Szabálytalanságokat talált az ÁSZ a PTE-n

A Pécsi Tudományegyetem 2009-2013 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzése során az Állami Számvevőszék megállapította, hogy az intézmény pénzügyi egyensúlya – a jelentős előrehozott és kiegészítő támogatás következtében – az ellenőrzött időszakban biztosított volt, azonban az egyetem évről évre likviditási nehézségekkel küzdött. Az ellenőrzés több hiányosságot tárt fel a pénzügyi- és vagyongazdálkodás területén. A közbeszerzések alkalmazásánál több esetben megsértették a közbeszerzési eljárás lefolytatására előírt szabályokat – közölte a hivatal.

A Pécsi Tudományegyetem hallgatói létszáma az ellenőrzött időszakban 24,8%-kal esett vissza, ennek ellenére az oktatók létszáma még nőtt is, 1584-ről 1596-ra emelkedett. A számvevőszéki jelentés szerint az ellenőrzött időszak alatt a PTE kiadásai 31,6%-kal , a bevételei 34,0%-kal emelkedtek. Az egyetem a likviditás biztosítása érdekében – 2011-2013 között – 3,1 milliárdnyi a finanszírozási tervtől eltérő, előrehozott támogatást igényelt és kapott, valamint további egymilliárd támogatásban részesült.

hirdetés

Az egyetembe olvadt egészségügyi intézményekben termelődő működési hiány a jelentős OEP-beavatkozás ellenére újra és újra likviditási problémákat eredményezett. További pénzügyi nehézséget okozott, hogy a PPP szolgáltatási kiadások 2009-2013 között 191,6%-kal nőttek.

Az ellenőrzött években az oktatási és egyéb tevékenységeket az alapító okirattal és a hatályos szakfeladat-renddel összhangban elkülönítették, az ellátott feladatok rendszere átlátható volt. Az egyetem tulajdonosi joggyakorlása az ellenőrzött időszakban megfelelt a jogszabályokban előírtaknak.

Az ÁSZ szerint intézménynél a rendszeres és nem rendszeres, valamint a külső személyi juttatások, a dologi és felhalmozási kiadások, az ellátottak juttatásai előirányzatainak felhasználása nem volt szabályszerű, mivel a gazdálkodási jogkörök gyakorlása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

A hivatal szerint térítési díjakat, költségtérítéseket nem alapozták meg önköltségszámítással. A vagyongazdálkodás szabályozottsága nem volt teljes körűen megfelelő. Az egyetem nem rendelkezett a szenátus által elfogadott vagyongazdálkodási tervvel, és nem biztosította a tárgyi eszközök teljes körében a kétévenkénti mennyiségi leltározás lefolytatását. Egy kincstári bankkártyával felvett összeg elszámolása során az annak alapjául szolgáló megbízási szerződéseket felhatalmazással nem rendelkező személy írta alá, az elszámoláshoz mellékelt utalványrendeleteken szereplő teljesítésigazoló nem volt jogosult a teljesítés igazolására.

A jelentés megállapításai alapján az ÁSZ a felsőoktatásért felelős miniszternek, valamint az intézmény rektorának fogalmazott meg javaslatokat, amelyek alapján intézkedési tervet kell készíteniük. Ennek végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében értékelheti.