Nyílt nap a Kormányhivatalban

A Baranya Megyei Kormányhivatal – az országos „Hivatalok Napja” rendezvénysorozat keretében – nyílt napot tart csütörtökön. A Kormányhivatal, a szakigazgatási szervek és a járási hivatalok színes, egész napos programsorozattal várják az érdeklődőket.

hirdetés

„Hivatalok Napja”. Ezzel a mottóval rendeznek az országban a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyílt napot november 28-án. Ennek keretében a kormányhivatalok munkája iránt érdeklődő állampolgárok az eddigieknél sokkal átfogóbban megismerkedhetnek azzal a szerteágazó tevékenységgel, amelyeket az ügyfelek érdekében végeznek. A Baranya Megyei Kormányhivatal célja az emberközeli és ügyfélközpontú államigazgatás bemutatása.

kormányhivatal2

– A kormányhivatal ügyintézési kultúrájának megváltoztatásával és korszerűsítésével, a kormányablakok létrehozásával a cél az, hogy ügyfélbarát, gyors, hatékony és kényelmes ügyintézés váljon elérhetővé az ügyfelek számára – mondta az esemény sajtótájékoztatóján dr. Hargitai János kormánymegbízott.

November 28-án este 6-ig várják az érdeklődőket a Baranya Megyei Kormányhivatalban (Pécs, József Attila u. 10.). A nyílt nap részletes programja:

kormányhivatal1

13.00 Lakossági fórum, kötetlen beszélgetés

díszterem
Téma: Országos és helyi problémák
Résztvevők: Kormánymegbízott, Kormányhivatal vezetői, a megye érdeklődő
állampolgárai, civil szervezetek, alapítványok

15.30 Központi rendezvények zárása
Téma: A nyílt nap összegzése
Résztvevők: Kormánymegbízott, Kormányhivatal vezetői, a megye érdeklődő
állampolgárai, civil szervezetek, alapítványok

16.00 Mozgóképek (filmvetítés)
díszterem
Téma: Baranya megye régészeti emlékei
Bauhaus Pécsett

Résztvevők: Kormánymegbízott (köszöntő), PTE Műszaki Karának hallgatói

13.00-16.00 Egészségügyi szűrés
020-as terem
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10.30-16.00 Munkaügyi tanácsadás
28-as terem
Munkaügyi Központ

A program teljes időtartama alatt jótékonysági adománygyűjtést szerveztünk a
Pécsi Gyermek Hospice Intézmény, valamint a rászoruló gyermekek részére.

SZAKIGAZGATÁSI SZERVEK PROGRAMJAI

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv – Pécs, Nagy Lajos Király útja 3.

10.00 Előadás és fórum
Téma: A társadalombiztosítás jogszabályi változásai
Résztvevők: Társadalombiztosítási kifizetési ügyintézők

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság – Pécs, Megyeri út 24.

11.00 Látogatás az Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
laboratóriumában
Résztvevők: középiskolai tanulók, sajtó munkatársai

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv – Pécs, Szabadság utca 7.

11.00 Látogatás a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv laboratóriumában
Résztvevők: középiskolai tanulók, sajtó munkatársai

Közlekedési Felügyelőség – Pécs, Hengermalom utca 2.

11.00 Látogatás a Közlekedési Felügyelőségen
Téma: gépjárművezetői vizsga szimuláció, gépjármű ütközési
szimuláció, a gépjárművek műszaki vizsgájának követelményei
Résztvevők: középiskolai tanulók, sajtó munkatársai

Erdészeti Igazgatóság – Pécs, Lázár V. utca 12.

11.00 Adventi koszorú készítése
Célja: Olyan nagyméretű adventi koszorú készítése, amely az Advent
idejére Pécs egyik központi terére lesz elhelyezve. Gyertyáit
minden vasárnap, előre eghirdetett időpontban a
kormánymegbízott gyújtja meg.
Részvevők: Általános iskolai tanulók

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság – Pécs, Mártírok útja 12.

13.00 Tanácsadás a a 39 éves munkaviszonnyal rendelkező nők számára
Előre egyeztetett személyes tanácsadás
A programot a tanácsadás helyszínén segíti a Munkakügyi Központ
Célja: Azon női ügyfelek számára egyedi tanácsadás, akik elérték a 39
éves munkaviszonyt.
Résztvevők: A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság nyilvántartásában szereplő 39
éves munkaviszonyt elérő és munkát kereső nők

JÁRÁSI HIVATALOK PROGRAMJAI

Bólyi Járási Hivatal – Bóly, Rákóczi Ferenc u. 35.

10.00 A Járási Hivatal bemutatása, tájékoztatás szabálysértési eljárásról
Játékos vetélkedő – állampolgársági ismeretek – általános iskola 8.
osztályosoknak

11.00 Előadás a külföldi munkavállalás veszélyeiről

14.00 Fórum a nyugdíjasoknak szociális ellátási formákról

egész nap A Járási Hivatal bemutatása épületbejárással

A programok résztvevői: diákok, érdeklődő felnőtt lakosság

Hegyháti Járási Hivatal – Sásd, Dózsa György u. 32.

9.00 A „Hivatalok Napja” hivatalos megnyitója

9.05 Tájékoztatás a területi államigazgatás rendszeréről. A járási
hivatalok feladatai

9.20 A Hegyháti Járási Hivatal rövid bemutatása

9.30 Tájékoztatás a Gyámhivatal működéséről

9.40 Okmányiroda munkájának bemutatása

9.50 Tájékoztatás a közgyógyellátásról, a mozgáskorlátozott
igazolványról, az ápolási díjról, a költségmentességi lehetőségekről

10.10 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ munkájának bemutatása

10.20 Közbiztonsági tájékoztató a helyi rendőrőrs bevonásával

A hivatal épületének bejárása, kötetlen beszélgetés a vezetőkkel,
ügyintézőkkel.

13.00 Tájékoztatás a területi államigazgatás rendszeréről. A járási
hivatalok feladatai

13.20 A Hegyháti Járási Hivatal rövid bemutatása

13.30 Tájékoztatás a Gyámhivatal működéséről

13.40 Okmányiroda munkájának ismertetése

13.50 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ munkájának bemutatása

14.00 Játékos feladatok megoldása, a hivatali épület bejárása, ismerkedés
az Okmányirodával, annak technikai eszközeivel

15.00 Közbiztonsági tájékoztató a helyi rendőrőrs bevonásával

A programok résztvevői: diákok, érdeklődő felnőtt lakosság

Komlói Járási Hivatal – Komló, Városház tér 3.

8.00 Épületbejárás igény szerint

8.00 Egészségszűrő programok felnőtteknek

8.30 Kisállat simogató, játszóház (folyamatosan)
Termőföldtől az asztalig – Alsó tagozatos általános iskolai tanulóknak
szóló előadás

9.00 Kézműves foglakozás óvodások számára
A Mázai Pszichiátriai Betegek Otthonának látogatása,
intézménybemutatás a szociális és gyámügyi ügyintéző képzésben részt
vevőknek

9.30 Termőföldtől az asztalig – Óvodás csoportnak szóló előadás

10.30 Rendhagyó ingatlan-nyilvántartási óra technikusoknak

11.00 Az egészséges táplálkozás, életmódtanácsok
A Népegészségügyi Intézet tevékenységének bemutatása – Általános
iskola 5. osztályosai számára

12.00 Tájékoztató a földhivatal tevékenységéről – Régi térképek iratok
bemutatása középiskolás és felnőtt korosztály számára

12.30 Gyermeki jogok és kötelezettségek – általános iskolai felső tagozatos
tanulóknak szóló előadás

13.00 Okmányirodai és Hatósági Osztály bemutatása, a személyazonosító
igazolvány igénylésének bemutatása – 6-7. osztályosok számára –

Pályaválasztási tanácsadás, rendhagyó osztályfőnöki óra – 6-7.
osztályosok számára

Az egészséges táplálkozás, életmódtanácsok

A Népegészségügyi Intézet tevékenységének bemutatása
középiskolások számára

Termőföldtől az asztalig – felnőttek számára előadás

13.30 Gyámhivatal tevékenységének bemutatása középiskolás és felnőtt
korosztály számára

14.00 Okmányirodai és Hatósági Osztály működésének bemutatása
középiskolás és felnőtt korosztály számára

KIOSZK öninformációs rendszer használatának bemutatása
középiskolások számára

A programok résztvevői: óvodások, diákok, felnőtt korosztály

Mohácsi Járási Hivatal – Mohács, Széchenyi tér 3.

11.00 Megnyitó, köszöntő

11.10 A területi államigazgatás rendszerének bemutatása. A
kormányhivatalok működése. A járási hivatalok feladata és
hatásköre
előadás

11.30 A Mohácsi Járási Gyámhivatal bemutatkozása
A gyámhivatal munkatársai egy gyámügyi élethelyzetet szimulálnak

12.00 A Mohácsi Népegészségügyi Intézet bemutatkozása

12.30 A Mohácsi Építésügyi Hivatal bemutatkozása

13.00 A Mohácsi Földhivatal bemutatkozása

13.30 A Mohácsi Munkaügyi Kirendeltség bemutatkozása

14.00 A Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hivatal
bemutatkozása

Kötetlen beszélgetés, tájékoztatók a szakigazgatási szervek részére
felállított standokon

A programok résztvevői: diákok, felnőtt korosztály

Pécsváradi Járási Hivatal – Pécsvárad, Szentháromság tér 3.

8.30 A területi államigazgatás reformja. A járási hivatalok feladata és
hatásköre. Pályaorientációs előadás

10.30 A rajzpályázatra beérkezett munkákból összeállított kiállítás
megnyitása, a nyertesek díjazása

A járási hivatal bemutatása és bejárása általános iskolásoknak,
továbbtanulási tanácsadás, tájékoztatás a személyes okmányokról,
az igazolatlan iskolai mulasztás következményeiről

14.00 Lakossági fórum az ügyintézésről és annak tapasztalatokról

A programok résztvevői: kisgyermekek, diákok, felnőtt korosztály

Sellyei Járási Hivatal – Sellye, Dózsa György u. 1.

8.00 Pályaválasztási tájékoztató, pályaválasztási kérdőív kitöltése
szoftver segítségével

Tájékoztató a törzshivatal és a hatósági osztály működéséről, játékos
feladatokkal kombinálva

9.00 óra Tájékoztató az okmányiroda működéséről

Rendkívüli fogadóóra a tanároknak (a gyámhivatal és a szabálysértési
hatóság közös tájékoztatása a tankötelezettségi törvény végrehajtásáról )

10.00 Közös karácsonyfadísz készítés és díszítés

11.00 Rendkívüli fogadóóra tanároknak (A délelőtti program folytatása)

17.00 Lakossági fórum a járási hivatalok és szakigazgatási szervek
működéséről, felépítéséről, közérdekű ügyekről

A programok résztvevői: kisgyermekek, diákok, felnőtt korosztály

Siklósi Járási Hivatal – Siklós, Kossuth tér 1.

8.00 Tájékoztató a hivatal működéséről. A napi program ismertetése.

9.00 Megnyitó
Tájékoztató a járási hivatal munkájáról, működéséről, szervezetéről,
feladatairól és hatásköreiről.

9.10 Iskoláscsoportok fogadása, prezentáció
A járási hivatal feladatainak rövid bemutatása, iskolás foglalkozások
megtartása

11.00 KRESZ-teszt

14.00 Lakossági fórum – Tájékoztatás közérdekű ügyekről

A programok résztvevői: kisgyermekek, diákok, felnőtt korosztály

Szentlőrinci Járási Hivatal – Szentlőrinc, Templom tér 8.

10.00 Játékos vetélkedő általános iskolásoknak

11.00 Fórum: Fiatalkori bűnelkövetés, iskolai mulasztások – középiskolai
tanulóknak

14.00 Fórum: Munkaügyi aktualitások – “Mit tegyek ha munkanélküli lettem? ”

15.00 Délutáni-esti barangolás a Járási Hivatalban – nyitott lakossági bejárás

A programok résztvevői: kisgyermekek, diákok, felnőtt korosztály

Szigetvári Járási Hivatal – Szigetvár, Zrínyi tér 1.

11.00 Előadás az okmányiroda szolgáltatásairól

11.45 A járási hivatal szervezetének bemutatása és épületének bejárása

12.30 Tájékoztató a Katasztrófavédelem munkájáról

13.15 Előadás a Szigetvári Rendőrkapitányság munkájáról

14. 00 Kötetlen beszélgetés az ügyfélfogadásról és az ügysegédi rendszerről

A programok résztvevői: általános iskolai tanulók, gimnáziumi tanulók,
nyugdíjasok