Problémát észlelt és panaszt tenne? Így tegye:

hirdetés

A Gazdasági Versenyhivatalhoz érkező beadványok

Amennyiben olyan piaci magatartást vagy problémát észlel, amely valószínűleg a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozik, észrevételeit írásban panasz, illetve bejelentés formájában küldheti meg a hivatal részére. Mind a panasz, mind a bejelentés benyújtása illetékmentes. A Gazdasági Versenyhivatalhoz forduló fogyasztónak kell eldöntenie, hogy a jelzés mely formáját választja a kifogásolt magatartás Gazdasági Versenyhivatal felé történő közlésére.

Panasz, illetve bejelentés kizárólag írásban tehető. Ugyanakkor az ügyfélszolgálatnál munkanapokon a 06-1-472-8851-es telefonszámon érdeklődhet a versenytörvénnyel és más, a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó törvényekkel kapcsolatos anyagi- és eljárás jogi kérdésekről, illetve a beadványok formai követelményeiről.

Hogyan nyújtható be panasz, illetve bejelentés a Gazdasági Versenyhivatalhoz?

Beadványát eljuttathatja postai úton (1391 Budapest 62. Pf.:211.) vagy elektronikus formában (bejelentés esetén elektronikus úton csak abban az esetben, ha rendelkezik fokozott biztonságú elektronikus aláírással), valamint átadhatja személyesen hétfőtől csütörtökig 8.30-tól 16.00-ig, pénteken 8.30-tól 13.30-ig (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) a Gazdasági Versenyhivatal munkatársainak.

Mi történik a beadvánnyal?

Akár bejelentéssel, akár panasszal élnek a Gazdasági Versenyhivatal felé, a vizsgáló minden esetben – a jelzés formájára tekintet nélkül – megteszi a szükséges intézkedéseket.

A Gazdasági Versenyhivatalhoz érkezett beadvány alapján a hatáskörébe tartozó, valószínűsíthetően jogsértő ügyekben, a közérdek védelme, illetve a verseny érdemi érintettsége által indokolt esetben a Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indít.

Amennyiben az adott kérdésben más szerv jogosult eljárni, akkor a Gazdasági Versenyhivatalhoz a panaszt, illetve bejelentést átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez, és erről értesíti a panaszost, illetve bejelentőt.

Amennyiben a rendelkezésre álló információk alapján nem állapítható meg a Gazdasági Versenyhivatal hatásköre és áttétel sem indokolt, a Gazdasági Versenyhivatal erről levélben tájékoztatja a panaszost, illetve végzéssel értesíti a bejelentőt.

Ha a panaszok kezelésével vagy a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival kapcsolatban további információra van szüksége, további részletes tájékoztatást találhat a www.gvh.hu honlapon a Fogyasztóknak menüpontban a Gyakran Feltett Kérdések között.

Ingyenes fogyasztóvédelmi és versenyjogi tanácsadás Pécsen

A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI) csapata díjmentesen segít a pécsieknek fogyasztóvédelmi és versenyjogi problémáik megoldásában. A GVTI fogyasztóvédők célja az, hogy segítsék a tudatos döntéshozást, és a panaszok rendezését. Sikeresebb a panaszkezelés, ha a fogyasztók és vállalkozók tisztában vannak problémájuk jogszabályi hátterével. Ezeknek a jogoknak a megismerésében és panaszlevél megírásában segít teljesen díjmentesen – a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából, vele együttműködésben dolgozó – a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda.

Szakterületeik: megtévesztő reklámok, szavatosság és jótállás, üdülési jog, termékbemutatók, közüzemi szolgáltatások, internetes vásárlások, jelentős piaci erővel való visszaélés, utazási szerződések, légi utasok jogai, üzletfelek megtévesztése.

Elérhetőségek:

7621 Pécs, Rákóczi út 17. II. em. 213.
Tel: +36 30 748 9147
E-mail: pecs@versenyugyi-tanacsadoiroda.hu

Nyitvatartás:
Hétfő: 12.00–16.00
Kedd: 9.00–13.00
Szerda: 12.00–16.00
Csütörtök: 9.00–13.00
Péntek: Zárva

www.fogyasztovedok.hu

(x)

Hirdetés