonban nem fogadták.

Bognár László szerint a zárt ülésen elkezdődtek a politikai tisztogatások, ezért vonult ki a Fidesz-KDNP-ÖPE frakció minden tagja a teremből a döntéshozások idejére.

A Zsolnay Örökségkezelő ügyvezetőjének esetében: ez a cég a régió legnagyobb kulturális cége, a biztonságos működést kockáztatják azzal, hogy egyik napról a másikra új embert helyeznek az élére. Vincze Balázs működése alatt a Zsolnay Kulturális Negyed 600 ezer főre növelte az éves látogatói létszámot, 2015 óta pedig 500 millióról 800 millióra növelte az éves bevételét. Az ő félreállításával mindezt kockáztatják most.

Kővári János emlékeztetett, Péterffy Attila a székfoglalójában három értéket emelt ki –  demokrácia, hatékonyság, pécsiség , ám ezek közül szerinte eddig egyiknek sem tudott megfelelni.

hirdetés

Hirdetés