Kiakadtak a képviselők, inkább lemondtak

Egy időre bizonyosan ellehetetlenül a Postavölgy-Árpádváros településrészi önkormányzat működése, miután annak három tagja a minap lemondott tisztségéről. A képviselők a Biokomot hibáztatták elmaradt fejlesztések miatt, de a cég szerint éppen az önkormányzati döntések hiánya miatt nem tudtak intézkedni.

hirdetés

A településrész képviselői közül három, Prokop Gábor, Weiling Péter, Csigi Antal közös nyilatkozatban jelentette be a minap: lemondtak tisztségükről. Ők azzal magyarázták döntésüket, hogy lelkiismereti okokból távoznak, s azért, mert vállalt feladataikat nem tudták teljesíteni.

Szerintük, a településrészi önkormányzat azért jött létre, hogy megfeleljenek a helyi igényeknek, méltányolják a civil kezdeményezést és civil részvételt a helyi fejlesztésekben, adott esetben a lakosság társadalmi munkájával, helyben lakó vállalkozó bevonásával.

– A csapadékvíz-elvezető árok lapozását, korrekt útkarbantartást és sok más fontos dolgot szerettünk volna megvalósítani. Munkatervet készítettünk, Moór Eszter képviselő javaslatára felvettük a kapcsolatot a Biokom szakembereivel. Kétéves pénzünket szavaztuk meg a Biokom részére, hogy ezért a megrendelt feladatokat elvégezze, de a kivitelezésig a mai napig nem jutottak el – jelezték.

A Biokom megerősítette, hogy tavaly augusztusban bruttó 1,4 millió forintot kapott a pécsi önkormányzattól azzal a céllal, hogy ebből az összegből a helyi részönkormányzat által javasolt munkákat végezzék el. Jelezték azonban, hogy a képviselő-testületnek meg kellett volna határoznia pontosan a munkát, ezt azonban nem tette meg.

– A településrészi képviselők számos, a megállapodáshoz csatolt határozattól eltérő elképzelést jeleztek cégünk felé, de a részönkormányzat végleges állásfoglalása nélkül a vállalat nem kezdhette meg a javasolt munkákat. A cég idén is folyamatosan jelezte a konkrét döntés szükségességét, de nem kapott hivatalos döntést – közölte lapunknak a Biokom Kft. szóvivője, Lóczi Szidónia.

Ez idő alatt – más forrásokból – a településrészen a cég tavaly és idén 31 alkalommal végzett aszfaltozási munkákat. Számos esetben illegális hulladéklerakót számolt fel, partfalat erősített meg, árkokat és hordalékfogót tisztított, csatornákat tartott karban.

– A városüzemeltetési munkák ugyanúgy zajlottak Postavölgyben és Árpádvárosban is, mint a többi városrészben. Ezen felül szintén folyamatban van több olyan feladatvállalás a Biokom Nkft. részéről, amelyek konkrét tartalmáról a fentiekhez hasonlóan még mindig nem döntöttek a képviselők – áll a Biokom lapunkhoz eljuttatott válaszában.

Moór Eszter, a részönkormányzat elnöke azt mondja, több fontos döntésben éppen az ominózus ülésen kellett volna döntenie a részönkormányzatnak; ezek a lemondások miatt most elmaradtak. A folytatást illetően azt mondta, idén már várhatóan nem tud újjáalakulni a részönkormányzat, így ő mint a terület városházi képviselője, személyesen jár el a városrészt érintő kérdésekben a pécsi önkormányzatnál.

Az árpádvárosi részönkormányzati képviselők legutóbb akkor hallatták hangjukat, amikor a területre tervezett hulladékudvar kapcsán szerették volna megakadályozni a beruházást.

Képünk a hulladékudvar kapcsán tartott fórumon készült. Középen Prokop Gábor és Weiling Péter, a lemondott három képviselőből kettő látható.

  • adozo

    A biokom kiépitett városszerte a szelektív kukák alatt szilárd burkolatot. Ez dicséretes mivel igy az a polgár aki szeretne tenni valamit a környezetéért nem kell, hogy sárban közelitse meg a hulladékszigetet. Ez igy történt a Tildy Zoltán utca közepén is. Sajnos a munkálatok befejeztével az építési törmelék egy része, összetúrt föld valamint más kis földkupacok maradtak vissza tönkretéve az amúgy még rendezettnek mondott környéket. Kérem szépen, hogy küldjenek ki valakit akinek akad némi szépérzéke és fejezze be a munkát, ha nem is az eredeti állapotot de tegye rendbe a kiépítés környékét. köszönettel ……..

  • Prokop Gábor

    Ma büntetlenül lehet hazudni bárkinek, amikor a 2011. évi teljes keretünket megszavaztuk a BIOKOM nak, egyeztetésen megjelölve a feladatokat és várva az árajánlatot, amit nem kaptunk meg, utána 2012 őszén meghívtuk a trönk ülésre a BIOKOM szakembereit és felelősségre vontuk őket a mulasztásért. Ekkor állapodtunk meg egy helyszíni bejárásban, aminek eleget is tettek, közösen jelöltük ki újra a legaktuálisabb feladatukat, amire konkrét árajánlatot vártunk. A mai napig sem az árajánlat, sem a kivitelezés nem történt meg.