Nyugdíjas pedagógusokat köszöntöttek

Tizenhárom nyugdíjas óvodapedagógust és tanítót köszöntöttek kedden reggel a Városháza dísztermében a pályán eltöltött több évtizedes áldozatos munkájuk elismeréseként. Őri László alpolgármester köszöntőjében kiemelte, hogy példamutató, fáradságos tevékenységük eredményeképp most a jövő generációján a sor, hogy méltóak legyenek egykori tanáraik oktató-nevelő munkájának továbbvitelére.

hirdetés

A Belvárosi Óvoda kis növendékeinek műsorával vette kezdetét azon nyugdíjas pedagógusok köszöntése, akik legalább ötven éve szereztek oklevelet. Őri László köszöntőjében hangsúlyozta, hogy amikor az ünnepeltek 50-60 évvel ezelőtt átvették diplomájukat, akkor talán még nem is sejtették, hogy nemcsak az írást, olvasást, számtant vagy hazánk történelmét kell megtanítaniuk a gyermekeknek, hanem sokkal több feladat várt rájuk, hiszen arra vállalkoztak, hogy a legkisebbeket próbálják meg közösségbe kovácsolni és hajóskapitányként kormányozni életük első, nehéz időszakában.

nyugdíjas pedagógusok köszöntése, hl03

– Önök 50-60 évvel ezelőtt arra vállalkoztak, hogy a kisgyermekek tudását, jellemét, majdani életüket naponkénti türelemmel formálják, s rajtuk keresztül az egész közösség, társadalom és a nemzet sorsát alakítsák. Mindez bátor, önzetlen és tiszta szándékú vállalás volt, amit becsülettel, tisztességgel és nagy-nagy szeretettel teljesítettek. Nemzedékek és ma már felnőtt generációk váltották egymást azzal a tudással, világlátással, s nem utolsósorban erkölcsi értékrenddel maguk mögött, amellyel önök, az első tanító nénik, az első óvónénik útjukra bocsátották hajdani tanítványaikat.

A városvezető szerint az ünnepeltek ma is tudnak számunkra szellemi értéket felmutatni, a hajdani biztatás, az elnéző szeretet ma is velünk van és támogat bennünket.

nyugdíjas pedagógusok köszöntése, hl02

– A szolgálattal és munkával megáldott élet olyan, mint a zsoltárban szereplő fa: gyümölcsöt érlel öregkorában is, termékeny marad. Egy tanító, egy óvónő, egy pedagógus nyugdíjas korában is nevelő marad, példakép mindannyiunk számára. A továbbadás fontossága, a másik ember szellemi-erkölcsi nevelése érdekében végzett munka értelme és annak öröme példaként áll előttünk.

Őri László végezetül Karácsony Sándor egyik idézetével köszönte meg az érintettek áldozatos munkáját: “A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa”.

– Ezek a sorok ma is aktuálisak mindannyiunk számára. Erre tanít minket az önök jelenléte, figyelő tekintete s most rajtunk, fiatalabb generáción van a sor, hogy megmutassuk, nem volt hiábavaló az önök fáradságos, türelmes nevelő munkája.

A díszdiplomát kapó kitüntettek névsora:

Gyémánt: (60 év)

Aczél Andrásné – óvónő
Danyi Béláné – óvónő
Gálos Istvánné – óvónő
Gyenis Lászlóné – óvónő
Győri Jánosné – tanítónő
Sebők Béláné – óvónő
Szatyor Gyuláné – óvónő
Teleki Józsefné – óvónő

Vas: (65 év)

Kovács Antalné – tanítónő

Rubin: (70 év)

Béla Pálné – tanítónő
Dr. Kaisz Pálné – tanítónő
Nagy Margit – tanítónő

Gránit: (75 év)

Dr. Simon Gézáné – tanítónő