A Ledina tartja a szavát!

Sajtóközlemény.


„Mint Pécs városában közismert, a Zalaegerszegi Törvényszék másodfokú́
ítéletében elmarasztalt és a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. részére különböző
mértékű összeg megfizetésére kötelezett 117 alperest, volt Zsolnay
Porcelánmanufaktúra Zrt. munkavállalót. Pécs közvéleménye évek óta
aggodalommal figyeli a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. körüli eseményeket,
és a másodfokú ítélethez vezető eljárást.

A Ledina Épületkerámia Kft. tulajdonosai sajnálattal kénytelenek tudomásul
venni, hogy a 117 munkavállaló kálváriája az országgyűlési választási kampány
helyi témájává vált, és jelen közleménnyel kívánja a közvéleményt tárgyszerűen
tájékoztatni az alábbiakról:

• 2016-ban még a »bejegyzés alatt« lévő kft. akkori ügyvezetése
megállapodásokat kötött a munkavállalókkal, amelynek lényege, hogy
»…kötelezettséget vállal arra az esetre, ha bármilyen bíróság jogerős
határozatban megállapítja, hogy a munkavállaló az 1.1 pontban meghatározott
munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg és e miatt fizetési kötelezettsége
keletkezik…«. Ez alól a kötelezettség alól két – a megállapodásban rögzített –
kivétel volt.

• A Ledina Épületkerámia Kft. jelenlegi tulajdonosai 2017 őszén vették át a
csődközeli helyzetben lévő kft.-t, a 2016-ban történt események idején nem volt
kapcsolatuk a kft.-vel.

• Az átvételt követően beindították a cégcsoportnál a termelést, s a megrendelés-állomány jelenleg is biztosítja a folyamatos árbevételt, a bérek és a folyó
költségek kifizetese stabilan középtávra megoldott, de az átvételkor fennálló
tartozásokat még nem sikerült jelentősen csökkenteni, ezért a dolgozóktól
átvállalt kötelezettség kifizetésére a Ledina kft. tulajdonosa hitelt vesz fel.

A Ledina Épületerámia Kft. tulajdonosai és munkatársai nem kívánnak sem a
választási kampány részesei, sem eszközei lenni, ezért

• a Ledina Épületkerámia Kft. jelenlegi tulajdonosa már korábban nyilatkozott
arról – és jelen közleményben nyilatkozatát megerősíti –, hogy számára
elsődlegesek az emberiességi szempontok, és az ügy megoldását kizárólag jogi
kérdésként kezeli. Hisz a jogszerűségben, és saját költségén fogadott jogi
szakemberekkel a Kúriához fordul a dolgozók igazának bizonyítására, s
dolgozóinak azt javasolja, hogy az esetlegesen meginduló végrehajtási
eljárásokban a Kúria várhatóan helyes döntéséig kérjék a végrehajtás
felfüggesztését.

Ennek értelmében kötelezettségvállalását természetesen továbbra is
érvényesnek tekinti, ezért:
• a jelenlegi helyzet megoldása érdekében vizsgálja az említett ítélet – elég
hosszú – indoklását, valamint a pénzügyi teljesítés lehetséges jogcímét és
ütemezését, hisz a 117 dolgozó ügyének politikai eszközzé tétele, azok a
nyilatkozatok, akik mindenkit feljelentéssel fenyegetnek, nagyban megnehezítik
az ügy megnyugtató rendezését.

• indokoltnak látja és felkéri a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. vezetését, hogy
fogadja el a Ledina Épületkerámia Kft. tulajdonosának megismételt
nyilatkozatát; legyen konstruktív és mértéktartó a további döntéseiben és
cselekedeteiben, hisz a dolgozók 2016-ban történt felmondásával jelentős
anyagi terhektől: 117 dolgozó végkielégítésétől, amely kb. 270 millió Ft, s 117
dolgozó 2 évi bérétől, mely kb. 552 millió Ft, vagyis összesen kb. 822 millió Ft
költségtől szabadult meg, melyet a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. a maga
által közölt éves 600 milliós árbevételéből nem tudott volna kigazdálkodni!”

2018. április 7. Ledina Épületkerámia Kft.

1 hozzászólás

  1. Mennyiben lehet hinni egy olyan cégnek, aminek az utolsó éves árbevétele 28000 Ft volt?
    Az adóhatóság felé rendezte már a tartozását?

Comments are closed.