Új kerékpárút és összekötőút épül Pécsett!

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata megkezdi a Maléter Pál utat az Expo Centerrel összekötő kerékpárút építését, valamint a kapcsolódó útszakasz felújítását. Emellett elindul a város délnyugati ipari területeinek közlekedési tehermentesítése is.

hirdetés
Uránia Mozi

Kerékpárút építése kezdődik Kertvárosban

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt célja, hogy a város kerékpárhálózatát folyamatosa fejlessze, melynek érdekében a „TOP-6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívására több pályázatot is benyújtott. A nyertes projekteknek köszönhetően valósult meg korábban az e-közbringarendszer kiépítése is.

A város kiemelt feladatának tekinti, hogy a kertvárosi kerékpárhálózatot bővítse, kiegészítse. A cél érdekében a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. előkészítette a „Nagy Imre út fejlesztése” tárgyú projektet, melynek köszönhetően a Nagy Imre út környezetében kerékpárút kiépítésére és az Nagy Imre út Maléter Pál úti csomópontja és a Keszüi úti csomópontja közötti útszakasz fejlesztésére a város bruttó 324 228 706 forintot nyert el.

A projekt keretében közel másfél kilométer új kerékpáros útvonalat alakítanak ki a Maléter Pál úti csomóponttól egészen az Expo Center csomópontig. A szakasz eleje a Maléter Pál út jelzőlámpás csomópontjánál véget érő meglévő kerékpárúthoz csatlakozik. A szakasz vége pedig csatlakozik a pellérdi kerékpárutat a Füzes dűlővel összekötő kerékpárúthoz.

Közúti közösségi közlekedés műszaki fenntarthatósága érdekében szükséges a Nagy Imre út felújítása is, mely szintén a projekt része. A Nagy Imre út Maléter Pál úti és Keszüi úti csomópontja közötti 550 méter hosszú szakasz fejlesztése során a nyomvályús burkolatot megszüntetik, továbbá a jelentős járműforgalom terhelésnek való ellenállás érdekében a kötő- és kopóréteg teljes felújítására fog sor kerülni.

A projekt kapcsán a kivitelezési szerződést 2019 őszén megkötötték, azonban az aszfaltozási munkák téli korlátozására való tekintettel jelenleg csak a részleges munkaterület átadás történt meg, a tényleges munkavégzés 2020 tavaszán kezdődik meg. Az új kerékpárút átadása várhatóan 2020 nyarán valósulhat meg.

A projekt kódszáma, címe: TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00002 kódszámú, „Nagy Imre út fejlesztése”


Megvalósul a Füzes dűlő és a Nyugati ipari út összeköttetése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt célja, hogy a város kelet-nyugati irányú közlekedési tengelyét tehermentesítse, melynek érdekében a „TOP-6.1.5, Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívására több pályázatot is benyújtott. A nyertes projekteknek köszönhetően valósult meg korábban a Hegedűs János utca fejlesztése, melynek eredményeképpen az ottani ipari területek mind gépjárművel, mind gyalogoson jól megközelíthetővé váltak.

A város kiemelt feladatának tekinti, hogy az Expo Centert és a környékén található létesítményeket, a Nyugati Ipari útról is meg lehessen közelíteni, mely nem csak az ipari létesítmények könnyebb elérhetőségét tenné lehetővé, hanem biztosítaná a Megyeri út – Tüzér utca közlekedési tehermentesítését is. A cél érdekében a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. előkészítette a Füzes dűlő és Nyugati ipari út összekötése tárgyú projektet, melynek köszönhetően a Füzes dűlő környéki terület közlekedésfejlesztésére a város bruttó 252 000 000 forintot nyert el.

A projekt eredményeképpen megvalósul a közvetlen összeköttetés az Expo Center, Vásártér, Megyeri út, és a délnyugati elkerülő út között. Az új 600 méteres Füzes dűlői szakasz javítja a munkaerő-mobilitást. A fejlesztés nem csak a gépjárművel történő munkába járás lehetőségeinek fejlesztését célozza, hanem magába foglal egy kerékpáros-fejlesztést is. A pályázatnak köszönhetően a korábban megépült Pellérd–Pécs kerékpárút bevezetésére is szükség van. A projekt részeként a pellérdi kerékpárút nyugati elkerülő úton történő átvezetése mellett a Füzes dűlőn keresztül kiépülő út mellett kerékpárút építésre is sor kerül egészen az Expo Center – Megyeri út csomópontig tartó mindösszesen 1,2 kilométer hosszúságban.

A projekt kapcsán a kivitelezési szerződést 2019 őszén megkötötték, a téli időszakra való figyelemmel a beruházás érdemi munkavégzése 2020 tavaszán kezdődik meg. Az új tehermentesítő út átadása várhatóan 2020 nyarán történhet meg.

A projekt kódszáma, címe: TOP-6.1.5-PC1-2016-00004 kódszámú, „Füzes dűlő és Nyugati ipari út összekötése”

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kéri a lakosság türelmét a kivitelezések során.