1,2 milliárdos támogatásból fejleszthet a PTE

A Pécsi Tudományegyetem a Pannon Egyetemmel és a Budapesti Corvinus Egyetemmel együtt 1,2 milliárd forint támogatást kapott, így a jövőben a gazdaságtudományok területén növekedhet a projektben résztvevő intézmények Kutatási-Fejlesztési-Innovációs potenciálja.

hirdetés

A projekt általános célja, hogy a nemzetközi beágyazottság növekedjen a Horizon2020 projektben az európai kutatói hálózatokban és kutatási programokban való részvétel, valamint az európai kutatóhelyek közötti kapcsolatok erősítése által.

A szakmai megvalósítás kutatási oldala három fő pillérre épül fel:

I.főriány: Térségi sikert és versenyképességet meghatározó faktorok azonosítása, modellalkotás

II.főirány: Társadalmi és gazdasági fenntarthatósági modell a természeti és a kulturális örökség menedzsmentben

III.főirány: Társadalmi innováció

A pályázati projekt keretében a közös és célzott alapkutatásokban kiemelt figyelmet kapnak a tudományterületükön tehetséges hallgatók és doktoranduszok is, akik hallgatói ösztöndíjrendszerben segítik a tudományos munkát. A hálózatépítés és kapcsolatépítés ösztönzésére különböző szakmai és kutatói csapatokat állítanak fel és közös szakmai programok, fórumok keretében kerül sor a tapasztalatcserére, az elért eredmények bemutatására. A szakmai és egyéni fejlődés érdekében különböző tréningeket és képzéseket szerveztek meg, amelyek elsősorban a nemzetközi pályázati menedzsment, innováció- és kutatásmenedzsment, és az előadói készségek fejlesztésére fókuszálnak.

Kialakítanak továbbá a Pannon Egyetemen egy Marketing Fókuszlabort, amely jelentősen hozzájárul a kutatási tevékenységek sikereihez.

A konzorciumi pályázat során kialakuló szakmai együttműködésnek köszönhetően több tudományterületet felölelő szakmai közösség munkája jelentős mértékben hozzájárul a tudásalapú gazdaság kiépítéséhez a Dunántúlon.