Pécsiek, akik Jézus nyomában jártak

Sas Norbert atya és a pécsi zarándokok

Közel két hetet töltöttek a Szentföldön a Pécsi Egyházmegye zarándokai, akik egy nem mindennapi utazás során Jézus útját követve jártak ott, ahol a Megváltó elmondta hegyi beszédét, ahol keresztútját tette meg, ahol sírja van.

hirdetés

Nem mindennapi utazásban volt része a Pécsi Egyházmegye hat papjának és négy papnövendékének, akik közösen zarándokolhattak el a Szentföldre. A Szentföld kifejezés Kis-Ázsia azon részére utal, melynek komoly vallási jelentősége van – többek között – a keresztény és a zsidó vallásban.

Názáretben is jártak a pécsiek

Földrajzilag a Szentföld a mai Izrael teljes területét foglalná magába, valamint Jordánia és Libanon egyes részeit. Köztudott, hogy a Szentföld legfontosabb három városa Betlehem, Jeruzsálem és Názáret, a Pécsi Egyházmegye zarándokai pedig mindhárom szent helyet meglátogathatták.

Sas Norbert atya és a pécsi zarándokok

A pécsi zarándokcsapat tagja volt Sas Norbert újmisés atya is, aki elmondta, hogy maga a szentföldi zarándoklat Jézus követésének egy különleges módja, hiszen a keresztények a kereszténység kezdete óta vándorolnak el rendszeresen arra a területre, melyen Jézus élt, tanított, és vitte véghez a „megváltás művét”.

 

A Via Dolorosa 9. stációja

Az elmúlt évek során Pécsett és Magyarországon is egyre inkább feledésbe merült a szentföldi zarándoklat hagyománya – mondta az atya –, ezért is érte kellemes meglepetésként a pécsi papokat és kispapokat az, hogy Kövesi Ferenc atya, a Pécsi Egyházmegye papja hosszú előkészület után zarándoklatot szervezett ide. A zarándoklat július elején indult, a pécsi papok és papnak tanuló diákok 11 napot töltöttek a Szentföldön, Jézus nyomában járva.

Betlehem látképe

Sas Norbert atya kifejtette, hogy az úton Jézus életének legfontosabb helyeit járták be kisbuszukkal Názáretben, Betlehemben és Jeruzsálemben. A zarándoklat – folytatta – egyszerre volt tanulmányi út és lelki, spirituális élmény számukra, hiszen a Nyolc Boldogság hegyén állva, az alattuk elterülő tájat szemlélve igazán különleges módon, személyesen és elmélyülve élhették át Jézus legnagyobb és egyik legfontosabb beszédének, a „hegyi beszédnek” a hangulatát, mondanivalóját és igazi mélységét.

Sokat tanultak Jézus életéről Názáretben is. A Krisztus korabeli faluban új értelmet nyert számukra sok példabeszéd és Jézus egyes tanításai is, melyeknek így már a közegét, a helyét is megismerhették.

A pécsi zarándokok a Nyolc Boldogság-templománál

Jártak a jeruzsálemi siratófalnál és a Via Dolorosan is, ahol a piac és az árusok múlhatatlan és múltidéző hangzavarában járták be Jézus keresztútjának egy részét. Kérdésünkre Sas Norbert atya elmondta, hogy a legnagyobb élmény útjukon ezután érkezett el, mikor felértek a Szent Sírhoz.

– A Szent Sírnál megtapasztalhattuk, hogy az évszázados hit és zarándoklat milyen mély nyomot hagyott ezen a helyen. Ott lenni, ahol a feltámadás történt, magával ragadó, felemelő érzés volt – mondta.