“Levél-Váltás”: Lemondott az ÖPE alapító-elnöke

Éles hangú levélben bírálja Kővári Jánost az ÖPE alapító-elnöke. Prof. Dr. Kellermayer Miklós szerint Kővári elfordult a szervezet eredeti céljaitól és rossz irányba tart. Mindezek miatt a professzor bejelentette a lemondását is, de ezt igyekeznek elhallgatni a szervezetben.

„Kedves János! Nagyon eltértél attól, amiben eredendően és különösen a legutóbbi beszélgetésünk alkalmával megegyeztünk!” – kezdődik az a levél, amit az ÖPE alapító-elnöke írt Kővári Jánosnak, és amit közzétett a szervezet több százfős levelezőlistáján is.
Kellermayer professzor erősen kifogásolja, hogy Kővári hátat fordított mindennek, ami a szervezetnek fontos és úgy tesz, mintha ellenzéki lenne. Azt írja, hogy az ÖPE célja, hogy a keresztény-nemzeti politikát, vagyis a FIDESZ-KDNP nemzeti politikáját Pécsett az eddigieknél hatékonyabban segítse, illetve ennek a politikának a még hatékonyabb helyi megvalósítását mozdítsa elő.

hirdetés

– Nagyon elleneztem a “Polgármesterjelöltek fóruma” programot, mivel mi a kétharmados országos politika “civil” képviselete vagyunk, nekünk semmi szükségünk nincs kis pártok polgármesterjelöltjeit hallgatni, felvetéseikre reagálni – jelentette ki Kellermayer Miklós, aki szerint ehelyett saját fórumokat kellett volna tartani.

A neves professzor szerint Kővárinak „hangosan és egyértelműen hitet kellett volna és kell minden alkalommal tenni, hogy az ÖPE csakis az „Orbán Viktor Miniszterelnök úr által irányított keresztény-nemzeti politikát képviseli, helyileg ennek az eddigieknél is hatékonyabb megvalósulását akarja elősegíteni! Ehelyett a honlapunkra, mint az ÖPE célja, ilyen őrület, ilyen elképesztő jelszó került: “Most megmentjük a várost a levitézlett pártoktól.”

Levelében kitér arra is, már augusztusban jelezte, hogy lemond, de akkor a „közös kérés az volt, hogy lebegtessük ezt a lemondást, maradjak legalább szeptemberig, ne rontsam ezzel az indulási esélyeket”. Most azonban újra megerősítette a professzor, hogy nincs értelme a lemondása lebegtetésének és kéri Kővárit, hogy gondoskodjon arról, hogy ez nyilvánosságra is kerüljön.

Ezzel a levéllel egyértelművé vált, hogy az ÖPE és a Fidesz szakított egymással, Kővári miatt mostantól külön utakon járnak.

FRISSÍTVE (hétfő, 16:10)

Kellermayer Miklós professzor, az ÖPE alapítója lapunknak megerősítette lemondását. Mint, ahogy levelében, most is leszögezte, nem ellenzékinek kell lennie az ÖPE-nek.

– Arról van szó, hogy nekik is keresztényi-nemzeti értékeket kell képviselniük, de ezt jobban kellene tenni, mint eddig – mondta.

E közben a korábban a liberális Lehet Más a Politika kampányát is támogató Lovasi Andrást is sikerült megnyernie az ÖPE-nek, aki így most nekik kampányol. Keresztes László Lóránt, az LMP pécsi polgármesterjelöltje ez utóbb kapcsán közölte: továbbra is nagyra becsüli Lovasi Andrást, de Kővári Jánost az egyik legdörzsöltebb politikusnak tartja. Leszögezte, a történtek ellenére továbbra is kizárt, hogy az ÖPE és az LMP összefogjon.

FRISSÍTVE (kedd, 11:00)

Tegnap késő estére az ÖPE összehozott egy közleményt, amely stílusában ugyan eltér attól, ahogy Kellermayer professzor szokott fogalmazni, de mégis ő ennek az aláírója. Szószerint közöljük ezt is, mint ahogy az ÖPE alapító-elnökének lemondó levelét is.

“Kedves János! 

Nagyon eltértél attól, amiben eredendően és különösen a legutóbbi beszélgetésünk alkalmával megegyeztünk!

Egy jó héttel ezelőtti személyes megbeszélésünk során újra megegyeztünk abban, hogy minden megnyilvánulás, amit  az ÖPE nevében bárki tesz, csak úgy fog elhangzani, úgy hangozhat el, hogy mi a kétharmados keresztény-nemzeti politika meggyőződött támogatói vagyunk!

Az ÖPE a keresztény-nemzeti eszme hatékony képviseletére alakult egyesület! Célunk, hogy a keresztény-nemzeti politikát, vagyis a FIDESZ-KDNP nemzeti politikáját Pécsett az eddigieknél hatékonyabbá segítjük.

Ezt annál is inkább hangsúlyozni kell, mert a FIDESZ-KDNP helyi képviselete kényszerítette be az Összefogás Pécsért Egyesületet abba a szerencsétlen helyzetbe, hogy akkor, amikor országosan kétharmados keresztény-nemzeti politika a vezérfonal, külön kelljen indulni a helyhatósági választásokon. Külön induljon egy olyan egyesület, amelyik teljességgel a keresztény-nemzeti eszmék képviseletéért jött létre és ezen eszmék meghatározó szerepét a város életében a korábban uralkodó hamis kommunista ideológiával szemben 12 éves munkájával fényesen bizonyította is. A kezdetektől éreztem, hogy az önálló indulás nem lesz jó. Hihetetlennek tartottam, hogy megfelelő érvekkel nem lehetett volna a helyi vezetőkkel megértetni, hogy  a közös lista, az együttes indulás a FIDESZ-KDNP helyi képviselőinek elemi érdeke, az kell, hogy legyen. Ha a helyi képviselők ezt nem tudták volna megérteni, el kellett volna érni az országos vezetést. Ha végül is az önálló indulásba kényszerítettséget el is fogadtuk – amit ismétlem én nem tartottam jónak, s ma sem tartok jónak – az ÖPE a lényegéből fakadóan nem képviselhet mást, mint a keresztény-nemzeti eszmét. Vagyis azt, amit immár másodszor, egész Európában egyedülállóan  – össz nemzeti választói akaratból – kétharmados többséggel a FIDESZ-KDNP képvisel. Amikor elleneztem az önálló indulást, azt javasoltam vonuljunk vissza a politikai szerepvállalásból, legyünk az egész ország, az egész magyarság számára oly szükséges “új evangelizációt”  küldetésének felvállaló szervezet. Féltem, ha önállóan indulunk, érvényesülni fog a közmondás: “Aki korpa közé keveredik megeszik a disznók”.

Nem győzöm ismételten kijelenteni, hogy mi a lényegünkből fakadóan nem lehetünk és nem is vagyunk a FIDESZ-KDNP országos politika ellenzéke!  Sőt csak egyetlen célunk lehet segíteni ennek a politikának még hatékonyabb helyi megvalósítását.

Amikor az első ellenzékinek értelmezhető kijelentés elhangzott, augusztus elején bejelentettem az Elnökségnek a lemondásomat az elnöki posztról. A közös kérés az volt, hogy lebegtessük ezt a lemondást, maradjak legalább szeptemberig, ne rontsam ezzel az indulási esélyeket. Ne rontsam le azt, hogy néhányan az ÖPE képviselői közül bejussanak az új Közgyűlésbe. Az ÖPE új honlapján pedig majd megjelennek az “üzeneteim” az ÖPE eredendő missziójáról.

Nagyon elleneztem a “Polgármester jelöltek fóruma” programot, mivel mi a kétharmados országos politika “civil” képviselete vagyunk, nekünk semmi szükségünk nincs kis pártok polgármester jelöltjeit hallgatni, felvetéseikre reagálni. Viszont  önálló fórumokat feltétlenül kellett volna tartani, hogy még inkább halljuk az emberek véleményét. Ez a feladata egy valóban “civil” szervezetnek, s nem a kereszténységet és a nemzetet is, vagyis a keresztény-nemzeti politikát “zsigereikből” elvető kis pártok közé keveredni.

Ellenkezésem ellenére “A polgármester jelöltek fóruma” programon maradt. Természetesen nem vettem részt egyiken sem, de a modern technika lehetőséget ad arra, hogy a honlapunkon utólag bárki meghallgathatja mi is hangzott ott el. A kis pártok un. polgármester jelöltjei, ahogyan ez várható volt minden alkalmat megragadva élesen támadták, támadják  a közös nemzeti akaratot(!), a kétharmados többséggel megszavazott országos keresztény-nemzeti politikát, a FIDESZ-KDNP országos politikai irányát. Ennek ellensúlyozására nem elég azt mondani, hogy 2010-ben a csődtől mentette meg Orbán Viktor Miniszterelnök úr és az általa irányított politika az országot. Helyette, éppen abból fakadóan, amiben megegyeztünk, s ami az ÖPE küldetése is, hangosan és egyértelműen hitet kellett volna és kell minden alkalommal tenni, hogy az ÖPE csakis az Orbán Viktor Miniszterelnök úr által irányított keresztény-nemzeti politikát képviseli, helyileg ennek az eddigieknél is hatékonyabb megvalósulását akarja elősegíteni! Ehelyett a honlapunkra, mint az ÖPE célja, ilyen őrület, ilyen elképesztő jelszó került: “Most megmentjük a várost a levitézlett pártoktól.”

A lemondásom lebegtetésének immár semmi értelme. Kérlek, gondoskodjatok róla, hogy a lemondásom most már nyilvánosságra is kerüljön. Szép izgalmas 12 évet töltöttünk együtt. Remélem, hogy a személyes szeretet kapcsolatunknak minden csorbulása nélkül veszed tudomásul ezt a bejelentésemet.

Téged és a családod minden tagját ölelem, csókolom, Miklós”

 

És ez a tegnap késő esti közlemény:

Kővári Jánosnak címzett levelem egy részét az engedélyem nélkül közölték le. A levelem lényegi üzenetét pedig elferdítették. Az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) a 12 éves létezése alatt rendkívül sokat tett az UNESCO Világörökség címet magáénak tudó egyetemi városért, a keresztény nemzeti politika értékeinek megvalósításáért Pécsett. A Tubes megvédésével, az egyedülálló 10 éves szabadegyetemi sorozattal, amihez hasonlót egyetlen szervezet sem tett, és a három cikluson átívelő közgyűlési munkájával is igazolt.   Felfoghatatlan, súlyosan elhibázott, arrogáns döntés volt, hogy a FIDESZ helyi vezetői az ÖPE vitathatatlan érdemei ellenére elzárkóztak az együttes indulástól az október 12-i helyhatósági választáson. Az elnöki posztról való lemondásom első oka, hogy közvetlen politikai szerepet soha nem vállaltam, s nem is vállalok. A második oka, hogy így hangosabban tudom mondani, hogy Pécsett nem a helyi FIDESZ kétes képviselői, hanem az ÖPE listáján szereplő közismert, nagyszerű személyiségei tudnák a keresztény nemzeti kétharmados győzelmű politikát méltóan képviselni. Hangosan ki kell mondani, hogy az eddigi vezetés nem tette Pécsett hatékonnyá a kétharmados győzelmű keresztény-nemzeti országos politikát. Úgy látszik a FIDESZ helyi képviselői alkalmatlanok erre! Az ÖPE kizárása az együttes indulásból kétségtelenül az egyik bizonyíték erre, de még sokkal egyértelműbb bizonyítékot kaphat erre az állításomra bárki, ha egymás mellé állítja a pécsi FIDESZ jelöltjeinek listáját az ÖPE jelöltjeivel. Tehát teljes meggyőződöttségemmel kérek minden pécsi szavazó polgárt, hogy az ÖPE jelöltjeire szavazzon. Nagyságrendekkel hitelesebbek! Ha elnöke lennék az ÖPE- nek nem írhatnám mindezt így le, mert bárki öndicsőítésnek is tekinthetné.