Tiszta fejű és tiszta szívű fiatalokat nevelnek

Dr. Kádár Péter személyében augusztus közepe óta új vezető irányítja a Pécsi Református Kollégiumot. A teológiai doktor, etikatanár, közoktatási vezető képesítésű főigazgató egyik fő feladatának az intézménynek és a diákoknak a XXI. század kihívásaira való felkészítését tartja.

hirdetés

Idén ünnepeljük a reformáció megszületésének félezredik évfordulóját, nem mellesleg a Pécsi Református Kollégium megalapításának centenáriumát. E két jeles dátum is jelzi a neves, több iskolatípust és egységet magába foglaló pécsi oktatási intézmény létjogosultságát. A főigazgatói posztot idén augusztus 16. óta betöltő Kádár Péter már az ország több iskolájában is megvalósította már nevelési elképzeléseit, most a pécsi intézmény vezetőjeként hárul rá az a nemes feladat, hogy irányításával az iskola megfeleljen a kor kihívásainak.

– Az első világháború éveiben alapították a pécsi református polgári leányiskolát elődeink. Számunkra most is elég egyértelmű iránymutatást ad, hogy amikor egy olyan időszakban, amikor a város és az ország éppen egy kőkemény nemzetközi helyzet, a világháború kellős közepén volt, akkor mi az a távlat, amit az Istenben hívő és racionálisan gondolkodó emberek nyitni tudnak a helyi közösség előtt. A taníttatás volt az alapítóatyák egyik legfontosabb gondolata, és ma is ugyanez lehet a jövőképe Pécs református közösségének – fogalmazott.

kadar peter1

Kádár Péter számára nagy erőt és felhatalmazást ad a pécsi “Refi” ősi, az Újszövetségben olvasható jelmondata: “Legyetek okosak, mint a kígyók és szelídek, mint a galambok”.

– Ha ezt a nevelési programra fordítjuk, akkor ma Pécsnek és az országnak tiszta fejű és tiszta szívű fiatalokra van szüksége, akik képesek eligazodni egy veszélyes, kockázatos, de szép kihívásokat is rejtő, bonyolult világban, mint amilyen a mostani Európa.

A Pécsi Református Kollégium égisze alatt az óvodától az általános iskolán át a gimnáziumig, szakgimnáziumig, szakközépiskoláig és internátusig minden adott a színvonalas oktatói-nevelői munkához. A baranyai reformátusoknak Drávafokon és Nagyharsányban is működik már kollégiumi tagintézményük, ezen kívül Siklóson is prosperál a helyi gyülekezet általános iskolája.

– Ennek a nagy intézményrendszernek meg kell felelnie annak a fenntartói igénynek, hogy jöjjön létre a szellemi-eszmei valóságban is egy református kollégium, egy „iskola a magasban”, amely a protestáns kollégiumok hagyományai szerint működő, koordinált intézményegyüttes, ugyanakkor a XXI. század kihívásaink is képes megfelelni. Ez nem kis feladat, ehhez komoly szakmai átgondolásra, sok egyeztetésre, baráti beszélgetésre és imádságra van szükség – mondta a főigazgató.