Plágium a pécsi bíróságon?

Új pályázatot írt ki az Országos Bírói Hivatal a Pécsi Törvényszék elnöki pozíciójára, mert a két induló egyike visszavonta a beadványát. Úgy tudjuk, az egyik pályázó plagizált, két megyei elnök korábbi munkáját használta fel saját pályázatában, forrásmegjelölés nélkül.

Az Országos Bírói Hivatal nem erősítette meg és nem is cáfolta az értesülést, csak szűkszavúan nyilatkoztak, több kérdésünkre nem kaptunk választ.

hirdetés

“A Pécsi Törvényszék elnöki pozíciójára két pályázat érkezett, az egyik pályázó visszavonta a pályázatát, ezért a pályázatot az Országos Bírósági Hivatal elnöke eredménytelenné nyilvánította, a következő pályázat kiírására a Bírósági Közlöny 2014/2. számában került sor, a pályázat benyújtásának határideje 2014. április 10.” – áll az OBH Sajtóosztályának közleményében, amely kitér arra is, hogy az adott pozícióra pályázókat az OBH elnöke, ebben az esetben Handó Tünde hallgatja meg, a meghallgatás jegyzőkönyvét pedig nyilvánosan közzéteszi.

A közlemény arról nem szól, hogy az érintett bíró esetében lesznek-e következményei az ügynek.

A pályázatot visszavont bíró személye nem nyilvános, a meghallgatási jegyzőkönyvek között egyik pályázó meghallgatását sem lehet megtalálni, vagyis egyikük sem járult hozzá meghallgatásuk nyilvánosságra hozatalához.

Úgy tudjuk, az érintett bíró, a Szekszárdi és a Pécsi Törvényszék elnökének egy korábbi elnöki pályázatát használta fel saját pályázatában, 20 és 40 százalékos arányban. A Jogi Fórum megkereste mind a két érintettet, azonban egyikük sem akart beszélni a kínos ügyről, ahogy arra sem válaszoltak, hogy kívánnak-e élni polgárjogi igényükkel, egyikük szerint az ügy elsősorban etikai kérdéseket vet fel. A gyanús egyezést egy baranyai bíró fedezte fel, aki önszorgalomból olvasta el a pályázatokat, a hasonlóságot jelezte az érintetteknek.

A szóban forgó pályázat és a korábbi pályázatok között jelentős a tartalmi azonosság, valamint sok a szó szerint átvett szakasz – tudta meg lapunk. Az ügy nyílt titok mind a pécsi, mind a szekszárdi bírák előtt, hiszen az összbírói értekezleteken, ahol Handó Tünde az OBH elnöke is részt vett, részletesen taglalták.

Plágium esetén a szerző öt éven belül polgári pert kezdeményezhet. A Btk. csak a társadalomra veszélyes, haszonszerzés végett elkövetett plágiumot bünteti két év elévülési időn belül.

– Mindenképpen aggályos egy ilyen ügy, de nem látok benne társadalomra veszélyességet, ezért nem büntetőjogi kategória, hanem polgári jogi, erkölcsileg igencsak megkérdőjelezhető. Az eredeti szerzők tehetnek feljelentést, persze hitelt érdemlően kell bizonyítaniuk, hogy az ő szellemi terméküket használták fel – mondta lapunknak Magyar György ügyvéd.

A közelmúltban Schmitt Pál kisdoktori disszertációjával, Gyurcsány Ferenc szakdolgozatával, Victor Ponta, a román miniszterelnök doktori disszertációjával kapcsolatban merült fel a plágium gyanúja.

  • Cím

    Haverok, rokonok

  • Lol

    Csak 4 kérdőjeles cím van a címlapon?

    Tegyétek már kicsit oda magatokat és meglehet a Bors színvonala!

    Hírportál, mi?:)