Másfél milliárdos gyógyszerkutatási program indult

A Pécsi Tudományegyetem vezetésével, a Szegedi Tudományegyetemmel és a Debreceni Egyetemmel közösen valósul meg az a 1,5 milliárd forintos gyógyszerkutatási projekt, melynek célja hozzájárulni a hazai klinikai kutatások és a gyógyszerágazat fejlődéséhez. A program júliusban indult és három évig tart.

Dr. Kovács L. Gábor professzor szakmai vezetésével – hálózatba szerveződve –, kilenc tematikusan kijelölt kutatási téma mentén a három egyetem 36 szakemberének együttes kutatási munkája valósul meg – ez a hálózat egyedülálló a hazai pályázati rendszerben.

Ezek a kutatási témák jellegüket tekintve orvostudományi innovációk, fejlesztések eredményei – tudományos jelentőségükön túlmenően – jelentős mértékben járulnak hozzá a hazai és az európai gyógyszerkutatásokhoz. A „pilot projektek” kimenetelének végcélja az Európai Klinikai Kutatási Infrastruktúra Hálózatban (ECRIN) elvégzendő vizsgálatokra való felkészülés, valamint a részvétel az ECRIN tagországokkal közös kutatási pályázatokban.
A projekt során megvalósítandó szervezetfejlesztés lehetővé teszi a hazai orvosegyetemek egységes klinikai kutatási hálózatának, együttműködési és fejlesztési modelljének kialakítását. A pályázat további célja a nemzetközi modellek meghonosítása, a kutatási hálózatok fejlesztése és működtetése, a kutatási eredmények nemzetközivé tétele, továbbá a magyar részvétel biztosítása más országok által kezdeményezett akadémiai vizsgálatokban.

Ezen célok nagyban hozzájárulnak a nemzetközi programokban, így például a Horizont 2020-ban történő sikeres részvételhez, a kutatási teljesítmények nemzetközi szinten láthatóvá tételéhez. A nagy vidéki egyetemekből álló úgynevezett HECRIN Konzorcium támogatja a kutatói lehetőségek erősítését a klinikai kutatásokban és annak akkreditált folyamatokon keresztüli átültetését a gyakorlatba. A konzorcium elősegíti a folyamatos szakmai képzéseket, valamint erőfeszítéseket tesz a klinikai adatvagyon kutatási célokra való hasznosítására. A humán klinikai vizsgálatok eredményei jelentős hatással bírnak a klinikai orvostudomány fejlődésére.

Kovács L. Gábor professzor elmondta, a mintegy másfél milliárd forintos program új munkahelyeket is teremt Pécsett az egyetemen. Az elsődleges célja nem az, hogy a nagy gyógyszergyárakkal működjenek együtt, hanem az egyetemi kutatások erősítése, de természetesen a későbbiekben nem zárható ki az sem, hogy valamelyik cég fantáziát lát majd a Pécsett folyó kutatásokban.

Hirdetés