Pécsi diákok százait segítik munkához

Végéhez ért a megyei kormányhivatal által 2013-ban útjára indított „Új Patrónus” felzárkóztatási program. A projekt a nehéz helyzetű fiatalok tanulmányain, álláskeresésén, elhelyezkedésén, munkába állásán segített mentortanárok segítségével.

hirdetés

A mentortanár feladata a tanulóval való személyes, bizalmas kapcsolat kialakítása, így segítve őt a tanulmányai során, a pályaválasztásban, álláskeresésben, munkába állásban. A tanulókat a hiányszakmák felé fordították és a program három éve alatt a mentoráltak sikeresen helyezkedtek el a különböző szakmákban – főként vendéglátásban, kereskedelemben vagy gépészeti területen.

Müllerné dr. Juhos Bernadett, a Baranya Megyei Kormányhivatal igazgatója az eredményekről beszélve szólt arról a küzdelemről, amit a mentortanárok folytatnak nap mint nap, a tanár–diák kapcsolatról, ami kialakul az idő előrehaladtával.

Páva Péter, KLIK pécsi tankerületének igazgatója köszönetet mondott minden mentortanárnak áldozatos és kitartó munkájáért, kérte őket, folytassák tevékenységüket, mert – mint azt az adatok is mutatják – nagy szükség van a munkájukra.

Külön kiemelte, hogy a munkaügyi központ kezdeményezte annak idején a program elindítását, de jó volna, ha nemcsak itt, hanem az egész országban gyakorlattá válna az Új Patrónus program.

Páva Péter 004
Páva Péter megköszönte a mentortanárok munkáját

A program az elmúlt évek során is fejlődött: kibővítették a mentortanárok feladatkörét, és a tanulók családjával való párbeszéd kialakítására is nagyobb hangsúlyt helyeztek. Rendszeresítették a szakmai konzultációkat, megbeszéléseket a tanárok között.

Az új program lehetővé teszi, hogy a mentortanárok a tanulót hosszabb távon is utánkövessék – persze csak szülői hozzájárulás mellett.

Az Új Patrónus program elődje, a „Mentortanár” munkaerő-piaci program 2006-ban indult. Fő célja az volt, hogy a középiskolai, szakiskolai lemorzsolódás arányát csökkentsék a dél-dunántúli régióban.

állásbörze
Egy állásbörze: a mentortanár ebben is segítséget nyújt

Mivel az első tapasztalatok pozitívak voltak, 2010-ben útjára indult a Patrónus-program, a harmadik hullám pedig 2013-ban kezdődött, „Új Patrónus” néven.

Baranya megyében összesen 29 mentortanár, 26 intézmény és több száz diák vett részt a programban.