Omlásveszély, beszakadt utak Pécsen

Több tízmillió forintba kerülnek évente az önkormányzat számára a különböző természeti káreseményeket követő helyreállítási munkálatok. Az elmúlt időszakban egyebek mellett a városfal egy szakaszának és a Mecsek Kapunak a megerősítésére is sor került.

hirdetés

Az önkormányzat vis maior támogatási igényt nyújtott be a Belügyminisztériumhoz mintegy 75 millió forint erejéig két súlyos káresemény helyreállítási munkálatainak finanszírozására. A tavalyi év során a Hegyalja utcát kísérő instabil partfal és az azt alkotó terméskő fal a téli és tavaszi csapadékos időjárás következtében 62 méteren károsodott, míg a Mecsekszentkúti út két helyen is beszakadt, és az út melletti partfal is leomlott. A szükséges önerővel együtt 86 millió forintba kerül a két helyszínen bekövetkezett káresemények helyreállítása, amelyet az ősz folyamán végeznek el.

wass albert utca, omlásveszély, támfal, hl01
A Wass Albert utcában is megindult a fal

Magay Miklóstól, a városüzemeltetési főosztály vezetőjétől megtudtuk, hogy a városban számos helyen volt szükség további helyreállításra, hiszen például Pécs-Somogyban, a bányatelepen támfalomlás mellett az út- és vízelvezető rendszer is jelentősen károsodott, egy időre ég a közszolgáltatásokat is fel kellett függeszteni, de a Középmakár dűlőben is sok kár keletkezett. Ezekre a helyreállításokra a város korábban már sikerrel pályázott közel 80 milliós támogatásra.

Mindezeken kívül az önkormányzat közel 60 millióért saját erőből végeztetett javítási, megerősítési és omlásveszély-elhárítási munkákat, így került sor például a városfal Papnövelde utcai szakaszának statikai megerősítésére és teljes körű műemléki helyreállítására, de a Wass Albert utcában, a Mikszáth Kálmán és a Pákolicz utcákban is szükség volt rekonstrukcióra.

– Az erodálódott állapotú Mecsek Kapu is majdnem teljes rehabilitáción esett át a környezetében található turistaút menti falakkal együtt, továbbá Vasason a Szövetkezet utcában volt szükség beavatkozásra, illetve egy nyári esőzés alkalmával a Hetesi-köz mentén alakult ki probléma, amit gabionkosaras mederirányítással kellett orvosolni a lakóházak megvédése érdekében – magyarázta a főosztályvezető.

várfal megerősítése, hl01
A Papnövelde utcában a várfalat kell megerősíteni

Mint megtudtuk, a legtöbb probléma a Mecsekoldalban jelentkezik, ahol a keskeny utak és dűlőutak menti magas partfalak okoznak gondot, amihez még a túlzott beépítések és a szakszerűtlenül megépített támfalak is társulnak.

– Pécs adottságai miatt bármikor bárhol kialakulhat partfal-, illetve támfalprobléma. Az idei éve az önkormányzat 45 millió forintot irányzott elő az ilyen jellegű gondok ellátására.