Kodály Zoltán tanítványa lett Pécs új díszpolgára

A Város Napján, szeptember 1-jén Bánky József zongoraművész és zeneszerző kapta meg a város díszpolgári címét a Kodály Központban rendezett ünnepi közgyűléssel egybekötött egyetemi tanévnyitó ülésen.

hirdetés

Szeptember elseje jeles nap Pécs életében, hiszen ez a Város Napja, ekkor tartja meg az önkormányzat ünnepi közgyűlését is. Emellett szeptember elsején rendezi meg a Pécsi Tudományegyetem éves tanévnyitó ünnepi szenátusi ülését is. Ezen a napon továbbá arra is emlékezünk, hogy 1367 szeptember elsején alapult meg Pécsett az ország első egyeteme, mellyel az európai kultúra részévé vált a város. Ez a dátum pedig további jelentéstartalommal bővült nemrégiben, ugyanis a pécsi egyetem alapításának napját a kormány a 2017-től a Magyar Felsőoktatás Napjává tette, mellyel hangsúlyozzák a tényt, miszerint a magyar felsőoktatás – mint nemzeti örökségünk – nemzetközi, úttörő szerepet tölt be.

Tele volt a Kodály Központ
Tele volt a Kodály Központ

Idén az ünnepi közgyűlésnek és az egyetem tanévnyitó szenátusi ülésének egyaránt a Kodály Központ adott helyet. A rendezvényen részt vett Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, Páva Zsolt, Pécs polgármestere, Bódis József, a PTE rektora, Zeller Gyula rektorhelyettes, Palkovics László oktatási államtitkár, Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, és Lovász István jegyző.

Balog Zoltán nagylelkű javaslatot tett
Balog Zoltán nagylelkű javaslatot tett

Balog Zoltán ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy az elmúlt másfél évben a minisztérium azon dolgozott, hogy biztos anyagi és jogi alapokra helyezzék felsőoktatást, mely munka során céljuk az volt, hogy a felsőoktatási rendszer alkalmazkodjon a hazai és a nemzetközi munkaerő-piac folyamatosan változó igényeihez. A folyamatot állami és közösségi forrásokból támogatják – mondta, majd hozzátette, hogy jövőre, a pécsi egyetem alapításának 650. évfordulójának alkalmából az intézmény jelenlegi 565 millió forintos támogatását stílszerű lenne 650 millió forintra emelni, erre pedig javaslatot is tett.

Nem csak beszédekből állt a délután, a Pécsi Balett legjobbjai is felléptek
Nem csak beszédekből állt a délután, a Pécsi Balett legjobbjai is felléptek

Kiemelte, hogy ez méltó támogatás lenne a pécsi egyetem számára, hiszen „a hazai felsőoktatás gyökerei ide nyúlnak vissza”. A miniszter kitért arra is, hogy az utóbbi másfél év sikerének tekintik, hogy egyre több diák jelentkezik a felsőoktatásba, hogy 30 százalékkal megugrott a pedagógus hallgatók száma, valamint hogy idén 15 százalékkal emelték a felsőoktatásban dolgozók bérét, mely tendencia – tette hozzá – a következő két évben is tartható lesz. A pécsi egyetem pedig hatalmas sikernek könyvelheti el – folytatta –, hogy hallgatóinak 15 százalékát külföldi diákok teszik ki, míg az országos átlag 10 százalék.

A pécsi közgyűlés munkáját a rend határozza meg
A pécsi közgyűlés munkáját a rend határozza meg

Ezután Páva Zsolt nyitotta meg az ünnepi közgyűlést. Kifejtette, hogy a pécsi közgyűlés munkáját, döntéseit és működését elsősorban a rend eszméje határozza meg. Ez a rend-fogalom azonban nem a rendpártiságot jelenti, nem negatív tartalmú kifejezés a városvezetés olvasatában. A pécsi rend építő, szép, pozitív rend. A Magasház a rendetlenség szimbóluma volt, ahogy a nemrég felszámolt György-telep is. Emellett pedig a közmunka-rendszer sikeressége és a város által megmentett PMFC is jól példázza, hogy Pécs mit ért rend alatt.

A városvezető az ünnepélyen átadott közel negyven városi díj és elismerés kapcsán elmondta, hogy a Város Napja minden évben bebizonyítja, hogy Pécs megannyi kiváló egyéni teljesítményt, nagyszerű szakembereket, tudósokat, sportolókat és művészeket nevelt ki magából, akik képesek voltak tovább öregbíteni a város hírnevét.

Bódis József nyitotta meg az egyetemi évet
Bódis József nyitotta meg az egyetemi évet

Bódis József rektor tanévnyitó beszédében elmondta, hogy a 2017-ben 650. évfordulóját ünneplő egyetem a várossal méltóan fog tisztelegni a történelmi jelentőségű intézmény előtt. A programsorozat megszervezésében pedig hatalmas segítséget fog jelenteni az a Modern Városok Program keretében az egyetem fejlesztésére megítélt – eddig példátlan – 24 milliárd forintos támogatás, melyet többek között az intézmény versenyképességének javítására, a jelenlegi felsőoktatást érintő helyi konfliktusok megoldásainak finomhangolására, és a külföldi diákok számának megduplázására fordítanak. Kiemelte, hogy céljuk a jövőben is az, hogy változó korunk kihívásaira készítsék fel a fiatalokat. Az egyetem jövőbeni fejlődése pedig – hangsúlyozta a rektor – a város életére is nagy hatással lesz.

Páva Zsolt átadja a díszpolgári díjat Bánky Józsefnek
Páva Zsolt átadja a díszpolgári díjat Bánky Józsefnek

A beszédek végeztével került sor a díjak átadására. Az egyik legfontosabb elismerést, a díszpolgári címet idén Bánky József nyugalmazott főiskolai tanár, zongoraművész és zeneszerző kapta. Az idős művész megilletődötten köszönte meg a rangos kitüntetést. Kiemelte, hogy jól esik neki a cím, hiszen nem Pécsett született, mégis szorosan kötődik a városhoz, a város pedig hozzá. A városi élettől elvonult zeneszerző – ahogy fogalmazott – legjobb barátja a zongora, életcélja pedig mindig is az volt, hogy „a lehető leghitelesebben tolmácsolja a legnagyobb zenei lángelmék alkotásait”.

– A zene szolgájaként növendékek seregének adtam át tudásomat, amit olyanoktól szereztem meg az évek során, mint például Kodály Zoltán. A szerénységet, az alázatot tőle tanultam, ahogy azt is, hogy mitől lesz valaki igazi zeneművész: a művelt hallás, a művelt értelem, a szív és a kéz összhangjától. Egy ilyen igazi művész nem alkuszik meg soha, ezt pedig a diákoknak is tudniuk kell – mondta.

Kodály Zoltántól tanult
Kodály Zoltántól tanult

Végezetül Zeller Gyula rektorhelyettes, a 650. egyetemi emlékév projekt vezetője mondott rövid beszédet. Elmondta, hogy immáron másfél éve készítik elő a programsorozatot, melyre az állami támogatásból 500 millió forintot különítettek el. Kiemelte, hogy a nemrégiben lezajlott hungarológiai kongresszus már az emlékév felvezető programja volt, hasonló tudományos konferenciák pedig jövőre számos alkalommal lesznek a városban. Eljön például az I. Magyar Agyprogram, de itt lesz az Országos Rektori Konferencia is. A tudományos rendezvényeken túl persze lesz „vidámság, móka, kacagás” is, ahogy Zeller mondta, hiszen ez az évforduló nem csak az egyetem ünnepe lesz, hanem a városé is. A rektorhelyettes azt is elárulta, hogy jövő decemberben újra Pécsre látogat Placido Domingo is!

Díjazottak:

Id. Dárdai Pál labdarúgó, labdarúgóedző részére a közgyűlés a labdarúgás területén elért kiváló eredményei, továbbá több évtizedes edzői munkájának elismeréseként a Pro Civitate-díjat adományozza.

Rétfalvi Sándor szobrász, érdemes művész, professor emeritus részére a közgyűlés a képzőművészetben és az oktatásban végzett kiemelkedő munkájáért, Pécs város művészeti életében elért sikereinek elismeréséül a Pro Civitate-díjat adományozza.

Vonyó József történész, nyugalmazott címzetes egyetemi tanár részére a közgyűlés fáradhatatlan, lelkiismeretes, magas színvonalon végzett, több évtizedes közéleti, akadémiai, kutatói és oktatói életpályájának elismeréséül a Pro Civitate-díjat adományozza.

A Magyar Pálos Rend Tartományfőnöksége részére a közgyűlés közösségteremtő, lelkipásztori, tanítói, humanitárius és jószolgálati munkájának elismeréséül a Pro Communitate-díjat adományozza.

Jobbágy Valér Liszt-díjas karnagy, egyetemi tanár, Pécs kulturális életének négy évtized óta aktív szereplője részére a magyar kultúra magas szintű közvetítésében tett eredményes tevékenysége, a zeneirodalom remekműveinek előadása, továbbá zenepedagógiai tevékenységének elismeréséül a közgyűlés a Pro Communitate-díjat adományozza.

Varga Ferenc tanár, intézményigazgató, egyesületi elnök részére a közgyűlés a sikeres és eredményes közéleti, közösségteremtői, közművelődési, oktatói és ifjúságnevelői életpályája, valamint a határon túli magyarok közösségmegtartó és identitástudatuk megőrzéséért tett lelkes és fáradhatatlan munkájának elismeréséül a Pro Communitate-díjat adományozza.

Vándori András nyugalmazott bányamérnök, a Bányász Hagyományőrző klub vezetője részére a közgyűlés tartalmas, sikeres bányamérnöki életpályája, valamint közösségteremtő, ifjúságbarát oktató-nevelői tevékenysége, a bányász kultúra és hagyományok ápolása, megőrzése elismeréséül a Városháza Emlékérem kitüntetést adományozza.

Krizsánovics Károly tanár, a Pécsújhegyi Környezet- és Érdekvédelmi Egyesület alapító elnöke részére a közgyűlés fáradhatatlan, lelkiismeretes, aktív civil, közösségépítő tevékenységének elismeréséül a Városháza Emlékérem kitüntetést adományozza.

Neumayer Károly egyetemi docens, Artisjus-díjas és Liszt-díjas fúvószenekari karnagy, trombita művész részére a Közgyűlés páratlan előadói, zenetanári és karmesteri teljesítménye, a magyar kultúra és zeneművészet kiváló tolmácsolása, továbbá sikeres kultúraszervezői tevékenységének elismeréséül a Városháza Emlékérmet adományozza.

Gyurkó István trombitaművész, zenetanár, karmester részére a közgyűlés eredményes karnagyi, zeneművészeti és zenetanári tevékenysége elismeréséül a Városháza Emlékérem kitüntetést adományozza.

Blazsekovics Ferenc küzdősportoló, thai-box mesteredző részére a közgyűlés kiemelkedő, eredményes sportolói és edzői tevékenységének, az ázsiai harcművészetek népszerűsítésében tett sikereinek elismeréséül a Városháza Emlékérem kitüntetést adományozza.

A PTE díjazottjai:

Az egyetem Pro Universitate Quinqueecclesiensi kitüntetést adományozhat annak a személynek, aki jelentős mértékben elősegítette az egyetem jó hírnevének öregbítését, hazai és külföldi elismertségét, az egyetem részére jelentős szolgálatot tett, kiemelkedő szerepet töltött be az oktatás, tudományos kutatás fejlesztésében, színvonalának emelésében, továbbá az egyetem társadalmi kapcsolatainak fejlesztésében.

Pro Universitate Quinqueecclesiensi kitüntetést vehetett át:

Dr. Debreczeni László, akit a Pécsi Orvostudományi Egyetem hallgatójaként 1956 októberében a forradalmi Diákparlament elnökévé választottak, az orvosegyetemi zászlóalj tagja volt. A forradalomban vállalt szerepéért három és fél év börtönbüntetésre ítélték, ahonnan amnesztiával szabadult. Szabadulása után segédmunkásként és tolmácsként dolgozhatott. 1964-ben fejezhette csak be a félbeszakadt tanulmányait, később üzemorvos és bányamentő orvosként dolgozott, majd tisztiorvosi szolgálat főorvosa is volt. Több bányászati és állami, illetve nemzetközi 56-os kitüntetés birtokosa. 2014-ben Pro Civitate kitüntetését kapott a pécsi önkormányzattól.

Dr. Korinek László professzor, aki 1971-ben kezdte meg oktatói pályafutását a pécsi egyetemen, vezette a PTE ÁJK Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékét. A rendszerváltáskor fontos szerepe volt a demokratikus rendőrség felállításában és annak civil kontroll alá helyezésében.
2011-ben elindította a Magyarok Kenyere programot, tudományos és közéleti munkájáért számos hazai és nemzetközi kitüntetésben részesült.

A Pro Universitate Juventutis-díjat adományozott a rektor Vancsik Péter magyar-testnevelés szakos hallgatónak, a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának leköszönt elnökeként végzett alázatos és kiemelkedő tevékenysége, a Hallgatói Önkormányzaton belüli végzett, több generáción átívelő hatású szervezetfejlesztő tevékenysége, valamint leköszönését követően a Neptun rendszer bevezetésében nyújtott aktív segítségnyújtása elismeréseként.

Az egyetem rektora Alma Mater emlékérmet adományozott Ronta Ákos pénzügy mesterszakos végzett hallgatónak, aki 2013. január 1. óta az EHÖK általános alelnöki pozícióját tölti be, és három elnöki ciklust segített szorgalmas munkájával. Mindezek mellett tanulmányait kimagasló eredménnyel folytatta és több, országos szintű közgazdaságtudományi versenyen is sikeresen
szerepelt.

Az egyetem rektora az Egyetemi Kultúráért-díjat adományozta a Janus Egyetemi Színháznak. A A PTE színházát a 20 éves folyamatos, magas művészi színvonalú munkája az európai egyetemi színházak élvonalába emelte. A színház fontos és elismert szereplője Pécs város művészeti életének, és részese a magyarországi szakmának is.

Szintén az Egyetemi Kultúráért-díjat kapta a Tehetséges Hallgatók Zenekara, amely huszonegy fiatal, többnyire pedagógusképzésben résztvevő, tehetséges hallgatóból áll, akik nemcsak a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar és az egyetem ünnepségein, hanem a város és a régió rendezvényein is rendszeresen fellépnek.

Az Egyetemi Kultúráért-díjban részesült szintúgy a Zenélő Egyetem is. 2012 januárjában indult útjára az egyetemen az egyedül-álló kulturális-oktatási kezdeményezés, a Zenélő Egyetem (ZEN). A hallgatói közösség, amely a ZEN köré szerveződött és szerveződik, évről évre kitartóan dolgozik a populáris zenei kultúra értő megismerésén, annak művelésén. A Zenélő Egyetem a Pécsi Tudományegyetem minden polgára számára nyitott.

Az emberi erőforrások miniszter a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára Áder János köztársasági elnök 2016. szeptember első napjától egyetemi tanárrá nevezte ki a Pécsi Tudományegyetem tizenegy oktatóját: Gál István László, a Büntetőjogi Tanszék egyetemi tanára, Balogh Péter, az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet egyetemi tanára, Balogh Sándor, az Alapellátási Intézet egyetemi tanára, Kovács Tibor, a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nefrológiai Centrum egyetemi tanára; Kőszegi Tamás,a Laboratórium Medicina Intézet egyetemi tanára, Kákai László, a Társadalmi Kapcsolatok Intézet Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék egyetemi tanára, Nagy Zoltán, a Társadalmi Kapcsolatok Intézet Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék egyetemi tanára; Betlehem József, a Sürgősségi Ellátási Intézet és az Egészségpedagógiai Intézet egyetemi tanára, Gettó Tamás, az Építész Szakmai Intézet Vizuális Ismeretek Tanszék egyetemi tanára; Hutter Ákos, az Építész Szakmai Intézet Építészeti és Várostervezési Tanszék egyetemi tanára, Gaál Tamás, a Képzőművészeti Intézet egyetemi tanára vehette át a talárt.