Még korszerűbb lesz a pécsi német iskolaközpont

Tovább korszerűsödik a magyarországi németek pécsi oktatási központja: hamarosan megújul és kibővül az intézmény éttermi szárnya, az egyre növekvő tanulólétszám miatt ugyanis szűkös lett a menza, szükségessé vált a konyha korszerűsítésre és célszerűbb elrendezése is.

hirdetés

A pécsi Koch Valéria Iskolaközpontban a kivitelezés rövidesen megkezdődik, és az említett fejlesztést a tervek szerint továbbiak is követik majd. Az intézményt fenntartó Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának közgyűlése szombaton, rendkívüli ülésén biztosította a beruházások pénzügyi hátterét.

A magyarországi németek pécsi oktatási központja két óvodából, egy általános iskolából, egy gimnáziumból és egy kollégiumból áll. Az intézményegység épületeinek állapota magasan a hazai átlag feletti, és aF kisebb-nagyobb – hol pályázati támogatással, hol önerőből megvalósuló – fejlesztések folyamatosak. A jelenlegi beruházás során a menza bővítése, valamint a konyha funkcionálisabbá tétele mellett újabb tantermeket is kialakítanak. Az építési költségeket túlnyomórészt az intézmény előző években felhalmozott megtakarításai fedezik, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 20 millió forinttal támogatja a beruházást.

Az országos önkormányzat közgyűlése július 29-i rendkívüli ülésén döntött a még hiányzó források saját tartalékaiból történő biztosításáról, így immár nincs akadálya a közbeszerzési eljárás megindításának.

A megnövelt költségvetés része egy teljes körű építészeti felmérés, továbbá egy koncepcióterv elkészítése is, amely már a jelenlegit követő felújításokat és fejlesztéseket készíti elő. A tervek szerint ugyanis a következő ütemben a gimnáziumi épületszárny és a tornacsarnok épületének átalakítása és bővítése, valamint egy a néptánc oktatáshoz szükséges táncterem kialakítása valósulhat meg. Az ahhoz szükséges források előteremtése a következő esztendők feladata lesz.