Pécs2030: készül a fejlesztési terv

Az eddigieknél merőben más, teljesen új felfogásra épülő városfejlesztési koncepció készül. A tervezet választ akar adni arra, milyen lesz, milyen legyen Pécs 2030-ban! Elmondhatja Ön is, mit szeretne.

hirdetés


Elmúlt az a hitelbőség, amire az eddigi gazdasági növekedésünk épült, új korszak látszik kialakulni   világgazdaságban, Európában és hazánkban is. Ezért új alapokra kell helyeznünk a város fejlődését, s ez alapján kell meghatározni Pécs új fejlődési irányát 2030-ig – magyarázza a most készülő, jövő tavaszra véglegesítendő új városfejlesztési koncepció fontosságát Csaba Ders, Pécs főépítésze (bal oldali képünkön).

Legutóbb 1997-ben készült ilyen átfogó dokumentum, akkor a bányabezárások miatti krízishelyzet indokolta. Ekkor egyik irányként fogalmazódott meg a kulturális iparra alapozott városfejlesztés is, amelynek részben a kulturális fővárosi program lett az eredménye. Csaba Ders szerint nem szabad ugyan lemondania szűkülni látszó és egyre bizonytalanabb EU-s vagy kormányzati forrásokról, de mindenképpen törekednünk kell arra, hogy minél inkább a helyben elérhető, ezért kiszámítható és stabil erőforrásokra építsük városunk közös jövőjét.

A problémáinkat nekünk kell megoldanunk – mondja

-Ha valóban ki szeretnénk jutni a válságból, nem elég csak napi problémákkal foglalkoznunk, új fejlődési irányt kell kijelölni Pécs számára. Nem elég várnunk arra, hogy az EU vagy a Kormány megoldja a problémáinkat, nekünk kell megfogalmazni a saját válaszunkat a jelenlegi kihívásokra. A hosszú távú koncepció éppen ezért a fenntarthatóság elvét hangsúlyozza – mondta.

Példaként  említette, hogy  az emelkedő üzemanyagárak miatt a közlekedés módja és rendszere is átalakul, ezért a közösségi közlekedésre, az alternatív közlekedési módokra kell figyelni: például az elektromos áramot, a biogázt felhasználó tömegközlekedésre, a kerékpárokra, és az ezekhez szükséges infrastruktúra fejlesztésére. De olyan fontos, egymással összefüggő kérdésekről is beszélnünk kell, hogy vajon mekkora tényleges fejlesztő erőt jelent a kulturális ipar, milyen jövője lesz, lehet a Zsolnay-negyednek, lehet-e, legyen-e szerepe az uránbányának Pécs jövőjében, és ha igen, milyen, miként alakuljon át a város közlekedési rendszere és mi lehet egy új villamoshálózat szerepe ebben Pécsett.

A nyolc hónapos folyamat első lépésénél, a helyzetfelmérésnél tartanak, a tervezők pedig a későbbiekben több fejlődési pályaívet is felvázolnak majd – mindezt azonban nemcsak az íróasztal magányában teszik, hanem valóban igyekeznek bevonni a pécsieket, a városlakókat is a munkába.

Párbeszéd kell – mondja Patartics

A Koncepció elkészítésére összesen nyolc hónap áll rendelkezésre, és a folyamat a négy fázis közül az elsőnek, a helyzetfelmérésnek a végénél tart. Ezt követi a helyzet értékelése, majd a tervezők a harmadik fázisban több fejlődési forgatókönyvet vázolnak fel, melyből az önkormányzat határozza meg a kidolgozás irányát. A tervezők elkötelezettek abban, hogy a koncepcióalkotás folyamatában mindenki számára nyíljon lehetőség tájékozódni és konstruktívan bekapcsolódni, a véleményét megjeleníteni.

Kifejezetten számítunk arra, hogy szakemberek és laikusok egyaránt bekapcsolódnak a diskurzusba – hangsúlyozza Patartics Zorán, a tervezők csapatában szerepet vállaló építész. Patartics korábban az EKF és utóélete kulturált nyilvánosságának megteremtése szándékával indította el a FAL nevű honlapot, amely most önálló felülettel bővült, ezúttal a városfejlesztési koncepció társadalmasítására. A www.afal.hu linken könnyen elérhető a PÉCS2030-FAL, ahol a látogatók az egyes rovatokban – kizárólag saját nevükkel, és a házirendet betartva – véleményüket jeleníthetik meg, léphetnek kapcsolatba a tervezőkkel vagy egymással, és természetesen találnak számos információt a folyamatról.

Az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Város-kooperáció nevű civil társaság pedig munkacsoportokat hozott létre. Az önkormányzat garanciát vállal arra, hogy a munkacsoportok által megfogalmazott szakmai vélemények beépülnek az új koncepcióba – mondta a szervezet képviselője, Bence Zoltán. Emellett a Város-kooperáció munkacsoportjai számára adott a lehetőség, hogy bekapcsolódjanak a koncepciót készítő szakemberek munkájába is.

Így a munkacsoportokhoz csatlakozók közvetlenül is hatással lehetnek a fejlesztési célok  meghatározására. Ennek érdekében a Város-kooperáció rendszeres találkozókkal és internetes fórummal segíti majd a munkacsoportok és a szakértők egyeztetéseit. A civil társaság várja a további csatlakozókat rendezvényein és fórumain. Ilyen fórum legközelebb november 10-én lesz 13 órakor. További információ a varoskoop.pecsicivil. hu honlapon található.

 • láss, ne csak nézz

  Nagyon megható az egyik – vélhetően kissé pártos szagú – hozzászólásban, az a mondatrész hogy “itt minden fejlődik és mindenki örül” .Megítélésem szerint a feljődés békeidőben természetes folyamata a világnak – ebben semmi különös örvendezni való nincs. Azonban sajnos a mi kis országunkban csak a mindenkori – jelenleg tehát a mostani – klientúra és holdudvara élvezi a feljlődés – nekik bőven jutó – áldásait. A többségnek azonben az országban – és itt helyben is – semmi örülni valója nincs, velük ugyanis a fejlődés árát fizettetik meg, de csak velük. Az ilyen fajta fejlődésen a leszegényedett többségnek “csak” szenvedni valója van. Azon pedig, hogy a jelen években nem lesz a többségen úrrá a boldogság érzése egyáltalán nem kell komcsinak lenni. Csupán EMBER módjára kell gondolkodni, hogy minden ember EMBER módjára élhessen. Köszönöm, hogy megírhattam a véleményemet.

 • Kérdés

  Nem egészen értem, hogy milyen városfjelsztésről beszélnek ezek az EKF után??? Az nem volt elég városfejlesztő?

 • Karl

  Én nem tudom te merre haladsz, de ha az internetet megengedheted magadnak, akkor biztosan nem annyira rossz irányba. Tessék megnézni Pécsett, it minden fejlődik, mindenki örül. Aki meg nem, az alapítson kommunát a komcsikkal kertvárosban!

 • Kosaras

  Amerre haladunk, ingyen konyhák, élelem osztó helyek, melegedő sátrak, stb, kellenek majd. Sajnos.

 • Vazulnak

  Mert van végre valaki, akinek fontos a város, ha már önkormányzati képviselőinknek nem.

 • Rózsi néni

  Csak szólok Drága, hogy a Patartics Zorán nem képviselő. Úgy hogy nem tudom kire tetszett szavazni, de rá biztosan nem.

 • Rózsa

  Én a Patarticsra szavaztam 2010-ben és 2014-ben is rá fogok, de ha ilyen játszóteret épít a belvárosban, kikergetjük!

 • Vazul

  Na, már megint ez a lüke Patartics! Ezzel van tele a sajtó. Miért imádják ezt az önimádót?