PTE: Erre költik a 24 milliárd forintot

24 milliárd forintot költhet el a Pécsi Tudományegyetem különböző fejlesztésekre a Modern Városok Program keretében. Az intézmény minden egyes kara részesül a beruházásokból, röviden bemutatjuk, miként. Az egyetemfejlesztés ugyanakkor nem pusztán szűk oktatási program, hanem nagyon komoly városfejlesztési projekt, amiből rengeteget profitálhat Pécs városa is.

hirdetés

A pécsi egyetem előtt álló nagymértékű, sosem látott fejlesztések célja az intézmény versenyképességének javítása, a hallgatói létszám növeléséhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása, a felsőoktatás minőségének javítása és a külföldi hallgatók létszámának növelése.

külföldi hallgatók
Az orvosi karon tanul a legtöbb külföldi hallgató

Ami a konkrét fejlesztéseket illeti, a legnagyobb volumenű beruházás az orvosképzést érinti. A tervek szerint 11 milliárd forintos keretből újul meg teljes mértékben a campus Szigeti út – Honvéd utca – Ifjúság útja – Kürt utca által határolt területe. Új elméleti tömb épül, ahol a hagyományos oktatási rendszerek mellett orvosi csúcstechnológiák alkalmazására alkalmas helyiségeket építenek. Korszerűbb és rendezettebb lesz a jelenlegi elméleti tömb, megújul a park is, ezáltal növelik a hallgatók komfortérzetét.

Jelenleg több mint 3000 külföldi diák tanul Pécsen
A jogi karon 27-en, az orvostudományi karon 1902 fő, a bölcsészkaron 276 (amiből 52-en előkészítőre járnak), az egészségtudományi fakultáson 124, a gyógyszerésztudományi karon 158 fő, a kultúratudományi, pedagógusképző és vidékfejlesztési karon 28 diák, a közgázon 165, a műszaki és informatikai karon 255, a művészeti fakultáson 29, a természettudományi karon 108, míg az orvosi kar nappali képzésének előkészítőjén 128 diák pallérozódik. Ez összesen 3200 külhoni hallgató.

Négymilliárd forint jut a gyakorlati orvosképzésre a Klinikai Központ néhány épületének modernizálásával. Megvalósul a Rákóczi úti telephely infrastrukturális fejlesztése, az első ütem során újítják fel a T és C épülettömböket. Bővítik a gyakorlati orvosképzés feltételrendszerét a II. sz. Belgyógyászati Klinika 15 ágyas infrastruktúra-fejlesztésével, valamint az Édesanyák úti tanterem bővítésével; mindemellett jelentős összegű eszközbeszerzésre is sor kerül.

A “maradék” kilencmilliárd forintból minden fakultásra jut kisebb-nagyobb összeg. A jogi karon korszerűen és gazdagon felszerelt infokommunikációs termet alakítanak ki, cél a színvonalas távoktatás feltételeinek megteremtése.

A közgázon kiugrási potenciált jelent a kar által tervezett innovatív University Business Center létrehozása, amelynek keretében egy közel 500 m² alapterületű, többszintes, nagyvárosi hangulatot idéző, az üzleti tanulmányok és karrier pályaívet építészetileg is megjelenítő épületet alakítanak ki.

Számos klinikai egység is megújul

A bölcsészkaron új szintet kap a „B” épület tetőtere, növelve az előadótermek számát, de Idegen Nyelvi Központot is létrehoznak. A Pszichológiai Intézet mellett található üresen álló, volt gondnoki lakás átalakításával korszerű pszichológiai laboratórium szolgálja majd az angol és német nyelvű képzésben részt vevő hallgatók képzési igényeit.

A vidékfejlesztési fakultáson a duális képzést biztosító ipari és élelmiszergazdálkodási bázishoz kapcsolható képzőhelyet valósítanak meg. A gépészmérnöki szak hátterét az energetikai, gépszerkezettani laborok, a szőlész-borász szak hátterét pedig a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet laborkapacitásainak bővítése biztosítja.

Már érezhetők a jótékony hatások
A fejlesztésekkel kapcsolatban Csizi Péter országgyűlési képviselő, a Projektirányító Bizottság tagja elmondta, pár éve, amikor 1500 külföldi hallgató tanult Pécsen, készült egy felmérés, ami kimutatta, hogy a diákok komoly gazdasági potenciált is jelentenek. – Az akkori számítások szerint a hallgatók 4 milliárd forintot költöttek a városban, ráadásul ugyanekkora összeget fizettek ki tandíjra. Az egyetemi fejlesztések bevonását a Modern Városok Programba három fő szempont indokolta: egyrészt közvetlen pluszbevételt jelent az egyetem számára, hozzájárulva a likviditási nehézségek megoldásához; másrészt a helyi kkv-k – taxisok, vendéglátóegység- és bolttulajdonosok, valamint a lakáspiac szereplői – számára is közvetlen bevételt jelent. Harmadrészt pedig a modernizált infrastruktúrát a pécsiek is használni fogják, igénybe fogják venni. A képviselő hangsúlyozta, hogy beváltak az előzetes piaci várakozások, hiszen rengeteg építési területre adtak már ki építési engedélyt, kezdtek el építési beruházásokat, sokan vásárolnak pluszban egy-két lakást, hogy azokat külföldeknek kiadva jussanak bevételhez. Elmondható tehát, hogy beindult a pécsi ingatlanpiac.

A természettudományi karon megújul az atlétikapálya és a sportcsarnok. Korszerűbb lesz az oktatási és kutatási környezet, a laborok eszközparkja, emellett megszépülnek a megújított labor- és sportkörnyezethez közvetlenül kapcsolódó közösségi terek is.

Egységes campus jön létre a műszaki és informatikai kar Boszorkány utcai központjában. Hamarosan indul a Nemzetközi Oktatási Épület (NOÉ) beruházása, amelynek során multifunkcionális tereket, ipari, designipari kísérletekre alkalmas műhelyeket, emelt műszaki színvonalú laborokat építenek.

A gyógyszerésztudományi fakultás Rókus utcai campusán is bővítik és korszerűsítik a laborkapacitásokat, valamint elkezdődnek a német nyelvű gyógyszerészképzés indításának infrastrukturális előkészületei is.

Az egészségtudományi karon szintén egységes belvárosi campus jön létre. Megszépül a belvárosban található Vörösmarty utcai épület, a kar számára megfelelően alakítják át az egykori megyei könyvtár épületét, amely az egyetem vagyonkezelésébe kerül. A Szepesy utcai épületben oktatási és demonstrációs termeket alakítanak ki.

A művészeti karon hangversenyzongorát és egyéb minőségi hangszereket vásárolnak, a zeneművészeti képzés igényeinek megfelelően hangszigeteltek lesznek a termek és laborok.

Mindezeken túl felújítják az egyetem Balassa János, Latrum és Damjanich Kollégiumait is.